Actie Kerkbalans 2015

De Actie Kerkbalans 2015 zal worden gehouden in de periode van zondag 18 tot en met zaterdag 31 januari 2015. 

De actie krijgt een nieuw thema: “Mijn kerk in balans”. Meer over dit nieuwe thema en informatie over de inhoud van de actie vindt u op www.kerkbalans.nl