Actie Zon op dak Vierhovenkerk


Vraag&Antwoord Actie Zonnepanelen op Vierhovenkerk

De Vierhovenkerk verbruikt 16.000 kWh elektriciteit per jaar. Waarom is ons elektriciteitsgebruik zo hoog?
Dit elektriciteitsgebruik is binnen Delft niet uitzonderlijk: het is dezelfde orde van grootte als het verbruik in de Marcuskerk en Hofkerk. Verlichting in de kerkzaal door middel van spaarlampen.  PL-lampen in de bijtrekruimte. Vrij nieuwe TL-armaturen in de foyer, die we nog niet willen vervangen. Daarnaast gebruiken we in de keuken vaatwassers, een koelkast, koffiezetters en waterkokers. De keuken is minder dan vijf jaar geleden vernieuwd. Vanuit ander duurzaamheidsoogpunt gooien we geen producten weg die nog erg goed zijn. Verhuur van het gebouw levert inkomsten, maar vraagt ook om elektriciteit.

Waarom willen we 90% van het verbruik zelf opwekken, niet 50% of 100%?
Om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken moeten we alle zeilen bijzetten. Daarom gaan we voor het optimale resultaat: bijna alles zelf duurzaam opwekken!  Meer opwekken dan ons verbruik is financieel niet aantrekkelijk. Aangezien we nu nog niet goed kunnen inschatten hoe de verhuur van het gebouw de komende jaren zal verlopen, willen we iets minder dan ons huidige elektriciteitsverbruik zelf produceren.

Is mijn gift aftrekbaar van de belasting? Waarom een toezegging?
Een grote bijdrage per persoon, meer dan bijvoorbeeld in een collecte wordt gegeven, ontvangen we liever digitaal op onze rekening dan contant. Door het geld over te maken is uw bijdrage bovendien aftrekbaar van de belasting, aangezien de kerk is aangemerkt als ANBI-instelling. We hopen het voor iedereen makkelijk te maken door het antwoordformulier te laten invullen!

Wat is de terugverdientijd van de zonnepanelen?
Als we samen € 15.000 bijeenbrengen, gaan we een renteloze lening voor de overige € 10.000 aan. Die lening wordt dan terugbetaald met de vermeden elektriciteitskosten van € 2.400 per jaar. Dat betekent dat we na ongeveer 4 jaar alles hebben afgedragen. Vervolgens betalen we geen elektriciteitskosten meer gedurende de rest van de totale 25-jarige levensduur van de zonnepanelen. 

Wanneer u de terugverdientijd  beziet vanuit de totale investering van € 25.000 komt de netto terugverdientijd op 11 jaar. Deze periode vindt het College van Kerkrentmeesters te lang om de investering zelf te dragen.  Met onze toezeggingen van € 15.000 verkorten we deze periode dus zelfs naar 4 jaar!

Vraagt de kerk ook btw terug? Bij particulieren kan dat namelijk gunstig zijn.
De kerk is een instelling die ook bijvoorbeeld zalen verhuurd. Zodra we btw willen terugvragen, betekent dat dat we als ‘onderneming’ te boek komen te staan. Dan moeten we onze omzet doorgeven, daarover belasting betalen als die boven de grens komt en moeten we ook btw gaan afdragen bij verhuur.  Daarnaast  is de administratie erg veel werk en omslachtig, we moeten dan inkoopartikelen als koffie en thee apart gaan bijhouden voor kerkelijk verbruik en verhuur. Veel gedoe dus!

Is ons dak sterk genoeg voor zoveel (72) zonnepanelen?
Ja afgelopen zomer is het dak vernieuwd en daarbij is rekening gehouden met de plaatsing van zonnepanelen. Een mogelijke installateur heeft bovendien ook al het dak vanuit het oogpunt van de installatie van zonnepanelen bekeken.

Waarom is het bedrag per zonnepaneel zo laag (€ 330,-)?
Het aandeel arbeid van installatie en bedrading relatief laag bij zulke hoeveelheden panelen (vaste kosten) en zijn de variabele kosten van het verhogen van het aantal panelen relatief laag. De totale verwachte investering van € 25.000 gedeeld door 75 panelen leidt tot de ‘stuksprijs’ van ongeveer € 330,-.

Gezien de grootte van ons dak kunnen we praktisch gezien alle panelen plaatsen die we nodig achten. Daarom kiezen we voor de goede reguliere zonnepanelen, en geen extra efficiënte zonnepanelen met extra hoge opbrengst per stuk.

Wat gebeurt er als we de helft van het geld bijeenbrengen?
We vertrouwen erop dat we een flink deel van de doelstelling van € 15.000 met gemeenteleden bijeenbrengen. Mocht dat echt niet lukken, dan zoeken we naar mogelijkheden vanuit het College van Kerkrentmeesters om de panelen toch door te laten gaan.

Wat doen we als het totaal aan toezeggingen boven € 15.000 uitkomt?
We verlagen daarmee de benodigde lening voor de resterende € 10.000 om tot de totale investering van € 25.000 te komen. Dat betekent dat we de resterende lening kunnen verlagen! Mocht het bedrag onverwacht hoger zijn dan € 25.000,-, dan zal de kerkenraad zich bezinnen op een ander doel. Meer panelen leggen dan de beoogde 90% van het verbruik zien we niet als zinvol.

Wat is de terugverdientijd van de zonnepanelen?
Als we samen € 15.000 bijeenbrengen, gaan we een renteloze lening voor de overige € 10.000 aan. Die lening wordt dan terugbetaald met de vermeden elektriciteitskosten van € 2.400 per jaar. Dat betekent dat we na ongeveer 4 jaar alles hebben afgedragen en vervolgens geen elektriciteitskosten meer hebben. 

Wanneer u dit beziet vanuit de totale investering van € 25.000 komt de netto terugverdientijd op 11 jaar. Deze periode vindt het College van Kerkrentmeesters te lang om de investering zelf te dragen.  Met onze toezeggingen van € 15.000 verkorten we deze periode dus zelfs naar 4 jaar!

Wie zorgt voor beheer en onderhoud gedurende de levensduur van 25 jaar?
Het College van Kerkrentmeesters schaft met het geld de zonnepanelen aan en wordt op die manier eigendom van de zonnepanelen. Uiteraard gaan we uit van een hoge kwaliteit van de panelen en de installatie door een vakman. Als er dus iets is dat niet goed werkt , is de installateur verplicht om dat recht te zetten. Na verloop van tijd moet bijvoorbeeld de omvormer vervangen worden. Voor onderhoud en beheer draagt het College van Kerkrentmeester zorg. 

Waarom is er geen grotere, bredere crowdfunding opgezet?
De zonnepaneelcommissie wilde bewustwording bij de eigen gemeente stimuleren. Ook zagen we belemmeringen om via een website geld te laten doneren bij onze kerkleden en zijn de giften op die manier niet aftrekbaar van de belasting. De kosten van een dergelijke actie zijn ongeveer € 1.000,-, terwijl de huidige wijze via vrijwilligers geen extra kosten met zich meebrengt.

Overige vragen
Nog verder nieuwsgierig? Andere vragen zijn welkom bij Gabrielle Uitbeijerse via fair.groen@gmail.com of 06-10782163.