Advent 2012

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN met ADVENT en KERST

Met Kerst wordt gelezen uit Jesaja en Johannes. In al deze teksten komt aan het licht dat er een koning zal komen die vrede en gerechtigheid zal brengen.

Hij gaat komen, kijk er naar uit. Houd je maar vast aan dat uitzicht, is de boodschap van de profeet Micha.
In de bloemschikkingen zien we uit naar het licht dat komen gaat. Daarom staan de kaarsen centraal in het midden. Elke zondag brandt er een kaars meer.

De kleur van advent is paars en op de derde zondag is de kleur altijd roze. Met Kerst is de kleur wit, wat het licht symboliseert.1e ADVENTZONDAG 2 december
Lezing: Zacharia 14:4-9, Lucas 21:25-31

In de lezing staat: Richt je op en hef je hoofd omhoog. Als takken naar de hemel. En kijk naar de vijgenboom en alle andere bomen, zie dat ze uitlopen.
In de bloemschikking zien we takken die omhoog staan en een tak met knoppen, die na enige tijd uit zal gaan lopen.
2e ADVENTZONDAG 9 december
Lezing: Maleachi 3:1-4, Lucas 3:1-6 

In de lezing staat: Kom tot inkeer en keer je om naar het licht. Verlaat de kromme wegen en zoek de rechte weg.
In de bloemschikking zien we links de kronkelige weg. Bij de kaarsen zijn bloemen die zich naar het licht keren en rechts is de rechte weg.
3e ADVENTZONDAG 16 december
Lezing: Sefanja 3:14-20, Lucas 3:7-18

Johannes zegt: Als je je wilt laten dopen dan hoort daar bij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn.
In de bloemschikking zien we een schaal met helder water, waarin de roze bloemen volop tot bloei kunnen komen.
4e ADVENTZONDAG 23 december
Lezing:Micha 5:1-4a, Lucas 1:39-45

Maria en Elisabet ontmoeten elkaar, beiden dragen een kiem van nieuw leven in zich.
In de bloemschikking zien we takken die naar elkaar toebuigen als een ontmoeting. De witte rozen verbeelden de ongeboren kinderen van Maria en Elisabet.
De granaatrappels zijn het symbool van vruchtbaarheid.
KERST  25 december
Lezing:Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14

Joh.1:9  Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
In de bloemschikking zien we dat alle kaarsen branden en deze zijn omringd met witte bloemen, die het Licht symboliseren.

 
Letters in de 4e schikking door Cees Nolten

(foto's door Cees Nolten)

1e advent

2e advent

3e advent

4e advent

Kerstmorgen