Badisa

De voorschoolse opvang is meestal door de kerken in Zuid-Afrika opgezet en wordt voor een groot deel door vrijwilligers uitgevoerd. De kinderen komen vaak 5 dagen in de week bij elkaar in een kerkgebouw of een zaaltje bij één van de kerken. 


Kerken zijn met dit werk gestart in vooral arme wijken omdat daar veel kinderen op straat rond liepen, niet goed te eten kregen en op deze wijze al een achterstand ontstond voordat ze aan de basisschool begonnen waren. Een ander motief was dat door deze opvang ouders gestimuleerd werden om werk te zoeken zodat ze een eigen inkomen konden verwerven. Op 19 plekken in de Kaapprovincie vinden we voorschoolse opvang die door BADISA worden ondersteund. 

BADISA, ondersteunt door Kerk in Actie, is het gezamenlijke diaconale werk van de NGK (blanke Nederduits Gereformeerde Kerk) en de VGK. De VGK (De Verenigde Gereformeerde Kerk) is een kerk met vooral zwarten en kleurlingen. BADISA is de samenvoeging van: BARMHARTIGHEID, DIENS/DIAKONAAT en SAAM.