Bazaar 2013

De bazaar zal plaats vinden op vrijdag avond 27 september van 19-21.30 uur en zaterdag 28 september van 10- 15 uur. 

De bazaarcommissie en de diaconie hebben besloten de volgende doelen te steunen. 
De helft van de  opbrengst gaat naar de 2 ZWO projecten in Zuid Afrika: “voorschoolse opvang en energie zuinig koken en stoven”, een kwart  is bestemd om  in 2014 elke maand weer een tweede eredienst te kunnen houden in de Joris Kapel. 

Door bezuinigingen bij GGZ Delfland kan er anders  maar één keer per maand een kerkdienst gehouden worden. De Joris kapel bevindt zich op het terrein van GGZ Delfland.

Het overige deel gaat naar de voedselbank  gezien de grote toename van het aantal klanten. Alleen al in de Vierhovenkerk komen wekelijks 80 klanten een voedselpakket ophalen. 

De bazaarcommissie.