Bazaar 2014

Bazaar met Rad van Fortuin op vrijdag 26 september van 19.00 - 21.30 uur en 
zaterdag 27 september van 10.00 – 14.30 uur in de Vierhovenkerk Obrechtstraat 50 te Delft.

Doelen
De opbrengst van de bazaar is bestemd voor:
- ZWO project: UJAMAA centrum in Zuid Afrika.
- Uitje met gezinnen van Basisschool De Horizon.
- Interkerkelijk Diaconaal Centrum “Jessehof”

De Bazaar
Naast de rommelmarkt is er tevens een Rad van Fortuin, koffie en thee of frisdrank met wat lekkers er bij en volop gezelligheid.
Bij mooi weer is er ZATERDAG een buitenterras.
Ook verse bloemen en bloemstukjes zijn weer beschikbaar.
Wilt u niets kopen, maar wel financieel bijdragen?
Het banknummer is: NL43 INGB 0005 663270
Wijkdiaconie Vierhoven t.a.v. Bazaar 2014.

Medewerkers gevraagd
Graag willen wij een beroep doen op de medewerkers van vorig jaar; nieuwe medewerkers zijn ook zeer welkom. Hulp bij het inrichten; bemensen van de stands en bij het opruimen is hard nodig. 
Intekenlijsten liggen tot zondag 14 september op de tafels in de hal van de kerk. Hoe meer mensen, hoe beter we de taken kunnen verdelen.
Wilt u iets bakken voor bij de koffie of voor de verkoop in een stand: heel graag! Veel bezoekers drinken na afloop nog een kopje koffie met iets lekkers erbij. Zeer aanbevolen!
z.o.z.

Hoofdprijzen voor het Rad van Fortuin
Hebt u hiervoor een mooie prijs beschikbaar? 
Laat het Han Kooreman weten, 
hij zal het Rad van Fortuin organiseren.
Han Kooreman, T: 015-261 2036 of <jm.kooreman@12move.nl> Hebt u nog spullen voor de bazaar,
goed bruikbaar en van redelijke kwaliteit?
Het volgende kunnen wij heel goed gebruiken!
speelgoed – kleding – linnengoed - boeken – klein(kinder)meubilair kunst – schilderijen – vazen – serviesgoed 
radio’s – cd’s – dvd’s - computers met platte beeldschermen, 
kleine t.v.’s, schalen voor bloemstukjes, 
spaarzegeltjes en -bonnetjes,
plastic boodschappentasjes.

Deze kunnen gebracht worden op:
 ma. 22, di. 23, en woe. 24 september
 van 14 - 16 uur en van 19.30 - 21.30 uur. 
Boeken kunnen al een week eerder gebracht worden 
op dezelfde tijden.
Na woensdagavond 24 sept. 21.30 uur s.v.p. niets meer 
brengen i.v.m. het inruimen van de stands.

Voor meer informatie? 
Henny Melis, T: 015-261 8796 of <h.melis@zonnet.nl>
Gerda Braaksma, T: 015-257 3975
of <gerdabraaksma@yahoo.co.uk>