Beroepingswerk

Op deze pagina staat alle relevante informatie aan over het beroepingswerk van wijkgemeente VierhovenDe informatieavond kunt u bekijken, net zoals u gewend bent bij het volgen van de kerkdiensten via YouTube via de link Vierhovenkerk.

U kunt nog reageren tot 28 april
  • via telefoon: 015 – 262 08 68 (scriba)
  • via brief: Japanlaan 10, 2622 JX Delft
Namens de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel, Vierhoven.

Documenten beroepingswerk
programma gemeenteavond

De samenwerking willen we concreet invulling geven bij het invullen van de vacature die in september ontstaat bij het emeritaat van ds. Marco Visser. In 2023 gaat ook ds. David Knibbe met emeritaat. Kijkend naar de toekomst willen we de drie wijkgemeenten in het beroepingswerk nauw samenwerken. Op de gemeenteavond komt aan de orde:
  1. De profielen van de predikant en van de wijkgemeenten. De vraag aan u is of u zich herkent in de opgestelde profielen. Beschrijft dit de predikant die we zoeken, de gemeente die we zijn? Uw vragen, tips, en opmerkingen worden ingezameld en zo mogelijk verwerkt in de profielen.

  2. Bij de uitleg van de procedure wordt verteld waar de ruimte voor de drie wijkgemeenten zit om mee te denken en mee te doen in het beroepen van een toekomstig predikant. 
Het raadplegen van de gemeenteleden, op deze wijze, is toegestaan volgens Artikel 19 van de Kerkorde vanwege de buitengewone omstandigheden waarin we nu verkeren vanwege het covid-19 virus.