Beroepingswerk

Op deze pagina staat alle relevante informatie aan over het beroepingswerk van wijkgemeente Vierhoven.


Protestantse wijkgemeente Vierhoven zoekt
 een Kerkelijk Werker voor 12 uur (0.3 fte) 

In Delft, verscholen in het groen tussen Voorhof en Buitenhof bevindt zich de Vierhovenkerk. Het kruis op het dak vertelt over de missie die deze gemeente heeft: inspiratie handen en voeten geven. 

Zo begint het 'profiel wijkgemeente Vierhoven' dat is opgesteld vanwege het emeritaat van ds. Marco Visser, een van onze wijkpredikanten op 19 september. 
Onze andere wijkpredikant, ds. David Knibbe, is voor 50% van zijn tijd werkzaam in Vierhoven. 

Voor de vacaturetijd zoeken we een enthousiaste kerkelijk werker, vooral voor het ouderen pastoraat en de rouwdiensten.

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met de scriba van de kerkenraad via scriba@vierhoven-delft.nl. Hij kan u alle informatie geven over de wijkgemeente en over deze vacature.

Peter Plugers
Presentatie op gemeenteavond van 14 april


De informatieavond kunt u bekijken via YouTube en de link Vierhovenkerk.

14 april 2021
Documenten beroepingswerk
  1. Profiel wijkgemeente Vierhoven
    bijlage Visie wijkgemeente Vierhoven 2030

  2. Profiel predikant wijkgemeente Vierhoven

  3. Opdracht beroepingscommissie Vierhoven
De profielen aan van de wijkgemeente en de predikant worden op verzoek aan u toegezonden, op papier of per mail.
Vierhoven werkt samen met Hof van Delft en Immanuel


De samenwerking willen we concreet invulling geven bij het invullen van de vacature die in september ontstaat bij het emeritaat van ds. Marco Visser. In 2023 gaat ook ds. David Knibbe met emeritaat. Kijkend naar de toekomst willen we de drie wijkgemeenten in het beroepingswerk nauw samenwerken. Op de gemeenteavond komt aan de orde:
  1. De profielen van de predikant en van de wijkgemeenten. De vraag aan u is of u zich herkent in de opgestelde profielen. Beschrijft dit de predikant die we zoeken, de gemeente die we zijn? Uw vragen, tips, en opmerkingen worden ingezameld en zo mogelijk verwerkt in de profielen.

  2. Bij de uitleg van de procedure wordt verteld waar de ruimte voor de drie wijkgemeenten zit om mee te denken en mee te doen in het beroepen van een toekomstig predikant. 
Het raadplegen van de gemeenteleden, op deze wijze, is toegestaan volgens Artikel 19 van de Kerkorde vanwege de buitengewone omstandigheden waarin we nu verkeren vanwege het covid-19 virus.