Bibliodrama

Bibliodrama in Delft in 2019/2020
Bibliodrama is een manier om een bijbelverhaal te spiegelen aan je eigen levensverhaal. Hierbij is de lichamelijke verkenning van het verhaal de invalshoek. Spelenderwijs en interactief ontdek je op welke manier een bijbelverhaal raakt aan thema’s in je eigen leven.
Ook in  2019/2020 zal er in Delft opnieuw een bibliodramagroep van start gaan. (Ook vorig jaar was dat al het geval.)  

De bedoeling is om in het najaar drie keer  op een woensdagavond bijeen te komen. We willen dan enkele passages van het boekje Ruth verkennen. In de maanden januari tot en met maart vinden er opnieuw drie bijeenkomsten plaats. Dan staan drie verhalen uit het Nieuwe Testament centraal. 
Het boekje Ruth is een novelle. Het gaat over gewone mensen die geconfronteerd worden met honger, dood, allerlei vormen van tegenslag. Tegelijk gaat het boekje over levenskracht, keuzes maken, solidariteit, liefde, moed en hoop. Op de achtergrond van dit alles spelen de aan Israël gegeven leefregels een belangrijke rol.  

De plaats van samenkomst is de bijtrekruimte van de Vierhovenkerk. De avonden beginnen om 20.00 uur en zullen worden afgerond om 22.00 uur. Iedereen die het fijn vindt om op een lijfelijke manier bezig te zijn met een bijbelverhaal is van harte welkom. Je hoeft geen toneel te kunnen spelen. Als je wat meer wilt weten over bibliodrama, kan je daarover lezen op de website van de Vierhovenkerk (http://www.vierhoven-delft.nl/bibliodrama). 

De data waarop we spelen in 2019 zijn:
- 9 oktober
- 6 november
- 4 december
De data in 2020 zijn nog niet bekend. 

Graag van te voren opgeven bij neelyderonde@yahoo.com
 of telefonisch: 06-10693938. Natuurlijk kan je me ook mailen of bellen voor verdere informatie. 

Neely de Ronde