Bijbelquiz - Hofkerk

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Zoals er jaarlijks in oktober een Nationale Bijbel Quiz op TV wordt verzorgd stelt de werkgroep NBG Delft voor om een Delftse Bijbelquiz te verzorgen. Dat willen we doen op 

maandagavond 28 oktober 2013 
in de Hofkerk
Cort van der Lindenstraat 1

De kerk is vanaf 19.30 uur open. De koffie/thee staat dan klaar. Graag nodigen we iedereen uit om elkaar dan te ontmoeten rond het thema van de Bijbel.
Het doel is:
  • Elkaar ontmoeten en de kennis van de Bijbel te vergroten en te toetsen onder leiding van ds. Fred van Helden en evangelist René Strengholt;
  • Het werk van het NBG meer bekendheid te geven. 
We doen een beroep op alle mensen (predikanten, jeugdwerkers, ambtsdragers, enz.) in alle (wijk-)gemeenten in Delft om in de planning van activiteiten voor jong en oud deze bijbelquiz daarin een plaats te geven en deelname te promoten.
Zowel groepen/teams als individuen kunnen meedoen aan de quiz. Als vanuit elke gemeente een of meer teams (b.v. catechisanten, (jong-)volwassenen, ouderen, studenten, ambtsdragers) zich aanmelden zal het een fantastische avond worden!

Noteert u nu al de datum van maandag 28 oktober 2013!! Zegt het voort!In 1477 kwam het eerste gedrukte boek uit in de Nederlandse taal: het oude Testament zonder de psalmen. Dit boek is bekend als De Delftse Bijbel. We kunnen die Bijbel zien als uithangbord boven de deur van het pand “In den Beslagen Bijbel” aan de markt. In deze stad mag dan ook niet het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontbreken.
Graag nodigen we u daarom uit. Met uw aanwezigheid draagt u bij aan de verspreiding van de Bijbel in Nederland en in de wereld. En door deel te nemen aan de Quiz kunt u uw eigen kennis van de bijbel testen en verdiepen. Op deze manier proberen we het werk van het NBG te promoten. En dat is veel gevarieerder dan men denkt. Zie ook: www.bijbelgenootschap.nl.

Het NBG is bijna 200 jaar geleden opgericht en zet zich (nog steeds) in om de bijbel te (helpen) vertalen en te verspreiden en het gebruik te stimuleren!
Vertalen voor mensen die de bijbel in de eigen moedertaal niet hebben en voor mensen die in een omgeving zijn opgegroeid en leven waarin de bestaande vertalingen moeilijk worden begrepen, b.v. kinderbijbel, straatbijbel, digitale bijbel. 
Verspreiden organisatorisch en logistiek te ondersteunen.
Gebruiken wordt gestimuleerd door de bijbel in vertaling en vorm zo gebruiksvriendelijk mogelijk beschikbaar te maken.

Het NBG is een zelfstandige organisatie en werkt niet in opdracht van kerken, en werkt nauw samen met alle bijbelgenootschappen uit andere landen in de International Bible Society (IBS). Afgezien van een kleine staf in Haarlem wordt het werk op lokaal niveau verricht door vrijwilligers, zo ook in Delft. 
In samenwerking met de IBS wordt minstens de helft van alle giften gebruikt voor bijbelwerk in het buitenland, b.v. in Latijns-Amerika en in West Afrika. De hulpverlening krijgt zo nodig ook vorm in alfabetiseringscursussen ,om daarna de bijbel te kunnen lezen.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met A. de Visser, 
Oostsingel 200, 2612 HL Delft. 015 785 07 36 of 06 15 36 27 88 of a3devisser@telfort.nl.