Symbolische schikking 40 dagen tijd

LEVEN DOOR VERANDERING
Van kruis naar gaffelkruis tot levensboom

Zondag 26 Februari
Thema; Inkeer Lezing; Marcus 1: 12-15

Beeld van inkeer is een spiraalvorm in het hart van het kruis. De spiraal beweegt zich van buiten naar binnen. Daarmee wordt het tot inkeer of inzicht komen tot uitdrukking gebracht.

Zondag 4 Maart
Thema; Aanwezig Lezing; Marcus 9: 2-10

De kleur wit drukt zuiverheid, licht, vrede, vreugde en feest uit.
Drie witte stenen verwijzen naar Mozes, Elia en Jezus die staan in het Licht van God. De wolk is het symbool van Gods aanwezigheid en verborgenheid, hij openbaart en verbergt zich.

Zondag 11 Maart
Thema; Ruimte maken Lezing; Johannes 2: 13-25

Het spirituele middelpunt, het huis van de Eeuwige, wordt vervuild doordat men er een marktplaats van maakt, waar geld en  macht de dienst uitmaken. Jezus veegt het schoon met een zweep.

Zondag 18 Maart
Thema; Delen voor verandering Lezing; Johannes 6: 1-15

Het licht van Pasen schijnt door het paars heen en wordt roze.
Het brood verwijst als symbool naar het geestelijke levensbrood dat Jezus rijkelijk uitdeelt en dat ieder mens voedt.
De vis is het symbool van leven. Het Ichtus teken verwijst naar Jezus als de levende.

Zondag 25 Maart
Thema; Loslaten om te leven Lezing; Johannes 12: 20-33

De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit met leven. Deze kern verwijst ook naar het geestelijke leven dat in ieder mens verborgen ligt. Het leven durven los te laten en te verliezen zal een mens bij zijn diepste kern brengen. En dit nieuwe leven vruchtbaar maken.

Zondag 1 April
Thema; Op weg in dienstbaarheid Lezing; Marcus 11: 1-11

In het licht van God leven is:  Zoeken naar de rechte weg met jouw talenten en eigenschappen. De palm is een verwijzing naar de rechtvaardige. De kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passie-gedeelte. De kleur rood verwijst naar het hart, de geest en het bloed. Violen zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid.

Zondag 8 April
Thema; Opstaan door verandering Lezing; Johannes 20: 1-18

Het gaffelkruis bloeit. De tuin is het symbool van de ommekeer; de dood maakt plaats voor het leven. De Levende die grenzen doorbreekt, bevrijdt. Het leven dat vrucht draagt door lijden en dood heen, komt in de tuin in het volle Licht te staan. 

De basis is een kruisvorm waaraan elke week een eenvoudige schikking wordt toegevoegd.
Het gaffelkruis is een kruisvorm die door de schuin omhoog geheven armen lijkt op de vorm van een levende boom. De twee naar boven gestrekte takken of armen drukken de verbinding met het menselijke en goddelijke uit.

zondag 8 april "Pasen"

zondag 1 april "palmzondag" 

zondag 25 maart             zondag 18 maart

zondag 4 maart              zondag 11 maart