Dag van de Dialoog 6 november

Dag van de Dialoog Delft

Op 6 november 2012 worden door de stad heen op verschillende tijdstippen dialoog-tafels georganiseerd. Aan een dialoog-tafel gaan 6-8 personen onder begeleiding van een gespreksleider met elkaar in dialoog over een centraal thema.
In 2012 is het thema in Delft : "Erbij horen".
Aan de hand van de, door Nederland in Dialoog gehanteerde, dialoogmethodiek gaan deelnemers met elkaar in gesprek over het thema. Zo’n gesprek duurt ongeveer twee uur. Elke Delftenaar kan zich aanmelden om mee te doen.
Tijden en plekken zijn te vinden vanaf midden oktober via www.nederlandindialoog.nl : klik op Delft.

U heeft inmiddels vast al gehoord van de komende Dag van de Dialoog.
Het wordt een heel feest, waar ik u graag voor uitnodig.

Op 6 november zijn er ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds door heel Delft en Pijnacker ongeveer 20 dialoogtafels. Lees er alles over op de website:

http://www.123website.nl/Delftindialoog/136412613

Geef u op met naam, telefoon,  mailadres en voorkeurtijd.
Bij evelinevandekamp@hetnet.nl 
of telefonisch: 06 289 396 31 (alleen ‘s ochtends)

Daarna ontvangt u de indeling, waarbij u altijd nog wijzigingen kunt doorgeven

Waarom een Dag van de Dialoog ?

Doel van Delft in Dialoog is om kris kras door de stad heen nieuwe verbindingen te maken en bruggen te slaan tussen mensen en organisaties.

Een Dialoog is geen debat of een discussie, maar een gesprek tussen mensen waarbij verbondenheid ontstaat. Door de dialoogmethode raken mensen (die elkaar van tevoren niet kennen) op een persoonlijke manier in gesprek.

Dit bevordert het saamhorigheidsgevoel in de stad. Meer informatie over de Dag van de Dialoog op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=aK4_ncAkEdc   

Lees de brief van de wethouder