de SALON

De Oecumenische Gemeenschap Delft/Motiv organiseert samen met de kennismakerij (www.kennismakerij.nl) elk jaar de SALON. 
Een avond waarop een actueel thema wordt behandeld door middel van lezingen, workshops, gesproken columns, muziek en mogelijkheid tot ontmoeting. 

Dit jaar wordt de SALON georganiseerd op 8 juni. 
Het thema is: “Genoeg gezeurd! De onvrede voorbij”, over de onvrede die we in de samenleving aantreffen. Dit uit zich in gezeur, geklaag kritiek als routine, ongenuanceerde oplossingen en het aanwakkeren van vijandschap tussen groepen mensen. 

Tegen de trend van klagen en kritiseren wil de SALON een andere kant laten zien: die van het ontwikkelen van persoonlijke moed en initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid. Met het oog op de goede toekomst.

Meer informatie op deze poster
8 juni 2011, Voorstraat 60

19:30 Zaal open
20:00 Muziek, welkom
20:10 Inleidende lezing
21:00 Pauze, muziek, gesproken column
21:15 Keuze uit een creatieve, analytische
         en dynamische workshop
22:15 Muziek, gesproken column
22:25 Afsluiting
22:25 Borrel en napraten