ds.Kant in de Marcuskerk

Ds. K. Kant spreekt dinsdag 12 mei in Delft over Israël

Dominee Kees Kant spreekt dinsdag 12 mei a.s. op een avond van Christenen voor Israël in Delft. Hij doet dat in de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2, aanvang 20.00 uur (kerk open 19.30 uur). Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Zijn thema is: “De grote betekenis van Israël voor onze wereld”. 

Ds. Kant is sinds 2010 gereformeerd predikant in Katwijk aan Zee en was dat daarvoor in vier andere plaatsen. In 1993 studeerde hij af aan de universiteit in Utrecht.
“Israel is iets van vroeger uit de tijd van de Bijbel, denken veel mensen” aldus ds. Kant, “en vandaag is Israël een gewoon land als elk ander land. Maar is dat wel zo? De Bijbel zegt iets heel anders. God gaat een bijzondere weg met zijn volk Israël en er gaan grote dingen gebeuren in onze wereld. God wil door zijn volk Israël de hele wereld zegenen en goed doen. 
Waarom verzetten wij ons daar toch zo tegen? De profeet Jesaja zegt dat de mensen in onze wereld een bedekking hebben die moet worden weggenomen, zodat we de dingen van God goed kunnen begrijpen. Pas dan kan het grote bruiloftsfeest van Messias Jezus komen.” 
Ds. Kant wil op de komende bijeenkomst laten zien wat de Bijbelteksten werkelijk willen zeggen over het Israël van nu en straks. En wat de rol van de kerken en van ons als christenen daarin mag zijn.
In de loop van de avond is er verkoop van producten uit Israël.