Geloofsbeleving in tijden van ziekte

HIERBIJ NODIGT DE COMMISSIE PASTORAAT IN ZORGINSTELLINGEN (CPZ)U VAN HARTE UIT VOOR EEN BIJEENKOMST GETITELD:

"GELOOFSBELEVING IN TIJDEN VAN ZIEKTE".

HET ONDERWERP IS BELADEN, BIJNA EEN TABOE.
WAAROM BEN IK ZIEK GEWORDEN ? WAAROM MOEST MIJN PARTNER ZO ONVERWACHTS STERVEN?
WAAROM IS MIJN ZOON OVERVALLEN DOOR EEN PSYCHOSE?

DE GEESTELIJK VERZORGERS WORDEN IN HUN PRAKTIJK DAGELIJKS MET DIT SOORT LEVENSVRAGEN GECONFRONTEERD. AAN DE HAND VAN EEN LEZING DOOR EEN GEMEENTE PREDIKANT EN WORKSHOPS GELEID DOOR DEZE PREDIKANT EN GEESTELIJK VERZORGERS VAN DE 3 GROTE ZORGINSTELLINGEN WILLEN WE MET ELKAAR DEZE PROBLEMATIEK BESPREKEN EN DUS VOOR ONSZELF IN KAART BRENGEN.

DE BIJEENKOMST ZAL PLAATSVINDEN OP
DINSDAG 16 OKTOBER
IN DE KAPELLEZAAL VAN HET REINIER DE GRAAFGASTHUIS H-gebouw TE DELFT

PROGRAMMA

19.30     ONTVANGST

20.00     OPENING DOOR KAREL VAN DE WETERING VOORZITTER VAN DE CPZ

20.15      LEZING DOOR: Ds. S.v.d.LUGT GETITELD

               “ERVARINGEN IN HET VELD VAN ZIEKTE EN GELOOFSBELEVENING

20.45       PAUZE

21.00       INTRODUCTIE EN TOELICHTING OP DE WORKSHOPS     

1) Ds. S.A.v.d. LUGT, GEMEENTEPREDIKANT, GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Delft houdt sinds enkele jaren geregeld een biduur rond gezondheid en ziekte. Geboren uit het besef dat gezondheid een hoge waarde heeft in onze beleving en dat veel vragen zich bij ziekte opdringen, is er een vorm gezocht om te denken en te doen rond dit thema.’Denken’ kan, omdat in leerdiensten de bijbel opengaat en onderwijs en vragende middelen zijn om inzicht te krijgen in een Christelijke kijk op dit thema. ‘Doen’ wordt mogelijk door elk half jaar een dienst geheel in te richten rond het gebed voor zieken en gezonden.  Opzet en uitwerking hiervan zal Ds. v.d.Lugt vertellen. In een van de workshops is er gelegenheid om met hem in gesprek te gaan.

2) Ds. W.J.PANTJES, GEESTELIJK VERZORGER GGZ- DELFLAND

De gesprekken over geloofsbeleving in een psychiatrische context hebben als centraal thema ‘onmacht’..... mensen hebben mij niet kunnen helpen; ikzelf heb geen regie (meer)en waar is de God die ik in mijn nood verwachtte. Verwerken van deze ervaringen en op zoek naar nieuwe geloofsbeleving is het geestelijk werk in de psychiatrie

3) Ds. M. PHAEHLER, GEESTELIJK VERZORGER, REINIER DE GRAAF GASTHUIS

Geestelijke verzorging in het ziekenhuis kenmerkt zich door gesprekken die gaan over het verlies van autonomie en de veranderingvoor het leven die een ingreep of aandoening vaak tot gevolg heeft. Op het moment dat je met ziekte wordt geconfronteerd kan dat mensen dan ook totaal van slag brengen. De harmonie is zoek en veel patiënten hebben er dan ook baat bij wanneer ze hun "beleven al dan niet met een gesprek over of met hun God kunnen delen.

4) Ds. W.H.DUKER, GEESTELIJK VERZORGER IN EEN VERPLEEGHUIS

Geestelijke verzorger in een verpleeghuis is vooral zorg voor ouderen. Het kan dan gaan om tijdelijke maar ook langdurig revaliderende ouderen. Vragen die een rol kunnen spelen zijn; “Kan ik nog zelfstandig blijven wonen?” en “zal ik voor de rest van mijn leven van zorg afhankelijk zijn?” Afscheid is vaak een belangrijk thema. Van eigen huis, van de partner of van het gezonde leven dat er altijd was. Daarnaast verblijven, dan wel wonen in een verpleeghuis chronisch zieken, waaronder zij, die lijden aan dementie. Aan de orde is de vraag wat de betekenis van geloof kan zijn in deze situaties.

21.45                     PRESENTATIE WORKSHOPS

22.00                     AFSLUITING

INFORMELE BIJEENKOMST MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE
U kunt zich voor deze avond opgeven voor 10 OKTOBER VIA MAIL OF BRIEF
U kunt op de avond zelf aangeven aan welke workshop u wilt deelnemen.

                                                                                                              Rini de Vreede  secretaris
                                                                                                              Buitenwatersloot 6
                                                                                                              2613 SR Delft
                                                                                                              Bruin.vreede@casema.nl