Henk de Roest

Present zijn – waar halen we het vandaan?
donderdagavond 3 juni - 20:00 uur - Vierhovenkerk
Op donderdagavond 3 juni komt Professor Henk de Roest in de Vierhovenkerk spreken over het thema ‘Present zijn  – waar halen we het vandaan’. De lezing wordt georganiseerd door wijkgemeente Vierhoven maar is bedoeld voor alle Protestantse wijkgemeenten in Delft. 

De avond sluit aan bij de visiedag over missionaire en diaconale presentie van januari jl. Op die dag zijn de wijkgemeenten uitgedaagd om daadwerkelijk de stap naar buiten te nemen en bereid te zijn zelf door die stap te veranderen. 
Henk de Roest hoopt ons op 3 juni te bepalen bij de vraag waar we de bezieling vandaan halen als we als gemeenschap van gelovigen present willen zijn in onze omgeving. Wat hebben we eigenlijk aan anderen te bieden? Er zal ook gelegenheid om als leden van verschillende wijkgemeenten over dit thema door te spreken. 

De Roest zal aansluiten bij zijn nieuwste boek Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en voor buiten. De kerngedachte van het boek is dat de kerk zich alleen naar buiten kan bewegen als ze ‘een huis voor de ziel is’. De geloofsgemeenschap zelf moet steeds opnieuw de weg naar binnen gaan om vanuit het geheim van het geloof te leven. Anders mist de kerk de voedingsbodem om in de samenleving van betekenis te zijn. 

Henk de Roest is hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Leiden en een veelgevraagd spreker. Hij is onder andere bekend van zijn boek En de wind steekt op. Kleine ecclesiologie van de hoop, over de bezieling om kerk te zijn in onze samenleving. 
Henk de Roest is geboeid door het moment waarop mensen geraakt worden door de communicatie van het christelijk geloof. In zijn onderzoek richt hij zich vooral de vraag hoe inspiratie en gemeenschapsvorming, anders gezegd, hoe bezieling en gemeenschapsvernieuwing samenhangen. 

Ook vandaag kan de kerk de wind in de zeilen krijgen en in beweging komen, ook in Delft.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50

René Strengholt
Comments