Ideeën voor uw buurt

Tijdens de "voettocht voor vrede" is gesproken over ideeën voor een betere buurt.

Hoe kan jij er aan bijdragen dat de buurt nog beter wordt? 
Wanneer je € 1000 zou krijgen voor de buurt, hoe zou je die besteden?
 1. Een groot buurtfeest met een tent waarbij elke straat een programmapunt voor zijn rekening neemt.
 2. Een interculturele zang- of poëzieavond met bijdragen uit verschillende culturen.
 3. Een interculturele volksdans middag/avond.
 4. Schilderen door jeugd van fietstunnel
 5. Kunstgrasveld om te spelen
 6. Veel bankjes voor ouderen.
 7. De regels van de gemeente goed nalezen.
 8. Wij moeten elkaar liefhebben, respecteren, helpen en begrijpen.
 9. Contacten leggen, de dialoog aangaan.
 10. Voor € 1000 meer veiligheid in de buurt: meer blauw op straat.
 11. Dat iedereen bij de vrede zijn aandeel zal hebben.
 12. Elkaar ontmoeten.
 13. De buurt Voorhof is al een goede buurt, maar er kan nog wel wat beter onderhoud 
 14. Speeltuintje Voorhof (achter buurthuis). Maar nog belangrijker: het kennismaken met de buurtbewoners vooral blijven doen.
 15. Meer veilige kinderspeelplekken.
 16. Kinderbuurtfeest: leuke dag met sport en spel voor de kinderen. Uitdrukkelijk ouders uitnodigen. Kinderen verbinden ouders. Ouders praten graag over kinderen.
 17. Als ik miljonair was, dan ging ik iedereen heel veel leuke dingen uitdelen. Ik zou zoals nu met zijn allen met het bord “Vrede” gaan lopen. Iedereen wordt daar blij van!
Meer informatie over de "voettocht voor vrede"......
bij de Sultan Ahmet Moskee

bij de Adelbertkerk