Iedereen is welkom

Iedereen is van harte welkom in onze eredienst aan God en kan daar voluit aan deelnemen. Voor iedereen staat de deur open van onze geloofsgemeenschap. 

Daarmee sluiten wij ons aan bij de uitspraak van de generale synode van de Protestantse Kerk (PKN) naar aanleiding van de Nashville-verklaring: "dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen."

zoek de Vierhovenkerk op www.wijdekerk.nl