Jubileum ds. Jan van Buuren


ds. J. van Buuren was predikant in de Gereformeerde Kerk van Delft-Abtswoude, van 17 april 1977 tot augustus 1985, waarna hij naar Soest vertrok. ds. Gerrit van de Kamp was een jaar later zijn opvolger.

Wij ontvingen het volgende bericht, van de Protestantse gemeente te Kollum:

Ds. J. van Buuren 50 jaar predikant.
 
Zondag 12 februari is het 50 jaar geleden dat Jan van Buuren predikant werd in de Gereformeerde kerk te Wommels.  
 
Dominee Jan van Buren is in 2001 met emeritaat gegaan in onze gemeente, en is nog steeds actief verbonden met de Protestantse Gemeente te Kollum.
 
Wij willen als kerkenraad hierbij stil staan in de eredienst van zondag 12 februari 2017 in de Oosterkerk (Oostenburgstraat 1/3 te Kollum).

De eredienst begint om 9.30 uur in de Oosterkerk, waarin dominee J. Stander voorgaat.
 
Bij dezen willen wij u hartelijk uitnodigen voor deze dienst, met na afloop gezellig koffiedrinken met dominee van Buuren, zijn vrouw en familie.
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Kollum,
 
A.H. van der Zee
Preses.
 
met een vriendelijke groet
I.Stellema-Nicolai
scriba

het adres van ds. Van Buuren:
Molenhoek 31, 9291 DB Kollum