Kerk en Buurt is online

Ontmoeting Kerk en Buurt - we gaan weer open!

Op donderdagochtend 26 april a.s. vanaf 10 uur kunnen we elkaar opnieuw online ontmoeten via google meet. Als u zich meldt bij Henny Melis stuurt zij u de dag ervoor de link om u aan te melden.

Maar het meest verheugende nieuws is: op donderdagochtend 6 mei a.s. gaan we weer als vanouds open, in de Vierhovenkerk zelf dus!
Weliswaar nog met de bekende beperkingen, maar toch...het begin is er gelukkig.

U bent welkom tussen 10 en 11:45 uur, voor een kort momentje of langer, aan u de keus.
Er zijn enkele spelregels (zoals 1,5 m afstand en registratie bij binnenkomst) maar die hoeven het onderlinge contact niet te hinderen.

Mocht de inloop op 6 mei om reden van Corona niet gaan, dan vindt u op de website www.Vierhoven-delft.nl onder activiteiten/kerk en buurt een bericht van niet doorgaan.

Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)