Kerkbalans

Onze kerk is van blijvende waarde . . .
 
Onze gemeente is al vele eeuwen oud. In al die jaren is in onze kerken gebeden, gevierd, (mede)geleden, geloofd, gezongen en geleerd; en gedoopt, getrouwd, begraven, herdacht. Want dáárvoor is de kerk. We hebben de kerk en de gemeente van Jezus Christus nodig. De kerk is van blijvende en onschatbare waarde, op zondag, doordeweeks, op gedenkwaardige momenten, heel ons leven. Gisteren, vandaag én morgen.
 
. . . en iets van onschatbare waarde mag ons wat kosten!
 
Het mag ons wat kosten in de vorm van tijdsinspanning voor de kerk, onze betrokkenheid op elkaar en onze naasten. Het mag ons ook wat kosten in onze financiële bijdrage. Is uw bijdrage voor een gezonde kerk? Ja, steeds meer. We zijn dankbaar dat we voor het eerst in jaren een begroting aan kunnen bieden, die lagere kosten kent dan het jaar ervoor en die vrijwel sluitend is! Dat betekent dat uw bijdrage bestemd is voor een vitale kerk in de stad Delft.
 
De actie werd gehouden van 17 t/m 30 januari 2010
 
 
 
 
 
 
Comments