Kerkblad

2018

2017

2016

2015

Het wijknieuws van Vierhoven is te lezen in het "Protestants Kerkblad Delft", het blad van hervormde gemeente te Delft, de gereformeerde kerk te Delft en de evangelisch-lutherse gemeente. Dit tweewekelijks blad wordt in principe bij alle leden bezorgd.

Wijkredactie:
Kopij kan worden ingeleverd bij:
  Herma Selles

Vragen over de bezorging:
via telefoonnummer 06-48225341 op de zaterdag van de bezorging en via uw kerkelijke bureau