Kerkblad

Het wijknieuws van Vierhoven is te lezen in het "Protestants Kerkblad Delft", het blad van de Protestantse Gemeente Delft. Dit tweewekelijks blad wordt in principe bij alle leden bezorgd.

2021

2020

2019

2018

2017Wijkredactie:
Kopij kan worden ingeleverd bij:
  Bas van der Wulp

Vragen over de bezorging:
via telefoonnummer 06-48225341 op de zaterdag van de bezorging en via uw kerkelijke bureau


2015

2014