Kerkblad‎ > ‎

Vrijwillige bijdrage

Het kerkblad wordt toegezonden aan elk pastoraal adres van de wijkgemeente. Om de kosten van deze bladen te dekken wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Tweemaal per jaar wordt een acceptgiro gestuurd aan de ontvangers van het kerkblad.
Belangstellenden die geen lid zijn van de Delftse Protestantse Kerk kunnen zich voor een abonnement richten tot het kerkelijk bureau.