KerstMissie

KerstMissie Delft in haar 5e jaar!

In 2006 is het begonnen: een grote groep christenen die op de vrijdagavond voor kerst de stad in trekken om Gods liefde in Delft uit te dragen. Intussen is de KerstMissie verder gegroeid en ook dit jaar gaan in de avond van 17 december weer veel christenen uit Delft en omgeving er op uit om Delftenaren te bereiken en te dienen! En hier kan jij bij zijn!

Een Bijbeltekst die bij de KerstMissie centraal staat komt uit Mattheüs 5 vers 16: “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” De KerstMissie Delft is dan ook vooral gericht op daden. Die bieden weliswaar vaak een aanknopingspunt om over het geloof te praten, maar woorden komen bij de KerstMissie op de tweede plaats.

Deelnemers kunnen zich van tevoren inschrijven op een bepaalde “missie”. Voorbeelden van deze missies zijn het afwassen bij studenten, het uitdelen van rozen aan reizigers en het verzorgen van een leuke avond voor ouderen. Doordat deelnemers kunnen kiezen uit veel verschillende missies is er altijd wel iets bij wat bij de deelnemer past.

Delftenaren reageren zeer enthousiast op deze actie - “Leuk, die christenen!” Sommigen gaven ook aan het goed te vinden het eens over het geloof te hebben.
De KerstMissie Delft is interkerkelijk en voor christenen vanaf 10 jaar. Voor jou en voor u dus! Jeugdgroepen of kringen kunnen zich ook samen opgeven voor een missie.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.kerstmissiedelft.nl.

Gebedspunten
  • Dat Delftenaren open zullen staan voor een ontmoeting met deelnemers en dus met het christelijk geloof.
  • Dat de voorbereidingen voorspoedig zullen verlopen.
  • Voor goed weer op 17 december.
  • We hopen dat deelnemers uit alle kerken van Delft mee doen, zodat dit echt een interkerkelijke activiteit zal zijn.