Koffieochtend op donderdag

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk

Op de eerste donderdagochtend van de maand, 
tussen 10 en 12 uur is er voor de leden van de
Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk.

Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.

Komende Data in 2018:
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, (5 juli en 2 augustus onder voorbehoud).

De Diaconie
Voor contact: Jasper van der Kooij, 015-2611757 (jasper@vdkooij.org) 
en Henny Melis, 015-2618796 (h.melis@kpnmail.nl)