Lichtjes voor Delft - 2017

Lichtjes voor Delft, 5 november 2017 vanaf 14.00 uur
Markt, bij de Nieuwe Kerk

Gedenken van wie je hebt verloren
Op zondag 5 november organiseert de Protestantse Gemeente Delft voor de derde keer de bijeenkomst ‘Lichtjes voor Delft’, die in het teken staat van het gedenken van wie overleden is. 

In de afgelopen jaren hebben we als organisatie ervaren dat er grote belangstelling voor dit initiatief is. Het blijkt in een behoefte te voorzien van veel Delftse inwoners. Als er een geliefde uit nabije kring is weggevallen laat dit een leegte achter. Die geliefde mag niet worden vergeten.

We willen alle Delftenaren de gelegenheid geven om dierbare overledenen te gedenken door een kaarsje aan te steken en de naam of een gedachte op een groot schilderdoek te schrijven. 
Iedereen is welkom om 14.00 uur op de Markt, bij de Nieuwe Kerk.

Aansluitend is er om 14.30 uur in de Nieuwe Kerk een korte zoekdienst rond het thema ‘Als ik jouw naam weer hoor..’, met muziek, gedichten, een tekst uit de Bijbel, een korte overdenking en ruimte voor stilte en gebed.
Voor en na deze zoekdienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.
Meer weten? Ga naar www.facebook.com/pgdelft  of www.facebook.com/TijdvoorGod/
Of neem contact op met René Strengholt (06 17008025, rene.strengholt@gmail.com)


René Strengholt, Missionair werker in de Protestantse gemeente Delft 
Fred van Helden, predikant van de protestantse wijkgemeente Hof van Delft
Jenne de Haan, geestelijk verzorger en rouw- en uitvaartbegeleider