Liedboek avond 5 maart

De locatie is de Immanuelkerk , Schoemakerstraat 1, 2628 VH Delft 
tijdstip : 20.00-22.00 uur, de toegang is gratis en kijk voor meer informatie over het liedboek op de website www.lliedboek.nl

In de loop van het jaar 2013 verschijnt er een nieuw Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk. Dit liedboek wordt ontwikkeld in opdracht van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied .

Op dinsdag 5 maart 2013 wordt er in de Immanuelkerk te Delft een regionale zangavond gehouden over het nieuwe Liedboek. Een mooie gelegenheid om alvast te proeven van wat er aan nieuws in het Liedboek terechtkomt.

De avond wordt geleid door dr. Ko Joosse, liturgist en lid van de redactie van het Liedboek 2013. Hij geeft ook een toelichting op het ontstaan en de samenstelling van het nieuwe Liedboek.

Muzikale medewerking wordt verleent door de cantorij van de Immanuelkerk olv. Jan Booster samen met de organisten Jan van der Zwart en Roelof van der Berg.

Hierbij is iedereen van harte welkom om deze avond bij te wonen die graag zingt of benieuwd is naar het nieuwe Liedboek ,  daarom wil ik u dan ook vriendelijk vragen om bij u gemeenteleden hiervan op de hoogte te stellen.

Als er  eventuele cantorijleden zijn die graag mee willen werken aan deze uitvoering kunnen zij contact opnemen met Jan Booster, de repetitie avonden zijn op dindsdagavond om 19.30 tot 21.30 en op 26 februari de generale repetitie.


Voor vragen en verdere eventuele informatie:

Wilma Croon,
Trompetstraat 87
2611 KM Delft
T 015-2125407 / 06-49726275
E
 wilmacroon@casema.nl.