Liturgisch bloemschikken Advent

"EEN STER VERSCHIJNT"
Voor de schikking is als basis gekozen voor een ster.

De keuze voor de ster is vooral bepaald door de lezing uit het boek Numeri 24 vers 15-17, waarmee de lezingen in de kerstnacht worden afgesloten.
´Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël´

In de basis-schikking plaatsen we de vier kaarsen op een lijn met de ster, de vlam van de kaars brandt steeds in het hart van de ster.
Elke week verandert de schikking van kleur. De kleur die betrekking  heeft op de lezing van die zondag. De gekleurde doek die gebruikt wordt, wordt gelegd bij de kaars die hoort bij de betreffende zondag. De bloemen of andere materialen hebben te maken met de lezingen.
De kaars schijnt in het midden van de ster, dus elke week is de volgende kaars aan de beurt om in het midden te schijnen.
Met Kerst is de kaars in de schikking het stralend middelpunt.
Kerst 2011
thema: Licht op aarde
kleur: wit
lezing: Numeri24:15b-17b
De kleur wit brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde tot uitdrukking. De ster uit Jacob is op aarde verschenen, als Licht van de Eeuwige die ons voorgaat. Een kind is geboren en hij zal vrede, vreugde en verlossing brengen. Hemel en aarde worden door de geboorte van dit kind met elkaar verbonden.

1e adventszondag 2011
thema: Opstaan
kleur: rood
lezing: Rechters 5
We gebruiken de kleur rood. Het is een kleur die daadkracht, vuur, Heilige geest, bewogenheid, liefde en verlangen naar recht en vrede uitdrukt. De kleur rood is een verwijzing naar de liefde en daadkracht waarmee Debora haar leidersrol op zich neemt, om recht en vrede te brengen. Er brandt Licht in haar, een Vuur dat niemand kan doven.

2e adventszondag 2011
thema: Vrucht dragen
kleur: groen
lezing: Rechters 9:7-15
Hier gebruiken we de kleur groen. De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit.  In de Bijbel behoren olijf, vijg en wijnstok tot de gezegende vruchten. In de fabel van Jotam zijn zij symbool van het koningschap dat gevoed wordt door de Bron.

3e adventszondag 2011
thema: Verwachten
kleur: oranje
lezing: Rechters 13
We gebruiken de kleur oranje. Het is de kleur van beweging, genezing en levenskracht. Wij kennen de uitdrukking in vuur en vlam staan. Vuur en vlammen zijn het beeld waarmee de Geest van God neerdaalt.

4e adventszondag 2011
thema: Doorbreken
kleur: goudgeel
lezing: Rechters16:1-3
We gebruiken hier de kleur goudgeel. De gele kleur drukt kracht van licht, wijsheid, en bescherming uit. Deze kleur past bij uitstek bij het optreden van Simson als kind van God. Op de berg legt Simson de puinhopen en splinters van dood en verderf voor het aangezicht van de Eeuwige. Door de balken en splinters daar neer te leggen komt zijn wijsheid aan het licht.