Nieuw liedboek

Op weg naar een nieuw liedboek

Op 20 april 2007 heeft de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland besloten dat er een nieuw liedboek moet komen. De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied heeft de opdracht gekregen dit nieuwe liedboek te ontwikkelen.

Bij wijze van voorproefje zal er een avond worden gehouden worden in de 

Vierhovenkerk
Donderdag 20 mei
Van 20.00-22.00 uur

De heer Pieter Endedijk, coördinator van het project heeft alle materialen voor deze avond ter beschikking gesteld. 
De avond zal worden geleid door Eveline van de Kamp, cantor en Christo Lelie, organist van de Vierhovenkerk. 

Iedereen die graag zingt en nieuwsgierig is wordt van harte uitgenodigd!

Comments