Nieuwe kansen voor straatkinderen

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Oeganda

De taakgroepen ZWO van de wijkgemeenten Hof van Delft en Vierhoven geven aandacht aan het project Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda.


Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.

 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. 


Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven in Kampala. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

In januari 2013 begon het Kinderen in de Knel Programma in Karamoja. In de afgelopen jaren zijn er allerlei successen bereikt:

Het veldteam in Kampala heeft contact gelegd met meer  dan 150 gezinnen met dakloze straatkinderen.

 59 gezinnen werden van de straat gehaald en ondergebracht in tijdelijke huisvesting. 

Veertien volwassenen (verzorgers) en 39 kinderen werden opnieuw gehuisvest in hun gebied van herkomst in Iriri, Lokopo, Matany, Lopei, Lorengecora en Lotome.

26 gezinnen zijn ondersteund met activiteiten die hen extra inkomsten bieden, zoals met de verkoop van zilvervis, tomaten, kleding en dergelijke.

31 kinderen gingen weer naar school na hun terugkeer in Karamoja. De leeftijd van deze opnieuw gehuisveste kinderen ligt tussen de één en tien jaar.Helpt u mee?


Bankrekening: NL 27 FVLB 0226 1192 38
t.n.v. Diaconie PGD Vierhoven
o.v.v. ZWO-project KaramojaVlag van Oeganda