NOVA

De afgelopen periode heeft de Vierhovenkerk het project waarbij Niels Kuijper betrokken was, van energie zuinig stoken ondersteunt. Dergelijke projecten worden elders in Afrika ook uitgevoerd zoals bij het project van  NOVA in Zuid- Afrika dat ook door Kerk in Actie ondersteund wordt. 

Verbeterde houtoven

Evenals in Ethiopië is in Zuid-Afrika een groot deel van de bevolking afhankelijk van brandhout of kolen voor kookdoeleinden en het verwarmen van huizen. Het stoken van kolen brengt echter veel rook en andere vervuiling in de lucht. Mensen en vooral vrouwen en kinderen hebben daarom veel last van infecties aan de longen en luchtwegen. Deze gezondheidsproblemen vormden de directe aanleiding voor het NOVA-instituut om samen met de mensen een oplossing te zoeken voor dit vraagstuk. 


Het NOVA-instituut is een Zuid-Afrikaanse niet-gouvernementele organisatie die de leefomstandigheden van de mensen in kleine gemeenschappen probeert te verbeteren , niet alleen voor de gezondheid  maar ook voor het klimaat.

Instructie over milieuvriendelijker stoken