Ontmoetingen 2013

 ‘Bidden bij ’t Leven’ 

Ook dit jaar is er de gelegenheid om elkaar als leden van de wijkgemeente Vierhoven wat beter te leren kennen. Aan de hand van een gespreksthema waar iedereen wel wat over kan zeggen. Voorgaande jaren hebben we onder meer gesproken over het kerklied, de preek en over wat het geloof voor u/jou betekent. 

Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Bidden bij ’t leven’. Hoe bidden wij anno 2013? Daarbij maakt het niet uit of u/je nu al dan niet een intensief gebedsverkeer met de Heer onderhoudt. Waar het om gaat is een goed gesprek in alle openhartigheid binnen de veilige omgeving van de kerk. En voor zover u/je er nog niet achter bent gekomen, onze wijkgemeente is pluriform, dat wil zeggen zij bestaat uit vogels van diverse pluimage. 

Het thema ‘Bidden bij ’t Leven’ is daarom bewust voor meerdere uitleg vatbaar. Op het eerste gehoor denk je aan ‘veelvuldig bidden’. Maar je kunt het ook anders verstaan. Er zijn momenten en perioden in je leven waarin je ‘Leven’ met een hoofdletter schrijft. En dan gaat bidden haast vanzelf. 

Hieronder staat een overzicht van de data aan waarvoor u zich/jij je kunt inschrijven. Kruis daarbij een eerste en een tweede keus aan, dat maakt de indeling wat gemakkelijker. Mocht de eerste keus niet kunnen worden gehonoreerd, dan laten we dat u/jou van tevoren weten. 
Aanmeldingen graag deponeren in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk of in de brievenbus van uw/jouw bezoekmedewerker. 

Opgave via e-mail verzenden naar Herma Selles. 

Wij verheugen ons op uw/jouw komst, 
Marco Visser, David Knibbe en Jurjen Fennema 

 datum

tijd

predikant

11 februari

20-22 u.

ds. Visser

12 februari

14-16 u.

ds. Fennema

18 februari

14-16 u.

ds. Knibbe

19 februari

20-22 u.

ds. Fennema

28 februari
-geannuleerd-

20-22 u.

ds. Visser

6 maart
-geannuleerd-

20-22 u.

ds. Knibbe


kom ook naar de ontmoetingsmiddagen/avonden