Ontmoetingen 2014

Uitnodiging
Evenals voorgaande jaren organiseert de wijkgemeente Vierhoven onderlinge ontmoetingen van haar leden. Bedoeld om elkaar (wat beter) te leren kennen. 

Om de tongen los te maken wordt u een gespreksonderwerp geserveerd door één van uw predikanten. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema “Met hart en ziel geloven”. De ervaring leert dat wat je gelooft en hoe je gelooft aan verandering onderhevig is en dus van mens tot mens kan verschillen. 

Dat is niet erg. Integendeel, het maakt juist nieuwsgierig. Wat en hoe geloof ik met hart en ziel vergeleken met vroeger? Ben ik meer zus …., of minder zo ….  Vul maar in.


Geef u op door onderstaand schema in te vullen (vergeet uw tweede keus daarbij niet). U krijgt bericht bij welke ontmoeting u bent ingedeeld. Als uw eerste keus niet kan worden gehonoreerd, krijgt u van ons bericht. Aanmelden kan door het strookje af te geven aan uw bezoekmedewerker of het te deponeren in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk. Per email opgeven kan ook. Bij Ab Moes, abmoes@ziggo.nl.

Uw predikanten,
David Knibbe, Marco Visser en Jurjen Fennema


 datum    tijd predikant
 4 februari

 14-16 uur ds. Fennema
 6 februari

 20-22 uur ds. Visser
 11 februari

 14-16 uur ds. Knibbe
 18 februari

 14-16 uur ds. Visser
 18 februari

 20-22 uur ds. Fennema
 20 februari

 20-22 uur ds. Knibbe

Hier staat de uitnodigingsbrief met het strookje