Protestants Kerkblad Delft - 01 2015

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 17 januari

Bij de diensten
Zondag 18 januari
Op de tweede zondag na Epifanie wordt traditiegetrouw Johannes 2:1-11 gelezen. Een verhaal waarin het beginsel van het evangelie uit de doeken wordt gedaan. Te Kana wordt duidelijk gemaakt welke weg Jezus zal gaan. Een weg die voor Hem eindigt met de bloedrode wijn. Gevolg daarvan is dat de bruiloftsgasten voort kunnen.
Ds. Marco Visser

18 januari, Tienerdienst: Ontwerp een ‘Church-app’ voor op je smartphone!
Het is een gat in de markt: schrap het nare van een kerkdienst en je houdt het goede over. Voor veel (jonge) mensen is de zondagochtend niet het beste moment voor een gelovige bezinning van je/het leven. Bezinnen doe je liever op een christelijke tijd, een tijd die jou beter uitkomt bij voorkeur met vrienden en vriendinnen. Allemaal gezellig met elkaar verbonden op de sociale media.
Over deze ontwikkeling kun je pessimistisch doen, maar je kunt het ook als kans zien. “Als de profeet niet naar de berg komt, dan moet de berg naar de profeet komen.” Bijvoorbeeld door een ‘Church-app’ te ontwikkelen voor de smartphone. Download de ‘Church-app’, installeer die, log in… en de hemel lijkt binnen handbereik, de wereld ligt aan je voeten. In de tienerdienst van 18 januari gaan we op zoek naar wat er op die app zou moeten staan. Doe je mee? Namens Wilma, Corrie en Tobias,
Ds. Jurjen G. Fennema

Geboren
Op 1 december 2014 is geboren Annesofie, dochter en eerste kind van Marleen Kieft en Jeroen van Oort.

We willen beide ouders gelukwensen met dit mensenkind.
Ds. Jurjen G. Fennema
In Memoriam Dirk Roodenburg *13 oktober 1925 – 11 december 2014
Dirk Roodenburg kon moeilijk stilzitten en was van nature een actief mens. Hij was de tweede in een gezin van acht kinderen. Tijdens de oorlog heeft hij ondergedoken gezeten in een bejaardenhuis waar hij als vermomde jongen toch wel bekijks trok. Opgeleid als machinebankwerker diende hij drie jaar in toen Nederlands Indië. Daar was hij militair verpleegkundige. Ook deed hij mee met de zorg voor een aantal weeskinderen. Terug in Nederland trouwde hij met Corry Hoppe. Zij waren bijna veertig jaar getrouwd toen zij overleed. Hij is drie jaar van slag geweest. Toen kreeg hij het aanbod weer EHBO les te geven. Dat deed hij precies én met hart en ziel. In zijn werk is hij ook deze kant uit gegaan, als portier en verbandmeester bij de Caltex en bij de medische dienst bij Spoorijzer, zodat hij, zijn vrouw en hun gezin in Delft kwamen wonen. Kalligrafie was zijn grote hobby. In 1999 kreeg hij een hartaanval, sindsdien is zijn tweede dochter Meta bij hem komen wonen. 
Deze actieve man had een sterk geloof. Dat heeft hem al die jaren gedreven, samen met zijn heeft hij vijfentwintig jaar meegedaan met het invalidenkamp van de kerk te Vlaardingen. Aan de hand van psalm 139 hebben wij zijn leven en geloof proberen te verwoorden. Het duister licht op door Gods nabijheid. Toen hij in het ziekenhuis verbleef was alles niet rooskleurig. Hij kalligrafeerde kaarten voor alle verpleegkundigen. In het duister straalde hij licht uit, zo ervoer hij zijn geloof. We hebben hem begraven op de begraafplaats aan de Emaus te Vlaardingen. In de hoop op de opstanding van de doden rustend bij zijn Heer. 
Ds. David Knibbe

In memoriam Leendert Bakker † 19 december 2014
Op 19 december overleed Leendert Bakker. Hij werd 84 jaar en woonde met zijn vrouw in de Artemisflat. Een man met een ruim hart. Hij dacht altijd aan een ander, was er voor iedereen. Een man met humor en goedlachs. Je kunt je zijn ronde gezicht en donkere ogen zo voor de geest halen. Na de technische school werkte hij bij kantoormachinehandels. Leen was een man met twee rechterhanden: precies, kundig en vindingrijk. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen betekenden veel voor hem. Zij leerden van hem geen onderscheid te maken tussen hoog of laag, wit of zwart. Hij kon met iedereen overweg. Door zijn vrouw kwam hij in contact met kerk en geloof. Lange tijd deden ze samen bezoekwerk. Het Pocketkruisje van het Leger des Heils was in zijn bezit. Bij dat kruisje hoort een tekst, die begint met de woorden: ’Het kruisje dat ik bij mij draag herinnert mij er telkens aan dat ik als christen leven wil en op Gods weg wil gaan.’ Een andere tekst die hij bewaarde en op de rouwkaart stond luidde: “Wanneer je voor een ander bidt, dan zorgt God ook voor jou. Zelfs als je niet weet wat ze wensen, want dat weet God wel.” Woensdag 24 december deden wij hem uitgeleide in de aula van crematorium Iepenhof. We bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en allen die hem gekend hebben Gods kracht toe en dat zijn nagedachtenis tot zegen mag zijn.
Ds. Marco Visser

God is niet te vangen
Dat is de titel van het boek waarin veertien onorthodoxe gesprekken staan over veranderend geloof. Veertien meelevende gemeenteleden keren in dit boek hun geloof binnenstebuiten. Hoe is het geloof in de loop der jaren veranderd? Ds. Jan Offringa is hun kritische gesprekpartner. Het boek is vlot geschreven. Ik wil een aantal hoofdstukken bespreken te beginnen met het eerste hoofdstuk: ‘God grijpt niet in’. Aanmelding vóór eind januari, minimaal zeven deelnemers. De data: donderdagen 5 februari, 12 maart, 16 april en 4 juni. Informatie en opgave bij ds. Marco Visser
Ds. Marco Visser

Kerstinloop 2014
De tafels stonden feestelijk gedekt, inkopen waren gedaan, salades gemaakt. Het feest kon beginnen. In de kerkzaal klonken harp en piano. Thea van Harberden had stukken ingestudeerd en kwam met een muziekstuk van meer dan een meter breed. Er werd op diverse fluiten geblazen, liederen werden gezongen, kinderkerstverhalen verteld en gespeeld, een bingo met meer dan 100 prijzen, het kon niet op. Voor zo’n 150 mensen een geweldige middag. Mensen uit de buurt en uit de gemeente pratend aan de tafels. Honderd personen namen deel aan de maaltijd. Een groep tieners hielp mee aan de tafels met de kinderen die pannenkoeken aten. Er werd gezongen voor Pim van der Maas die jarig was. Tijdens de maaltijd vertelde ds. David Knibbe al lopend tussen de tafels het mooie kerstverhaal ‘een witte kerst’ van Godfried Bomans. Rond 7 uur werd het feest afgesloten. Er waren mensen die zeiden: “Kan dit niet een traditie worden?” 
Dank aan koster Rommert Stellingwerf die heel wat extra uren draaide en aan Joost Bons die zeer dikwijls in de kerk hand en spandiensten verleende. 
Ds. Marco Visser

Huispaaskaars
De nieuwe catalogus 2015 met de (huis)paaskaarsen heb ik alweer mogen ontvangen. U kunt weer huispaaskaarsen bestellen. Keuze uit vier verschillende motieven en vier maten. De motieven zijn: “Christus monogram (Chi-Ro kruis)”, “Broden-Vissen”, “Vlinders” en “Kruis met Lijkwade”. 
Op 25 januari, 1 februari en 15 februari zijn de kaarsen in de hal van de kerk te bestellen. Op de website van Papot, www.papot.nl, kunt u de kaarsen bekijken. 

Informatie is verkrijgbaar bij ondergetekende (015 2570093 of 06 515 220 99 of mamekkes@telfort.nl)
Margot MekkesZondag 25 januari
Op 25 januari hopen wij het eerste kind te dopen van Christiane en Bart Hogeweg (Montgomerylaan 196). Enige jaren geleden mocht ik in de Oude Kerk de huwelijkszegen uitspreken. Het is mooi om ook voor hun dochtertje te bidden voor een gezegend leven. Beide ouders vinden het belangrijk dat de traditie wordt voortgezet: “’t Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.”
‘Toeval bestaat niet’, zeker niet als je de lezingen bekijkt op het rooster voor deze zondag. 1 Samuel 3:1-10 over de roeping van jonge Samuel in een tijd waarin profetische gezichten en visioenen zeldzaam waren. De tweede lezing is uit Marcus 1:14-20 over de roeping van de discipelen, weg van hun netten. Om voortaan vissers van mensen te worden.
Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe worden we geloofwaardige vissers van mensen in de ogen van onze kinderen en in de ogen van de mensen buiten de kerk?
Ds. Jurjen G. Fennema

Hartelijk dank…
… voor alle blijken van medeleven die ik van u mocht ontvangen vanwege de zorgelijke conditie van mijn vader. Over zijn kansen en vooruitzichten valt op dit moment weinig te zeggen. Het kan alle kanten op. Veel zal afhangen van de uitslagen van het pathologisch onderzoek. Het is een heel gependel tussen Delft en Amersfoort. Het voelt goed te weten dat er mensen om je heen staan die met je meeleven en voor je bidden.
Ds. Jurjen G. Fennema

Tweede collecte zondag 18 januari
De diaconie van de Vierhovenkerk mag voor deze collecte zelf een bestemming aangeven. De gemeente gaf in een enquête aan een inzameling voor de voedselbank belangrijk te vinden. Deze collecte is daarom voor de kosten van het koffiedrinken op donderdagmiddag door de klanten van de voedselbank. Als Vierhovenwijkgemeente vinden we het belangrijk dat de buurtbewoners gastvrij in onze kerk ontvangen worden en met elkaar contact maken. 
De diaconie

Avondmaalscatechese voor kinderen van groep 5 en 6
Op woensdag 21 januari 16.00 uur begint de avondmaalscatechese in de Vierhovenkerk. Met de kinderen wordt gesproken over het avondmaal, een lied aangeleerd en geknutseld. De catechese duurt drie kwartier. De tweede en derde middag worden gehouden op 28 januari en 4 februari. De laatste keer is diaken Henk Joon aanwezig. Zondag 8 februari vieren we het Avondmaal en wordt de catechese afgesloten. Aanmelding graag zo spoedig mogelijk.
Ds. Marco Visser

Sociëteit 27 januari 
 “Lieve ouders, ik vind jullie geweldig. Jullie liefde voor mij is groot, ik kan altijd bij jullie terecht. Jullie willen dat ik goed kan meekomen en geen buitenbeentje ben. Dus alstublieft, geef me een smartphone anders tel ik niet mee. Dus lieve ouders, geef me die smartphone en ik zal jullie dankbaar zijn en vertellen wat voor fantastische ouders ik heb!”
In sommige psalmen zie je net zo’n mechanisme. De vraag is in hoeverre je tussen een psalm en het bovenstaande een is-gelijk-teken kunt zetten. Wat vraag je wel aan God en wat niet? En haalt het iets uit? 
Naast de psalmen komt ook het gebed in poëzie aan bod. Een zeepfabrikant vraagt aan een rabbi of het bidden tot God eigenlijk iets uithaalt. De fabrikant zegt: “De mensen bidden al jaren om vrede maar het is nog niets dichterbij gekomen. Kan je er niet beter mee stoppen?” De rabbi antwoordt en zegt: …. 
Ds. Marco Visser

Uitnodiging Ontmoetingen 2015
Het landelijke jaarthema van de PKN is een uitbreiding van het thema van 2014: “Geloven met hart en ziel…. Vieren en verbinden”. Waarmee men wil zeggen: “Genoeg binnen gezeten en in jezelf gekeken. En nu naar buiten. Laat maar eens zien dát je gelooft en hoe, waarom en waartoe je gelooft met hart en ziel”.
Tijdens de ontmoetingen willen we Vierhoven binnenstebuiten keren. Dat wil zeggen, we gaan samen zoeken naar woorden die recht uit het hart komen én die voor buitenstaanders verstaanbaar zijn. Let wel, het gaat hier om woorden maar voor extern gebruik. Dat wil zeggen buiten de beschuttende muren van de Vierhovenkerk.
Binnenkort ploft deze uitnodiging bij u op de deurmat. Daarmee kunt u zich opgeven. Aanmelden per e-mail opgeven kan ook. Bij Ab Moes, abmoes@ziggo.nl

Datum     Tijd           Predikant
wo 4 feb.     20-22 u.    ds. Marco Visser
do 5 feb.     14-16 u.    ds. Marco Visser
ma 9 feb.     20-22 u.    ds. Jurjen G. Fennema
wo 11 feb.     14-16 u.    ds. Jurjen G. Fennema
wo 11 feb.     20-22 u.    ds. David Knibbe
do 19 feb.     20-22u.     ds. David Knibbe

Uw predikanten, David Knibbe, Marco Visser en Jurjen Fennema 

Groetenkaart
Naast het voorbedenboek in de hal van de kerk liggen twee kaarten, waarop ieder gemeentelid als groet en teken van meeleven zijn of haar naam kan zetten. De kaarten worden tegelijk met de bloemen weggebracht. Fijn om een kaart met veel namen van gemeenteleden te ontvangen! Denkt u er ook aan deze kaart te tekenen?
De diaconie

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 27 januari van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk.
Als u gebedsverzoeken hebt kunt u contact opnemen met Els Alblas (015 2622444)
Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Kindernevendienst
18 januari Een koninklijk bruiloftsmaal
25 januari De rijke man en arme Lazarus

Gift
€ 50,00 voor de voedselbank via de wijkdiaconie van mevrouw V.O.. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij 
PKD 2 verschijnt op zaterdag 31 januari. Kopij kan tot dinsdag 20 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.