Protestants Kerkblad Delft - 01 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 14 januari

Bij de diensten
Zondag 15 januari - Bruiloft te Kana
Het verhaal uit Johannes 2 fascineert. In je kindertijd wordt het verhaal in geuren en kleuren verteld. Je ziet het bruidspaar in het centrum staan. Daaromheen staan de gasten die eten en drinken. De bruidstaart ontbreekt niet. Er lopen bedienden rond die lekkere dingen klaarmaken en uitdelen. Jezus is op het feest en Hij verandert water in wijn. Als kind stop je het verhaal in je rugzak. Ben je ouder dan vallen je allerlei zaken op. Zo staat er helemaal niets over een bruidspaar. Bruidegom en bruid ontbreken. Het licht valt op enkele bruiloftsgasten. De meeste personen zijn zo goed als anoniem. Eén persoon wordt met naam en toenaam vermeld. 
Ds. Marco Visser

Na de dienst van zondag 15 januari
Zoals u misschien al weet, heeft de kerkenraad besloten om ook in onze wijkgemeente met ‘zorgkernen’ te gaan werken. 
Een zorgkern is een groepje gemeenteleden dat ‘iets’ met elkaar gemeen heeft EN onderling naar elkaar omkijkt. Niets meer en niets minder. 
Om dit besluit toe te lichten en over wat dit besluit precies betekent, wil de kerkenraad graag met u in gesprek. Daarom is er op zondag 15 januari na afloop van de kerkdienst een gemeenteoverleg waarin het onderwerp ‘zorgkernen’ centraal staat. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Na het gemeenteoverleg is er een maaltijd die duurt van 12.30 tot 13.30 uur. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Voor de maaltijd liggen intekenlijsten in de kerk.
Namens de kerkenraad, ds. David Knibbe en Marco Kuijper

In memoriam
Clazina Johanna Voskamp-Schut  17 december 2016
Zaterdag 17 december overleed Clazina Johanna Voskamp-Schut. Jarenlang woonde zij met haar man in de A.M. de Jonglaan. Sinds 2010 verbleef zij in Woonzorgcentrum Veenhage te Nootdorp waar ze stierf. Zij werd 77 jaar. Ineke of Ien zoals zij genoemd werd, was een blijmoedige vrouw, altijd opgewekt en hartelijk. Geknipt voor het werk van bezoekmedewerkster, iets wat ze binnen de toenmalige Goede Herderkerkgemeente jarenlang heeft gedaan. Ze verstond de kunst om een gesprekje te beginnen met Jan en alleman. Had een grapje, maakte een kwinkslag en bracht vreugde om haar heen. Zij vond steun in haar geloof en leefde daaruit. Ze zei eens: ‘God roept ons tot de orde van de barmhartigheid.’ Ze was van nature ‘een mensen-mens’. Het geloof onderstreepte dat en gaf daarbij kracht. In de jaren 2005 tot 2010 bezocht ze de dagopvang aan de Mozartlaan. Veel viel weg en verdween in de mist maar de glans in haar ogen en haar zorgzaamheid niet. Ze sprak troostende woorden tot andere bezoekers van de dagopvang en zei bijvoorbeeld: ‘Wat fijn dat je er bent.’ Vanaf 2010 ging haar man Arie dagelijks naar Veenhage. Ook Peerke, Rolinka en Arion en de kleinkinderen kwamen daar. 
Donderdag 22 december was er een dankdienst in de Vierhovenkerk waarin kinderen en kleinkinderen herinneringen ophaalden. Lichtjes werden ontstoken aan de Paaskaars en werd het Licht verder gedragen. Het begin van de Bergrede werd gelezen, ‘de zaligsprekingen’. Gelukkig de treurenden, de zachtmoedigen, de barmhartigen. Vanzelf zongen we het lied ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’ dat vroeger in het gezin gezongen werd. De gedachtenis aan Ineke zij haar man, kinderen, kleinkinderen en allen die haar gekend hebben tot zegen.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 24 januari van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep in de 
Vierhovenkerk bijeen. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden op telefoonnummer (015) 262 2444. 
Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

<GAAT NIET DOOR, WE ZOEKEN ANDERE DATUM>
Gemeentedag ‘Deel je leven’ 
Op zaterdag 25 februari is er in de kerk een gemeentedag van 14.00 tot 19.00 uur. Noteert u de datum vast. U kunt gedurende het programma in- of uitstappen. Het plan is om voor jong en oud een boeiend en leuk programma te maken. Heb je ideeën en wil je meewerken aan de voorbereiding? 
Meld je aan bij ds. M. Visser.  Ds. Marco Visser

Huispaaskaarsen
Helaas heeft er niemand op mijn oproep gereageerd om de verkoop van de huispaaskaarsen in 2017 van mij over te nemen. Dat betekent dat er na tien jaar aan deze verkoop een einde komt. Jammer voor de trouwe ‘klanten’.
Margot Mekkes

Steun van bazaar voor waterproject in Kenia
In een vorige kerkblad is geschreven dat een deel van de opbrengst van de bazaar naar een waterproject in Kenia zal gaan. Via het kerkblad zal ik u uitleggen wat dit project precies inhoudt en u op de hoogte houden van de voortgang van het project.
Het project vindt plaats in Barpello, een klein dorpje in het East Pokot District in het noordwesten van Kenia. Dit is een gebied waar veel problemen ontstaan door lange periodes van droogte. De Pokot stam leeft nog erg traditioneel en afgesloten van de buitenwereld. De meeste mensen in dit gebied leven van hun vee. Van oorsprong is het een nomadische stam, maar tegenwoordig verhuizen ze steeds minder vaak. Wel wonen bijna alle Pokot nog in lemen hutjes met een grasdak. 
Sinds 1980 is er een afdeling van de katholieke congregatie “Incarnate Word Sisters” gevestigd in Barpello. De sisters van deze congregatie geven les op de basis- en middelbare school in het dorp en beheren de dispensary. De dispensary is een kleine apotheek/kliniek waar onder andere testen voor veelvoorkomende ziektes worden gedaan, kinderen worden gevaccineerd en vrouwen worden geholpen bij de bevalling.
Vijf jaar geleden is door de sisters, in samenwerking met de TU Delft en de elders (de oude Pokot mannen die hier de macht hebben), het plan gemaakt om in Barpello een “Resource Centre” te bouwen. Dit centrum zou moeten gaan functioneren als een soort buurthuis, waar voorlichting kan worden gegeven over onderwerpen als gezondheid en hygiëne, waar mensen vaardigheden kunnen leren om een eigen inkomen te verdienen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In 2011 is er een groep bouwkundestudenten van de TU Delft in Barpello geweest om aan dit project te werken. Dit jaar hebben deze studenten hun studie afgerond en willen ze het project voltooien.
Samen met drie medestudenten van de TU ben ik nu in Kenia om aan dit project te werken. We werken aan de laatste voorbereidingen voordat de bouw van het centrum kan beginnen, zoals controle van de bouwlocatie en we houden contact met architecten, aannemers en leveranciers. Daarnaast doen we onderzoek naar oplossingen voor het watertekort in dit gebied.
Het geld van de bazaar zal gebruikt worden om een deel van de watervoorziening van het centrum te bouwen. Het plan is om regenwater op te vangen van het dak van het gebouw. Omdat alleen regenwater niet genoeg zal zijn om het centrum van water te voorzien, doen we nu onderzoek naar andere waterbronnen die als reserve kunnen dienen. Het water van het resource centre zal uitgedeeld worden aan de bezoekers van workshops, om eten te koken voor deze mensen en, als er genoeg water is, om een moestuin van water te voorzien.
Tobias de Haas


Zondag 22 januari - Klopt het wel?
Als mens wil je graag, dat de dingen kloppen. Dat je planning klopt of een voorspelling uitkomt. Dat houdt het leven overzichtelijk en controleerbaar. Wij mensen houden meestal niet van verrassingen, niet in het klein en zeker niet in het groot. In de grote dingen van het leven moet het helemaal kloppen naar ons idee: bijvoorbeeld als je gezond leeft, wordt je goed oud; als je goed leeft, overkomt je ook alleen maar goeds; als je er maar oplos leeft, krijg je het vroeg of laat wel op je bordje om maar te zwijgen van hen, die echt kwaad willen, die worden vanzelf gestraft… Was het maar zo. Helaas, de werkelijkheid laat meestal heel iets anders zien. In de wereldgebeurtenissen en in ons persoonlijk leven worden we vaak voor onverwachte dingen geplaats. Bovendien zijn die dingen heel onrechtvaardig in onze ogen… En waar is God dan?? Wij geloven in een God van het recht. Maar is God wel rechtvaardig? Het kan voor wie gelooft een kwellende vraag zijn. Over deze vraag wil ik met u nadenken op deze zondag aan de hand van een stukje uit het boek Job (22:27-23) en uit het begin van het Johannes evangelie (Johannes 1:14-18). Hopelijk tot dan. 
Ds. Francis Benthem


Op bezoek bij het kerstkind
Eerste kerstdag vierde de gemeente het kerstfeest. Dit keer werd het kerstverhaal verteld en uitgebeeld door zo'n dertig gemeenteleden. Ieder heeft passende kleding aangedaan. Jozef en Maria, herders, wijzen en engelen zijn present. De hoofdpersoon is een vierde wijze. Hij laat door zijn doen en laten zien waarom Jezus op aarde is gekomen. Herdersmuziek gespeeld door Christo en Riette en kerstliederen gezongen door Dudaim maakten het feest compleet.
Ds. Marco Visser

Delftse kerken organiseren Week van Gebed 
Van 15 tot en met 22 januari 2017 vindt de Week van Gebed plaats. Maandag 16 januari vindt een gebedsbijeenkomst plaats in de Adelbertkerk. De aanvang is 19.30 uur. De gemeenschappen van de Adelbert-, Mattheus- en Vierhovenkerk organiseren deze avond. Er wordt aangesloten bij het thema: ‘Jouw hand, mijn glimlach’. De oecumene krijgt tijdens deze week gestalte (zie elders in dit Kerkblad voor meer informatie).
Ds. Marco Visser

Vierhovenkerk beleeft drukke tijden
In de week voorafgaand aan de Kerstdagen was het druk in de Vierhovenkerk. De koster schat dat zo'n 3.000 mensen een stap deden over de drempel.
Twee basisscholen (De Bron en De Ark) hielden hun kerstviering in de kerk en het CLD maakte eveneens gebruik van de kerk voor een viering. Zondagmiddag was er een speciale kerstviering voor mensen met een verstandelijke beperking. Vrijdagavond hield de eigen Kindernevendienst een viering voor kinderen en hun ouders. Van de stichting Philadelphia hebben ook de bewoners en familieleden van de Hoornse Zoom en Delftzicht bij ons hun kerstfeest gevierd. Daarnaast waren er twee repetities van de Cantorij en deelde de Voedselbank weer eten uit. Op kerstavond en kerstmorgen waren er goed bezochte vieringen en op tweede kerstdag volgde de kerstinloop, waar naast gemeenteleden ook veel buurtgenoten aanwezig waren.
Deze extra drukte in de Vierhovenkerk was zeker niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze koster Rommert samen met de hulpkosters. Daarvoor is de kerkenraad hen allen erg dankbaar. Vandaar ook dit berichtje in het Kerkblad.
Peter Plugers, scriba

Ontmoetingsmiddag 
U kunt elkaar weer ontmoeten in de Vierhovenkerk op woensdagmiddag 18 januari vanaf 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. We drinken dan een kopje thee of koffie onder andere met de jarigen van december en januari. Maar u, als belangstellende, bent natuurlijk ook van harte welkom!
We luisteren en/of kijken naar wat één van de gasten ons wil vertellen over zijn of haar hobby of vrijwilligerswerk. Daarna drinken we nog wat met elkaar en sluiten we af met een mooi lied.
Suzanne van der Kooij, Meta Roodenburg, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood

Goudse Glazen beelden geschiedenis uit
Op de volgende bijeenkomst van de sociëteit op 24 januari laat de heer Jan Pothof ons genieten van de Goudse Glazen. De deuren zijn om 13.30 uur open, de boeiende lezing met schitterende beelden begint om 14.00 uur. 
Jan Pothof schrijft: “De Goudse Glazen zijn de wereldberoemde gebrandschilderde ramen van de Sint-Jans kerk te Gouda. Ze bevatten afbeeldingen van de Bijbelse en de Vaderlandse geschiedenis. Een deel is vervaardigd tussen 1555 en 1572, voordat de kerk overging in protestantse handen. De Sint-Jans kerk bevat ruim vijftig procent van al het gebrandschilderde glas uit de 16e eeuw dat in Nederland aanwezig is. De kerk bevat in totaal 72 ramen van diverse afmetingen, waaronder drie moderne ramen. De gebrandschilderde ramen overleefden onder andere de Beeldenstorm van 1566. Voor de Tweede Wereldoorlog al, in de periode september tot december 1939, zijn de ramen -onder toeziend oog van prins Bernhard- in veiligheid gebracht. In eerste instantie in de melkkelders bij boeren in de buurt van Gouda, vanaf 1943 in bomvrije kelders in de duinen bij Vogelenzang.” 
U bent van harte welkom. 
Ds. Marco Visser

Bizarre verhalen in de bijbel
Donderdag 26 januari om 20.00 uur buigen we ons over enkele verzen uit Genesis 19. In die verzen (30-38) staat een verhaal waarvan je niet goed weet wat je ervan denken moet. ‘Dit kan niet waar gebeurd zijn, dit is te gek voor woorden, dochters die incest plegen met hun vader.’ 
Die vader heet Lot en zijn lotgevallen zijn meer dan vreemd. Waarom staat dat verhaal in de bijbel? Als we stellen dat de bijbel ons iets te zeggen heeft voor ons leven nu, wat is dan de betekenis van dit verhaal? 
Wil je mee zoeken en ben je nieuwsgierig naar een antwoord, dan ben je van harte welkom in het studiehuis.
Ds. Marco Visser

Giften
€ 20,00 voor de wijkdiaconie van fam. d.H. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij
PKD 2 verschijnt op 28 januari. Kopij kan tot dinsdag 17 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.