Protestants Kerkblad Delft - 01 2019

wijkberichten van wijkgemeente Vierhoven van 19 januari

Bij de diensten
Zondag 20 januari - Aan elkaar geschonken 
Deze zondag zijn de lezingen Jesaja 62:1-5 en 1 Korintiërs 12:1-11. Aan deze dienst werkt onze cantorij mee onder leiding van Wim Loef. Het zeer poëtische lied ‘Steenlichaam’ van Huub Oosterhuis is door onze cantor aangedragen (bundel Zingend geloven V.30). 
In Jesaja 62 staat: “Niet langer verlaten en troosteloos”, dit in weerwil van wat mensen soms ervaren. Voorop staat dat we het Lichaam van Christus vormen (1 Korintiërs 12). Verlatenheid en troosteloosheid, triestheid en uitzichtloosheid kunnen ons omklemmen. Kan ‘gezelligheid’ dit opheffen? Red je het met wat humor? Zeker is dat een beetje gek doen verlichting kan schenken. Zegt iemand, die het behoorlijk zwaar heeft in het leven, tegen mij over de verstaanbaarheid van de preken: “Dominee, hoe gaat het met uw fluistercursus?” Samen hebben we pret. Het is ondanks alle misère ‘gezellig’. En daar is niets mis mee denk ik, zeker als we de woorden van Barnard daarbij in het achterhoofd hebben. Hij schrijft over dat kwartiertje voor tien uur in de kerk: “Gezellig, een oer-Nederlands woord, heeft te maken met ‘zaal’. Men is samen in dezelfde zaal, dezelfde woning. Een gezelschap is een groep mensen, die huisgenoten van elkaar zijn geworden. (…) het is: elkaar welkom heten, part en deel hebben aan hetzelfde woonvertrek. (…) Maar het is iets anders dan knus (…) en oubollig. Het woord heeft ook te maken met gezel, leerling. (…) Wij zijn samen als leerlingen.”
Ds. Marco Visser 

Zondag 20 januari - Taizé, liefde en genegenheid 
Deze zondag is de Taizé-dienst gewijd aan de amor en de caritas, de liefde en de genegenheid die God koestert jegens ons en waartoe wij worden opgeroepen die aan elkaar te betonen. Ubi caritas zingen we natuurlijk en we lezen het Hooglied van de liefde, een lied dat ook zonder muziek kan, 1 Korintiërs 13. De dienst begint om 16.30 uur in de Vierhovenkerk en u bent van harte welkom bij de stilte, de gebeden, het zingen en het vieren van Gods nabijheid in zang en gebed. 
Ds. David Knibbe

Gebedsgroep Vierhovenkerk
Op dinsdag 22 januari komt de gebedsgroep NIET bijeen. Nieuwe deelnemers van harte welkom. Wanneer u voor iets of iemand gebeden wilt hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Jenne de Haan, 06-21701198 of 015-2577645.
Jenne de Haan

Ontmoetingsbijeenkomsten 2019: Levende stenen bouwen elkaar
De ontmoetingsbijeenkomsten hebben dit jaar als thema hoe wij als gemeente in deze tijd de pastorale zorg aan elkaar willen vormgeven. In PKD 2 volgt meer informatie. De bijeenkomsten worden gehouden in de Vierhovenkerk op: maandag 18 februari 14.30 uur, dinsdag 19 februari 20.00 uur en woensdag 20 februari 14.30 uur, leiding in handen van ds. Marco Visser. Op dinsdag 26 februari 20.00 uur en woensdag 27 februari 14.30 uur verzorgt ds. David Knibbe de ontmoetingsbijeenkomsten.
Ds. Marco Visser

Kerkenraad bereidt zich voor op toekomst
Na uitgebreide bespreking besloot de kerkenraad op 11 december dat de stoelen in een waaiervorm komen te staan. De kerkenraad hoopt met een andere stoelopstelling de beleving van de eredienst te verbeteren wanneer er (steeds) minder aanwezigen zijn, ook in de toekomst. De waaier komt volgens de kerkenraad het best tegemoet aan de wensen: de opstelling benadrukt meer gemeenschapszin én behoudt de praktische voordelen van de huidige opstelling. De drie taartpunten benadrukken het betrokken zijn op elkaar als gemeente, en tegelijkertijd staan de lezenaar en de tafel centraal en dichterbij de gemeenteleden. 
Verbeteren van de proefopstellingen
Uit de reacties van gemeenteleden in de vragenlijsten blijkt dat een groot deel van de gemeente uitziet naar een verandering in de opstelling, en een ander deel liever meer bij het oude laat. De analyse wijst uit dat de ellips het beste scoort op de beleving (van de eredienst en gevoel van passen bij de identiteit van Vierhoven), terwijl het hoefijzer en de theateropstelling op deze belevingsaspecten gelijk scoren. In het samenvattende rapport zijn praktische verbeteringen van de proefopstellingen voorgesteld om zo een evenwichtige vergelijking mogelijk te maken. Het schuin kijken naar de lezenaar bij de ellips bleek onoplosbaar, en daarmee viel deze optie af. 

Besluit: waaier
Op de kerkenraadsvergadering van 11 december zijn alle opstellingen besproken en is de waaier gekozen. Dit besluit lichten wij toe op dinsdagavond 29 januari 2019 van 20.00 tot 21.00 uur. De kerkenraad is van plan extern advies in te winnen over de aankleding van de kerkzaal en over de optie van nieuwe stoelen. De kerkenraad zal in de toekomst de kerkzaalindeling aanpassen aan de situatie die zich dan voordoet. Na de gemeenteavond op dinsdag 29 januari 2019 zullen we de stoelen in de waaier zetten, dat zal even wennen zijn. We hopen op deze manier een goede weg in te slaan om nog lang samen als gemeente de eredienst voor God te vieren!
Namens de kerkenraad, Gabrielle Uitbeijerse - voorzitter kerkenraad

Paneldiscussie over de donuteconomie
: Past u in de donut?
Donuts, waarschijnlijk kent u ze wel als die net iets te zoete, gefrituurde broodjes. Een andere mogelijke associatie die u heeft met de donut is Amerika. Daar staat het ronde broodje symbool voor het Amerikaanse kapitalisme. Typisch dingen waar de Fair- en Groengroep zich niet mee bezig houdt. Toch organiseren wij op dinsdagavond 5 februari vanaf 20.00 uur een avond over de donuteconomie. De avond gaat over hoe wij omgaan met de aarde en met elkaar. 
De laatste tijd zijn klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit vaak in het nieuws. Eén van de aangewezen oorzaken is ons huidige economische systeem waarbij er geen rekening wordt gehouden van de eindigheid van grondstoffen. Daarom heeft de Britse econoom Kate Raworth een alternatief economisch systeem bedacht wat gevisualiseerd kan worden als een donut. Volgens Raworth moet onze economie binnen de duurzame limieten van de aarde passen, de buitenkant van de donut. Economie moet in dienst staan van alle mensen. Daarom is de binnenkant van de donut de rechtvaardige behandeling van mensen. Raworth's doel is het creëren van een evenwichtige economie die gedijt in de veilige en rechtvaardige ruimte van de donut. Hiermee past deze gedachten gang heel goed bij de interesses van de Fair- en Groengroep: duurzaamheid en omzien naar je medemens.
Op de avond wordt een korte introductie gegeven op de donuteconomie. Daarna zal er een paneldiscussie plaatsvinden, waarin een econoom, een politicus en een ondernemer reageren op verschillende stellingen over de donuteconomie. 
Als Fair- en Groengroep nodigen we jullie allemaal van harte uit! 
Fair- en groengroep


Zondag 27 januari
Jezus gebruikt woorden van Jesaja om zichzelf te omschrijven. Armen, blinden, gevangenen, zij zien het heil in Hem. Dit ben Ik! En iedereen is onder de indruk. Het kind van Bethlehem is nu de man uit Nazareth geworden, maar wat Hem als kind al kenmerkte, is nu Hij man is geworden helemaal zichtbaar. Hij is volwassen, Hij heeft zich ontwikkeld, en nu is Hij volgroeid tot wat Jesaja eens voor zich zag. Hier gaat het om, het jaar van de genade van de Heer begint. 
Laten we maar eerlijk zijn, we hebben het hier moeilijk mee. Telkens vergeten we de armen en denken we alleen in belangen en niet in mensen. Als een kerk fouten maakt, probeert die altijd zichzelf te redden en niet te denken om de slachtoffers. Als ik fouten maak, of u, doen we hetzelfde. De Geest van de Heer rust op Jezus om het goede nieuws aan armen te brengen. Wat een heerlijke boodschap is dit als dit lukt! De lezingen zijn Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21. Op deze zondag neemt Frieda Spanjersberg afscheid als scriba van de Algemene Kerkenraad.
Ds. David Knibbe

In memoriam
Jan Mulder † 29 december 2018
Op 29 december is op 92-jarige leeftijd overleden de heer Jan Mulder. Hij werd op 29 maart 1926 geboren als oudste kind in het gezin Mulder-van der Welle. Ruim zeven jaar later kreeg hij nog een broer. Hij beleefde een onbezorgde jeugd, waarin hij al vroeg lid werd van voetbalvereniging Concordia. Hij zou hier lang actief blijven onder andere als redacteur van het clubblad. Na de oorlog, ging hij, met zijn HBS-diploma op zak, naar Engeland voor een opleiding Engelse taal en literatuur. Na zijn terugkeer ging hij werken bij de Rotterdamsche Bank waar hij zijn vrouw leerde kennen met wie hij in 1956 trouwde. Samen kregen zij twee dochters. Zij hadden een gelukkig huwelijk. Groot was dan ook het verdriet toen zijn vrouw in 1995 overleed. Hij vond het moeilijk de draad van het leven weer op te pakken, maar leerde op latere leeftijd goed om te gaan met een computer en dankzij het internet kon hij zich verdiepen in organisaties zoals Natuurmonumenten. Hij hechtte grote waarde aan zijn zelfstandigheid. Moeilijk vond hij dan ook de verhuizing eind 2017 naar woonzorgcentrum Lindenhof. Hij moest erg wennen en zoeken. Gelukkig heeft hij het uiteindelijk steeds meer kunnen accepteren. Toch voelde hij zich niet oud en bleef zijn financiële administratie zelfstandig regelen. Veel verhalen werden gedeeld met kleinkinderen. Ik mocht hem leren kennen en we spraken over of wat waardevol is in het leven en hoe hij over geloof nadacht. Nadat hij afgelopen Kerst al zijn dierbaren nog gezien of gesproken had, is hij na een val en een ziekenhuisopname rustig overleden. Tijdens de afscheidsbijeenkomst in de aula van crematorium Iepenhof werden herinneringen gedeeld en hoorden we woorden uit zijn huwelijkstekst, 1 Korinthe 13, over de liefde. De liefde die nooit vergaat. In dat vertrouwen hebben we het leven van de heer Mulder gelegd in de handen van God, die liefde zelf is. Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die de heer Mulder zullen missen Gods liefdevolle en troostrijke nabijheid toe. 
Ds. Dennis Verboom 

Chat 
Op zondag 20 januari is er van 10.00 tot 11.00 uur Chat in de Jack Sparrowzaal van de Vierhovenkerk. Het thema is 'Een Boom van een Mens'. Ben je tussen 12 en 15 jaar? Kom dan ook en doe mee. Neely de Ronde (info: 06 10693938 of neelyderonde@yahoo.com)
Neely de Ronde


“De Zijderoute, in de voetsporen van Marco Polo”
Op dinsdagmiddag 22 januari van 14.00 tot 16.00 uur komt wereldreiziger Kees Terlouw in de Vierhovenkerk een boeiende diaserie vertonen over de “Zijderoute” die hij samen met zijn vrouw heeft bereisd.
Startend in de hitte van Istanbul reizen ze, de oude Zijderoute volgend, oostwaarts door de ruige berg- en woestijngebieden van Centraal-Azië (Uzbekistan en Kirgizië). Ze bezoeken prachtige historische steden zoals Tasjkent en Samarkant (Marco Polo, Dzjenghis Khan), overnachten in yurts op 4.000 meter hoogte en trekken vervolgens door vers gevallen sneeuw over het machtige Pamir gebergte naar het Chinese Kashgar, één van de belangrijke handelssteden van weleer. Traditiegetrouw wordt hier elke zondag een grote veemarkt gehouden waar onder andere kamelen worden verhandeld.
Als afsluiting van het eerste deel van hun wereldreis volgt een spectaculaire rit over de Karakoram Highway met haar 6.000 meter hoge besneeuwde bergtoppen.
Bijzondere ontmoetingen, overweldigende indrukken en indrukwekkende architectuur en cultuur typeren deze avontuurlijke reis waarbij het lot van de dag bepaalde wat er gebeurde. Al met al een erg gevarieerde reis die is gemaakt naast de gebaande paden!
De deuren zijn open om 13.30 uur en iedereen is van harte welkom.
Het sociëteitsbestuur 

Bibliodrama - Drie ontmoetingen met Jezus
In oktober en november 2018 hebben we bibliodrama gespeeld op basis van het boekje Jona. Boeiend om spelenderwijs meer inzicht te krijgen in het verhaal en in ons eigen leven. ‘We’, dat is een groep van acht mensen. Tot drie keer toe zijn we steeds van 20.00 uur tot 22.00 uur bezig geweest in de Vierhovenkerk.
Vanaf januari zal ik opnieuw drie avonden leiden. Dit keer heb ik gekozen voor drie verhalen uit het evangelie van Marcus. De eerste avond spelen we Marcus 5:25-34. In dat gedeelte wordt de ontmoeting beschreven tussen Jezus en een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies lijdt. De tweede avond spelen we Marcus 7:31-37, het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en een dove man. De derde avond spelen we Marcus 14:1-11, het verhaal van de balseming van Jezus door een vrouw. 
De avonden zijn: woensdag 23 januari, woensdag 13 februari, woensdag 6 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Op de website van de wijkgemeente Vierhovenkerk staat extra informatie over bibliodrama. Opgeven kan via de mail (neelyderonde@yahoo.com) of telefonisch (06-10693938). 
Neely de Ronde

Training over Kerk en Vluchtelingen
Op donderdag 24 en 31 januari komt Karel Jungheim van Kerk in Actie in de Vierhovenkerk van 20.00 tot 22.00 uur een training verzorgen over Kerk en Vluchtelingen. De heer Jungheim is specialist op dit gebied. 
De modules zijn:
1: Bijbelse basis en eigen motivatie
2: Wie zijn ze?
3: De vluchteling in Nederland
4: Wat kunnen we doen als kerk en met wie kunnen we dat samen doen
5: Mogelijkheden voor activiteiten voor/met de vluchteling
6: Interculturele communicatie
Uit deze modules kunnen we een keuze maken. Iedereen die geïnteresseerd is, wordt uitgenodigd om deel te nemen. Opgeven kan bij Peter Plugers, scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl of Henny Melis, h.melis@kpnmail.nl.
Henny Melis

Giften
Ontvangen via mevrouw Moes €10 voor de wijkkas. Wijkdiaconie €20 van de familie NN. Wijkdiaconie €25 en voedselbank €25 van O. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij
PKD 2 verschijnt op 2 februari. Kopij kan tot dinsdag 22 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.