Protestants Kerkblad Delft - 02 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 1 februari

Bij de diensten
Zondag 2 februari
Het begin van de Bergrede is eigenlijk eerder dan de eerste woorden van Jezus: “Gelukkig wie nederig van hart zijn” Het verhaal begint bij het trekken van Jezus door Galilea. Niet alleen doet hij de synagogen aan, Hij geneest veel zieken. En veel mensen trekken naar Hem toe om zich te laten genezen. Uit Syrië zelfs komen er mensen en uit de Dekapolis (het gebied van de tien steden), gelegen ten oosten en zuidoosten van Nazaret en het meer van Gennesaret, grotendeels aan de andere kant van de Jordaan. Dus uit het Noorden en Oosten komen er mensen naar Jezus toe. En als Hij ze ziet, prijst Hij ze gelukkig, de armen, de zieken, wie hunkert naar gerechtigheid. Vreemd. Wij hebben medelijden met ons zelf als we ziek zijn en betreuren anderen die het zijn. Wij hebben te doen met wie onder onrecht gebukt gaan. Jezus prijst ze gelukkig. We proberen de kracht van deze woorden op te sporen, in het licht van die geweldige woorden van Sefanja: “… zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid, …” 
Ds. David Knibbe

In Memoriam Leentje Seelmann – van Wijk
Gouda, 22 april 1924 – Delft, 16 januari 2020
Lenie Seelmann was zeer betrokken op haar kinderen en hun partners, op de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Anders weet je niet van allemaal de geboortejaren uit je hoofd. En al verschilden de contacten met hen, omdat niemand gelijk is, zij kon een moeder zijn voor wie dat niet zozeer had en zij wist door te luisteren ook in de buurt een moeder te zijn. Zij onthield alles wat je vertelde en kwam daar op terug. Ze kon zwijgen, zodat bij haar veilig was wat je in vertrouwen haar vertelde. Maar soms was dat zwijgen ook wel eens lastig, als informatie niet doorkwam. De ontwikkelingen van de tijd gingen ook haar niet voorbij. De armoe van na de oorlog tot de reizen die zij met haar man maakte dwars door Europa, andere tijden, andere gewoonten. Dit is misschien symbolisch voor het leven van mensen. Je blijft dezelfde maar je blijft nooit gelijk. De tijd verandert en dat heeft invloed op jezelf. Zij bleef met al die veranderingen haar eigen weg gaan. Met haar kinderen, met haar grote kennissenkring. Veel vrienden in de buurt en daarbuiten. Zij bleef bij haar geloof. 
En zij hield zielsveel van vakanties. De Noordkaap, Griekenland, Turkije, Marokko, overal gingen zij heen met de camper. Zelfs na een ongeluk met de camper zette zij de vakantie door. Haar geloof werd bijvoorbeeld zichtbaar in de gedichten die zij bewaard had. In één van die gedichten is sprake van het leven, dat door de dood de bocht omgaat naar God. De lezingen in de dienst, psalm 23 en Spreuken 31, de kundige vrouw, getuigen van het leven dat sterker is dan de dood. De pelgrim in psalm 23 komt uiteindelijk via groene weiden en donkere dalen uit bij het huis van de heer. En de kundige vrouw laat door haar betrokkenheid op haard en huis, en op de arme en behoeftige, zien wie haar Vader is. Die heeft haar nu in zijn huis opgenomen. 
Ds. David Knibbe

Woord van dank
In PKD1, bij de aankondiging van dienst van 19 januari moest ook de naam van Ellen Coodee vermeld worden. Zij nam die zondag afscheid als bezoekmedewerkster. Ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor het trouw bezoeken van gemeenteleden in de sectie Voorhof.
Ds. Marco Visser 

‘Plexat’ en Jezus de Dienaar
De jeugdclub voor kinderen van groep 4 tot en met 8 komt 6 februari in zaal 4 van de Vierhovenkerk bij elkaar. We luisteren naar het verhaal uit Johannes 13 waar Jezus de voeten van de leerlingen wast. 
Wilt u weten of de club iets is voor uw kind(eren) informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De kinderen zijn welkom en er is plexat. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg (jeugdouderling) en Marco Visser (predikant). De clubavonden in 2020 zijn op 6/2, 5/3, 2/4, 7/5 en 4/6 en worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Voor informatie: Fokke van den Berg tel. 06 55408747.

Sociëteit: “De Dirigent” op dinsdag 11 februari.
Een Nederlandse dramafilm van Maria Peters, gedeeltelijk opgenomen in Breda en gebaseerd op het levensverhaal van Antonia Brico. Het verhaal speelt zich af in 1924. De Nederlandse Antonia Brico, gespeeld door Christanne de Bruijn, is als kind met haar adoptieouders geëmigreerd naar de Verenigde Staten en wil professioneel dirigente worden. Maar begin twintigste eeuw is een vrouwelijke dirigent niet sociaal geaccepteerd en Brico ondervindt dan ook veel tegenwerking. Ze zet toch door en zij debuteert op 24-jarige leeftijd bij het Berlijns Filharmonisch Orkest. Daarna leidt ze nog diverse andere belangrijke orkesten. Toch moet zij in haar bewogen leven ook daarna blijven vechten voor een plaats in de door mannen gedomineerde dirigentenwereld. Sociëteit Vierhovenkerk van 14.00–16.15 uur. Iedereen is welkom, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het bestuur van de sociëteit. 

Gebedsgroep
Door omstandigheden gaat de bijeenkomst op 11 februari niet door. Op dinsdag 25 februari hopen wij weer bij elkaar te komen, als altijd om 19.00 uur in de Vierhovenkerk.
Jenne de Haan

Running Dinner op 14 februari voor ZWO-project
Op vrijdag 14 februari wordt er weer een Running Dinner geserveerd in de wijkgemeenten Hof van Delft en Vierhoven, bij drie verschillende gemeenteleden thuis. Het voorgerecht staat klaar om 18.00 uur. De kosten voor het diner bedragen € 10 per persoon en de opbrengst is bestemd voor het ZWO-project "Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken" van Kerk in Actie. Het inschrijfformulier hangt in de kraam in de hal van de kerk.
ZWO-commissies Vierhoven en Hof van Delft

Taizé vieringen
Er komen dit seizoen nog Taizé-vieringen op 16 februari en 15 maart. In deze vieringen worden de te zingen liederen een aantal keren herhaald (zoals ook in Taizé wordt gedaan).
Andere kenmerken van deze vieringen zijn een korte overdenking, stilte en gebed.
Er wordt ook ruimte geboden om een kaarsje aan te steken, zeker als men daarvoor iemand of een groep personen in gedachten neemt voor wie men bidt. Tot ziens bij de vieringen!
Wilt u vooraf een liturgie ontvangen? Dan graag een email naar simonhuisman@ziggo.nl
Simon Huisman
(zie afbeelding Vriendschapsicoon)


Zondag 9 februari
Deze zondag willen wij het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger is ds. D. Schiethart.

Kindernevendienst
2 februari Jezus jaagt een kwade geest weg Marcus 1:21-28
9 februari Jezus bidt op een stille plek Marcus 1:35-38

In memoriam Hendrikje van Voorst- Westerlaken
Op 9 januari overleed Hendrikje van Voorst- Westerlaken. Hetty woonde met haar man Henk op de Koekamp. Zij is thuis gestorven in de leeftijd van 85 jaar. Zij zag het ziekenhuis helaas maar al te vaak van binnen. Maar ze zorgde er voor dat ze er zo kort mogelijk was. ‘Nooit vragen, nooit klagen, alles altijd zelf dragen’, woorden die haar typeerden. ‘Mijn lichaam heeft pijn’ sprak haar gezicht, maar ze zei: ‘Oh het gaat goed hoor.’ Ze was meer dan haar zieke lichaam. Ze was zoals op de rouwkaart stond een lieve vrouw, een zorgzame moeder en een trotse oma. Een vrouw die stilzwijgend waarden en normen doorgaf. Het bijbel-lezen en het gebed, de vaste gewoonten van weleer, de traditie, de regelmaat. Het was de klassieke trits van rust, reinheid en regelmaat, voor ieder mens van belang en zeker voor iemand die chronisch ziek is. De deskundige coupeuse van weleer instrueerde haar dochter en leerde: ‘recht is recht en scheef is scheef.’ De laatste jaren was haar man 24-uur per dag in de weer als mantelzorger. 15 Januari vond de dienst van Woord en Gebed plaats in de aula van begraafplaats Jaffa waar psalm 139 werd gelezen en overwogen. Haar nagedachtenis zij ieder die haar kende tot zegen.
Ds. Marco Visser

De toekomst? Stel je voor …. op 4 februari!
Als vervolg op de serie gemeenteavonden in 2017-2018 is niet alleen de herinrichting van de kerkzaal opgepakt, maar heeft de denktank ook toekomstbeelden van de wijkgemeente Vierhoven geschetst. Denk aan een besloten of missionaire gemeente; of een buurtkerk. De mogelijke toekomsten maken nieuwsgierig! Wees er dus bij op de gemeenteavond op 4 februari om 20 uur in de Vierhovenkerk. Onze wijkgemeente wil zich voorbereiden op een toekomst met minder gemeenteleden, minder bezoekers aan de erediensten en het emeritaat van onze predikanten. Maar er is natuurlijk niet maar één toekomst mogelijk. Verschillende scenario’s geven een beeld van mogelijke toekomsten die zich voor kunnen doen. De ervaring leert dat toekomstverhalen zich goed lenen voor discussie met belanghebbenden. Het doel van de scenario’s is daarom om ons aan het denken te zetten over de toekomst. 
Het gesprek met elkaar, kerkenraad en gemeente, is input voor het maken van beleid door de kerkenraad. Met een bepaalde strategie en beleid kunnen wij als Vierhoven op tijd op sommige ontwikkelingen reageren: iets bijsturen of een bepaalde ontwikkeling voorkomen. Tot 4 februari!
Denktank Vierhoven

Fair-trade en Amnesty brieven
Op zondag 2 februari kunt u ons weer vinden in de hal van de kerk voor en na de eredienst.
We schrijven dan brieven aan de autoriteiten in Colombia vanwege bescherming van de medewerkers van de mensenrechtenorganisatie dhColombia. Ook schrijven we aan de minister van Binnenlandse Zaken van Irak en vragen om onderzoek naar de arrestatie en verdwijning van de 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji. Tenslotte schrijven we aan de openbare aanklager in Rusland en roepen we hem op om de veroordeling van zes jonge activisten te vernietigen. Ook verkopen we weer Fair Trade-artikelen uit de Delftse Wereldwinkel. 
We zien u graag voor of na de dienst in de hal.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

De Sabbat; een begrip van belang!
De Sabbat is een Bijbels begrip dat veel betekenis aan de tijd geeft. Het belang van de Sabbat voor jood en heiden wordt niet gemakkelijk overschat. Op deze samenkomst van de sociëteit wil ik eerst een paar aspecten van de Sabbat schetsen zoals die onder meer uit Genesis 1:1 t/m 2:4 zijn af te leiden. Na de pauze gaat de aandacht naar de manier waarop de evangelist Mattheus de Sabbat tot een cruciaal onderdeel maakt van zijn passieverhaal. Gert Dekker zal dit onderwerp bespreken. De deuren van de sociëteit gaan 13.30 uur open. De middag duurt van 14.00- 16.00 uur.
Ds. Marco Visser

Ontmoeting Kerk en Buurt
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10 en 11:45 uur is er voor gemeenteleden en buurtbewoners gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen. Komende keer is op 6 februari. Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))
Jasper van der Kooij

Giften
€ 20,- van NN voor de voedselbank

Agenda:
04/02 14.00 uur Sociëteit VHK
04/02  20.00 uur Gemeenteavond VHK
06/02 19.00 uur Plexat, VHK
06/02 20.00 uur Westenwind II, Tanthof-West
08/02 8.00-11.00 uur Feest Eritrese kerk
11/02 20.00 uur Moderamen VHK
15/02 18.00 uur Running Diner, ZWO

ZEEP
Een rabbi heeft als buurman een zeepmaker.
Zegt de zeepmaker: ‘Wat stelt godsdienst nu eigenlijk voor? Kijk naar de ellende en de toestand in de wereld na duizenden jaren godsdienst. Als godsdienst waarheid is, wat heeft het dan te betekenen?’
De rabbi zegt niets. Loopt naar buiten met de zeepmaker. Daar spelen een stel kinderen. Ze zitten onder de modder. 
Zegt de rabbi: ‘Kijk daar nou eens naar. We hebben al generaties zeep, maar moet je zien hoe vies die kinderen zijn! Wat heeft zeep voor zin?’
Zegt de zeepmaker: ‘Maar rabbi, zeep heeft alleen werking als je het gebruikt.’ 
Zegt de rabbi: ‘Met godsdienst is het niet anders.

Inleverdatum kopij
PKD 3 verschijnt op 15 februari. Kopij kan tot maandagavond 3 februari worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.