Protestants Kerkblad Delft - 03 2014

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 7 februari

Bij de diensten
Zondag 9 februari 
Van 9 februari tot en met 2 maart hangen er werken van leerlingen van Wilma Keizer (docente aan de VAK) met als thema ‘Geluk’ in de kerk. Bij geluk denkt iedereen aan iets anders. Dat weerspiegelt zich in de schilderijen. De één schildert duinen, de ander een sprookjesachtig beeld waarin alles in harmonie is. De tekst van Toon Tellegen, ‘Scherven brengen’ zal ten gehore worden gebracht. Die tekst eindigt met: “Maar de scherven, wat moet je met de scherven doen? Je eraan snijden, telkens als je je zakdoek zoekt.” Goed om op deze zondag de Maaltijd te mogen vieren. Ook kunt u weer producten meenemen voor de Voedselbank.
Ds. M. Visser

Maandag 10 februari
“In droefenis een zuiv’re toeverlaat, o zilveren rivier, waart gij het meest.” Zo begint het gedicht van Ida Gerhardt dat wij lezen aan het begin van de dienst van 10 februari om 14.30 uur in Die Buytenweye, Chopinlaan 9. Stromend, levend water is een zegen voor de mens. Jezus noemt zich het levende water. Zijn invloed is te vergelijken met de rivier waar de dichteres als kind al zo de genezende werking van ontdekte. Welkom!
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Het gebeurt altijd onverwacht, een hersenaanval. Ineens staat je hele leven op zijn kop. Het ene moment zit je met je vrouw in het -nog maar net betrokken- appartement in de Vijverhof. Het andere moment lig je op de intensive care aan allemaal slangetjes verbonden met een batterij van apparaten. Met allemaal hun eigen piepje. Alles kun je nog bewegen, alleen het spreken lukt je niet. Dat overkwam de heer Van Leeuwen (Zagwijnpad 87). Inmiddels is hij verhuisd van de intensive care naar de verpleegafdeling neurologie in het B-gebouw van het Reinier de Graaf Gasthuis op kamer 731.
Voor hem en voor zijn vrouw begint er nu een spannende tijd. In de komende maanden moet duidelijk worden of, en zo ja, welke lichaamsfuncties zich herstellen. Zal hij zijn spraakvermogen hervinden? Een kwestie van hopen en bidden. Dat doen we ook voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Een verdieping lager van datzelfde ziekenhuis ligt mevrouw Van Voorst-Westerlaken (Koekamp 163). Haar toch al broze gezondheid maakt dat elke nieuwe complicatie een levensgroot risico oplevert. Een verkoudheid wordt dan al snel een longontsteking en dat is knap lastig als je niet meer kunt slikken. Haar man Henk is al sinds jaar en dag mantelzorger en doet voor menig verpleegkundige niet onder. Uitgerekend bij deze terugval moest hij naar het ziekenhuis om zich te laten opereren aan - zoals dat in lekentaal heet- een koetsiershand. U begrijpt, er is hoogspanning in huize Van Voorst. En u begrijpt nu ook waarom Henk de gemeente heeft gevraagd om in de eredienst op zondag voorbede te doen voor zijn vrouw. Moge hun en onze gebeden worden verhoord.
Ds. Jurjen G. Fennema

Sociëteit Vierhoven 
Co en Gerda van der Maas bereikten op 27 mei 2013 na een lange wandeltocht Rome. Ze wandelden in etappes vanaf Delft naar het Sint Pietersplein in het hart van Rome. 
De stad die gebouwd is op zeven heuvels. Tijdens deze middag krijgt u een (beeld)verhaal te zien over een mooie tocht door natuurgebieden van Europa en langs historische steden en stadjes. Maar het is ook een verhaal over huilende Italianen, behulpzame mensen, een audiëntie bij paus Franciscus en een tocht over de Gotthard. Kom gezellig luisteren. Ook als u overweegt zelf zo’n tocht te maken: Co en Gerda van der Maas hebben veel informatie voor u. Iedereen is welkom op dinsdag 18 februari. De deuren van de Vierhovenkerk zijn om 13.30 uur open. We starten om 14.00 uur.
Het sociëteitsbestuur

Gemeenteavond dinsdag 11 februari 20.00 uur 
(zondag 16 februari 11.45 uur)
Denk je na over de herinrichting van de kerkzaal, dan denk je na over de herinrichting van het kerkgebouw. De eerste vragen zijn: Wat en hoe willen we zijn als kerkgemeenschap en wat moet de functie van het kerkgebouw zijn in de huidige maatschappij en in de wijk in het bijzonder? Enkele gemeenteleden waaronder een drietal architecten formuleerden bovenstaande vragen en o.a. de volgende stelling: “Door de kerk / het kerkgebouw een belangrijke plaats in de wijk te geven voor zowel gemeenteleden als wijkbewoners kunnen meer mensen bereikt worden. Wanneer hier sterk op ingezet wordt kan dit leiden tot een grotere zichtbaarheid van de Vierhovenkerk in de wijk.”
Verder heeft de kerkenraad heeft het voornemen om een kaarsenopstelling in de Vierhovenkerk te plaatsen (net als de Hofkerk). Mensen van buiten vragen soms ‘kunnen we een kaarsje aansteken voor onze zieke man/ vrouw of onze overledene?’ De koster moet dan ‘nee’ verkopen. Ook binnen onze gemeenschap zijn er mensen die te kennen hebben gegeven het fijn te vinden als die gelegenheid er komt. Graag hoort de kerkenraad wat u van beide onderwerpen vindt.
Na de pauze presenteren de taakgroep ZWO en de wijkdiaconie zich. De thema’s zijn ‘kerk in de buurt’, het Mission statement handen en voeten geven, de koffieochtenden in de Listzflat, de voedselbank, de Paasmissie in de Buytenweye en de Voettocht voor vrede. Tot slot wordt u bijgepraat over de fusie. 
Op zondag 16 februari komen dezelfde zaken nogmaals (kort) aan de orde voor hen die er dinsdag niet bij konden zijn.
Ds. M. Visser

Running diner 
Op vrijdag 14 februari wordt op drie adressen een maaltijd geserveerd. Op het eerste adres het voorgerecht (18.00 uur), op het tweede adres het hoofdgerecht (19.00 uur) en tot slot het nagerecht inclusief koffie of thee (20.00 uur) op het laatste adres. De prijs is € 10 per persoon. De opbrengst is voor een goed doel. Met negen andere gemeenteleden trekt u van het ene naar het andere ‘restaurant.’ Aanmelden kan bij Jasper van der Kooij (015) 261 1757.
Ds. M. Visser

Hollandse vegetarische maaltijd
Donderdag 20 februari van 18.00 uur tot 19.15 uur is er in de Vierhovenkerk een vegetarische maaltijd. Eén van onze tieners, Marien de Ruiter, houdt kippen. Hij heeft aangeboden voor de maaltijd de eieren te leveren. We eten dan onder andere omelet met champignons. Verder eten we soep, aardappelen, groente en een toetje. Olatz Azurmendi gaat voor haar maatschappelijke stage een lekker toetje maken. Iedereen is hartelijk welkom, graag van te voren even laten weten. De intekenlijst ligt vanaf 9 februari in de kerk. 
De diaconie

Interview Praktisch Christen-zijn
Op pagina 34-37 van het papieren kerkblad vindt u het zesde interview uit de serie Praktisch Christen-zijn

Agenda
10/02 20.00 uur voorbereiding gem.weekeinde, Azielaan
11/02 19.00 uur gebedsgroep Vierhovenkerk
11/02 20.00 uur GEMEENTEAVOND Vierhovenkerk
16/02 11.45 uur “gemeenteavond op herhaling”
17/02 20.00 uur voettocht voor vrede, Vierhovenkerk
18/02 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk voor jong en oud
18/02 20.00 uur leerhuis Woord en beeld, Vierhovenkerk
19/02 14.00 uur Bijbelkring, Vierhovenkerk
19/02 20.00 uur sectievergadering 
                (Tanthof-West, Voorhof, Buitenwijk)


Zondag 16 februari
“En (ik) zou de mensen geluk willen wensen, waarmee?” Zo eindigt op één woord na het gedicht “Gelukwens” van Hans Andreus. In de dienst van 16 februari valt dit gedicht te horen en een kunstwerk te zien in het kader van het thema Geluk, in samenwerking met Kunst in de Kerk. We lezen uit Matteüs 5: 17-26 en Deuteronomium 30: 15-20. Het gaat in deze lezingen om leven en dood en het geluk krijgt een felle kleur, de kleur van liefde en trouw. 
Ds. David Knibbe

Zondag 16 februari: Tienerdienst 
Dit is de vierde tienerdienst in het kader van “Trots en Schaamte”. Om 10.00 uur staat de deur van zaal 4 weer open. Het thema is: ‘Over het paard getild’. Wanneer iemand steeds geprezen wordt, gaat hij of zij heel wat van zich zelf denken. Schaamteloze trots kan zo iemand te pakken nemen. Hét voorbeeld is Jozef. Hij krijgt van zijn vader een prachtige kleurige mantel. En zijn broers?? 
Ds. M. Visser

Gemeenteweekeinde 2014 
‘Een droomweekend!’
Wilt u mee met het gemeenteweekeinde van 2014? Schrijft u zich dan snel in! Er zijn al veel aanmeldingen binnen! 
Het gemeenteweekeinde is van vrijdag 4 april tot en met zondag 6 april 2014 in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. 
De figuur van Jozef (de ‘meesterdromer’) staat in dit weekend centraal. De commissie is druk bezig met de invulling van het thema en het programma. Rondom de ‘dromen van Jozef’ is van alles te doen, variërend van gespreksgroepen tot creatieve en muzikale activiteiten.

U kunt zich opgeven per e-mail: droomweekend.4Hoven@gmail.com, bij één van de onderstaande commissieleden of door u in te schrijven via de intekenlijst in de hal van de kerk. 
De kosten zijn € 65 voor volwassenen en € 25 voor kinderen van 3 tot en met 16 jaar. Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis mee. Mochten de kosten een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

De organisatiecommissie: Robert-Jan van Egmond, Margot Mekkes, Henny Melis, Marijke Mourits, Jan Nijenhuis en Marco Visser

Creativiteit voor en in het huis van de Heer 
Wie heeft, net als ik, een groot verlangen om op een ontspannen en plezierige manier te gaan tekenen of schilderen in groepsverband? We lezen dan eerst een bepaald Bijbelgedeelte. De gedachte, het beeld of het gevoel dat tijdens het lezen in u opkomt, werkt u uit op doek of papier, met potloden, aquarel- of acrylverf.
Dit Bijbelgedeelte zal een aantal weken later in de preek naar voren komen. Onze creaties kunnen (dit is geen verplichting!) worden opgehangen in de kerkzaal. Het bijbelgedeelte kan zo ook nog op een andere manier tot de gemeenteleden spreken, en we hopen dat zij er zo ook plezier aan kunnen beleven. We kunnen zelf ons eigen materiaal meenemen óf een bijdrage leveren in de kosten van onder andere vellen papier, potloden, aquarelblokken, kleine doeken en palletblokken.

Informatie: bij Anneke Scheper, ascheper@casema.nl, of ds. Marco Visser, mvisserabc@gmail.com, telefoonnummer
(015) 257 7147. 
Aanmelden kan bij Anneke Scheper. Bij een minimum aantal van vier personen gaan we starten, één keer per maand op de maandagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk.
Anneke Scheper

Huispaaskaars 2014 
Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars bestellen voor 2014. De kaarsen zijn er met vier verschillende motieven en in vier maten. De motieven zijn: het “Christus monogram (Chi-Ro kruis)”, “Lam Gods”, “Kruis en Vissen” en “Heilige Drie-eenheid”. Op 9 februari, 23 februari en 9 maart zijn de kaarsen in de hal van de kerk te bestellen. Op de website van Papot, www.papot.nl, kunt u de kaarsen bekijken. Informatie is verkrijgbaar bij ondergetekende: telefoonnummer (015) 257 0093, e-mail mamekkes@telfort.nl
Margot MekkesOntmoetingen ‘Geloven met hart en ziel’
De uitnodigingen voor de ontmoetingsavonden zijn verspreid. Mocht u er geen hebben ontvangen kijk dan op de website, in het vorige kerkblad of in de folder Vorming & Toerusting die aan het begin van het seizoen is uitgegeven. 
Ds. M. Visser

Bidden, hoe doe je dat?
Er zijn nog drie dinsdagavonden (18 februari, 4 en 18 maart) in de serie ‘Bidden, hoe doe je dat?’ (20.00-21.30 uur in de Vierhovenkerk). De onderwerpen zijn: Wat zegt de bijbel over gebed (Ton Nap), Verschillende vormen van gebed (Robin Voorn), Gebed in verschillende omstandigheden (Marco Visser) en het Onze Vader (Ton Nap). Informatie en aanmelding bij Ton Nap (a.nap@ziggo.nl, (06) 1526 1968), Robin Voorn (robinvoorn@gmail.com, (015) 212 3701) of Marco Visser (mvisserabc@gmail.com).
Ds. M. Visser

Verslag kerkenraad 14 januari 2014
Het bezinningsonderwerp ging over de taakgroep Erediensten/Commissie herinrichting (zie onder ‘Gemeenteavond’). Het gesprek kreeg een enorme push door de inbreng van een groepje gemeenteleden die een brainstormsessie hadden over de herinrichting van het kerkgebouw. Een zeer positieve visie spatte er uit weg. Aan de voorzijde een serre, daklichten in de kerkzaal, de luifel bij de glas-in-loodramen verwijderen, enzovoort. 
Daarnaast volgt de kerkenraad met belangstelling de ontwikkelingen van de groep gemeenteleden die week in week uit bezig zijn met het voorbereiden van de musical Jacob. 
Punt van zorg is het orgel. Er zal binnen afzienbare tijd één en ander aan moeten gebeuren om het in goede staat te houden. 

De fusie is in een ver gevorderd stadium. De (toekomstige) grenzen van de wijken zijn nu bepaald door rekening te houden met het huidige aantal leden van de wijken, het verwachte ledental en de bevolkingsdichtheid. De Vierhovenwijk zal een gedeelte kwijtraken en een gedeelte erbij krijgen, en uiteindelijk een iets kleiner oppervlak hebben. Dit heeft geen gevolgen voor de bestaande leden, wel voor nieuw-ingekomenen en voor taken als Kerkbalans en het bezorgen van kerstattenties. Deze nieuwe wijkindeling zal na vijf jaar worden geëvalueerd. 
Ds. M. Visser