Protestants Kerkblad Delft - 03 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 11 februari 

Bij de diensten
Zondag 12 februari 
De vrouw uit Kanaän en Jezus. Een moslimvrouw en christen in Indonesië of Egypte. Een zwarte vrouw en een Amerikaan uit het zuiden van de VS. Zomaar wat tegenstellingen. En wie denkt dat Jezus deze tegenstellingen toedekt, komt bedrogen uit. Hij versterkt ze: “Ik kom voor de verloren schapen van Israël”, zegt Hij tegen deze vrouw die uit het tegenwoordige Libanon komt. OF, nog neerbuigender: aan de honden geef je toch geen eten van tafel? Alsof die vrouw een hond is. Maar deze vrouw laat zich niet uit het veld slaan. En Jezus is waar Hij wezen wilde: bij iemand die zo sterk gelooft, is Hij thuis. De vraag voor ons is natuurlijk: durven wij zo sterk te geloven, gaan wij tegen alle vooroordelen in? Hebben wij het lef om dwars tegen alles te vertrouwen op Jezus en zijn Vader? Hopelijk gaan die moslimvrouw en de christen, de zwarte en de blanke zo met elkaar om dat de vooroordelen boven water komen … en verdwijnen. 
Ds. David Knibbe

Taizé-viering 12 februari 
Iedere tweede zondag van de maand vindt er in de Vierhovenkerk een Taizé-viering plaats. Dat betekent dat er 12 februari een samenkomst is. Deze viering begint om 16.30 uur. De deuren van de kerk zijn om 15.30 uur open. De tekst die op deze middag gelezen wordt komt uit Leviticus 23. In vers 22 staat: “Als jullie koren maaien, mogen jullie niet tot aan de rand van de akker maaien. En als er na de oogst nog koren blijft liggen, mogen jullie dat niet oprapen. Want alles wat blijft liggen, is voor de arme mensen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer jullie God.” Evenals in januari is er een aantal musici aanwezig om de samenzang te begeleiden. Een tiental zangers hebben de muziek thuis ontvangen om de liederen vooraf te oefenen. 

De komende Taizé-vieringen zijn 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni 2017, aanvang 16.30 uur. Meer informatie is te krijgen bij de coördinatoren: David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com), Martha van Loenen (marthavanloenen@hotmail.com) en Marco Visser (mvisserabc@gmail.com).
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Bedankt
Voor alle medeleven wil ik u bedanken. Uw steun hebben we nodig gehad. Goed is het dat je bij zo’n gemeente horen mag. Hartelijk dank ook namens mijn man. Hartelijke groet, 
Familie Veldhuis-Boerman

Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemenattentie die wij ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. Het was een leuke verrassing. U groetend,
Familie De Jongste

Meer of minder, weinig of veel 
Hoe vaak heeft u deze kreet de laatste maanden gehoord op televisie, in de media, in de krant? En voor dat de verkiezingen er zijn, gaat u het nog heel vaak horen. Meer of minder rijken of armen, gevestigde burgers of zwervers, gearriveerde of zoekenden, Nederlander of buitenlander, dak boven je hoofd of vluchteling, zelfingenomen of angstig. Wij als gelovigen en leden van de kerk hebben het ook over meer en minder. Wij zetten het allen in het perspectief van zorgkernen, aandacht voor God en onze medemens. Ik heb als tegenreactie de kreet wat langer gemaakt met het zinnetje weinig of veel. 

Het kost niet zoveel, Het kost maar heel weinig
Iemand een glimlacht te schenken. Je arm om een schouder
Of je hand op te steken Of alleen maar een 
Voor een vriend’lijke groet. Zachte druk van een hand
Zoiets kan opeens ’t Is vaak voor de ander
De zon laten schijnen of hij even
In het hart van de mens, In een klein stukje
Die je zomaar ontmoet. Paradijs is beland.

Het kost niet zoveel, Het kost toch zo weinig, 
Een hand uit te steken om een ander te geven
Om een ander een beetje Iets, wat je zelf
Tot hulp te zijn toch zo heel graag ontvangt
Een dankbare blik is Liefde! Alleen maar
Vaak de beloning door dat weg te schenken
Al was de moeite voor U Krijg je terug.
Maar slechts klein Meer dan je ontvangt.

Het kost niet zoveel, O, die vriend’lijke glimlach,
Om je hart wat te openen dat eventjes groeten,
Voor de mens om je heen Die arm om je schouder,
In z’n vreugd en verdriet de hulp, die je bood
Wees blij, dat je zo Het kost allemaal bij elkaar
Wat kan doen voor een ander! Toch zo weinig
Of is die ander Maar in wezen
Je naaste niet? Is het ontzaglijk groot. 

Dit is mijn antwoord op die kreet die zoveel stof heeft doen opwaaien, ja zelfs tot de rechter toe. Wat een geweldig antwoord vanuit de kerk geven wij met onze zorgkernen aan elkaar en aan de wereld om ons heen als wij in onze wijk zo handen en voeten kunnen zijn voor elkaar. Dan is dit mijn (verkiezings)programma voor de komende verkiezingen. Daar geef ik mijn stem aan, u ook? 
Jan Pothof 

Sociëteit Vierhovenkerk: ‘Kun je geloven á la Prediker?’
Dinsdag 14 februari komt ds. Jurjen Fennema op de sociëteit spreken over het boek Prediker. Aanvang van de middag is 14.00 uur. De deuren staan om 13.30 uur open. De middag eindigt om 16.00 uur.
“Joodse wijsheidsliteratuur” zo wordt het bijbelboek Prediker omschreven (samen met de bijbelboeken Job, Spreuken en Hooglied). Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar het valt nauwelijks te verhullen dat de visie en de moraal van Prediker nogal afwijkt, niet alleen van de christelijke, maar ook van de Joodse traditie.
Op de sociëteitsmiddag 14 februari krijgt u een inzicht in Predikers’ kijk op de wereld en in zijn lessen voor het leven. Daarbij ook aandacht voor vragen als: Waarom heeft Prediker toch een plekje gekregen in de Joodse Tenach en de christelijke bijbel? Maar vooral ook: Kun je geloven à la Prediker?
Ds. Jurjen G. Fennema 

Presentatie Waterproject Kenia
Tobias de Haas heeft samen met drie medestudenten drie maanden in Kenia gewerkt aan een waterproject voor de Pokot in Barpello in Kenia. Barpello is een klein dorpje in het East Pokot District in het noordwesten van Kenia. Dit is een gebied waar veel problemen ontstaan door lange periodes van droogte. De Pokot-stam leeft nog erg traditioneel en afgesloten van de buitenwereld. De meeste mensen in dit gebied leven van hun vee. Van oorsprong is het een nomadische stam, maar tegenwoordig verhuizen ze steeds minder vaak. Wel wonen bijna alle Pokot nog in lemen hutjes met een grasdak. De studenten hebben onderzoek gedaan naar oplossingen voor het watertekort in dit gebied.
Op zondag 19 februari verzorgt Tobias een presentatie over hun onderzoek en over het verblijf bij de Pokot. Een gedeelte van de bazaaropbrengst van afgelopen jaar is bestemd voor dit project.
ZWO-commissie

ZWO-maaltijd 19 februari 2017
Op deze zondag (na de presentatie van Tobias de Haas) verzorgt de ZWO-commissie een maaltijd. De opbrengst van de maaltijd is weer bestemd voor het project "Doorbreek de stilte rond geweld tegen vrouwen" bij het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg in Zuid-Afrika van Kerk in Actie. Intekenlijsten voor de maaltijd liggen in de hal van de kerk.
ZWO-commissieZondag 19 februari - Zevende zondag na Epifanie
De Lutherse kalender telt deze zondag al bij de zondagen op weg naar Pasen. Volgens het gemeenschappelijk leesrooster dat in onze kerken meestal gevolgd wordt, is het de zevende zondag na Epifanie. Dichter naar Pasen toe is de heerlijkheid van Christus meer en meer verborgen. Menswording of vleeswording betekent immers dat de Zoon van God steeds meer één wordt met ons. Hij wordt zoals de brief aan de Hebreeën schrijft in alles gelijk aan ons (2:17). Op deze zondag wil ik graag uw aandacht vestigen op een fragment uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 8. Daar lezen we van de genezing van de schoonmoeder van Petrus (14-15). Daarna volgt een samenvatting van het werk van Jezus. Men brengt bezetenen bij hem en veel andere zieken. Allen geneest hij ‘opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen’ (17). Bijzonder is dat Matteüs juist in dit verband Jesaja 53 aanhaalt. We willen ons bezinnen op Jezus’ omgaan met zieken. Wat betekent dat voor ons? Opvallend is dat Dietrich Bonhoeffer in de brieven die hij vanuit de gevangenis schreef, juist naar deze tekst verwijst. De vraag wat wij verwachten van Jezus die immers ‘God-met-ons’ is, kan niet uitblijven.
G.C. van de Kamp

Kindernevendienst
12 februari Jezus maakt zieke man beter Johannes 5:1-18
19 februari Wie heeft nog nooit iets verkeerd gedaan?                 Johannes 7:53-8:11

Collecte en Expositie Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof
Vanaf 8 februari is er in de kerkzaal van de Vierhovenkerk een expositie te zien van de Jessehof. Op zondag 12 februari is de diaconale collecte bestemd voor het werk van de Jessehof. De Jessehof is een diaconaal centrum. Wat een diaconaal centrum is en wat de Jessehof specifiek doet, wordt hieronder toegelicht.

Een diaconaal aandachtscentrum wordt meestal bezocht door mensen behoefte hebben om zich ergens welkom te voelen en als mens gezien te worden. Ze hebben behoefte aan een plek waar ze even niets hoeven en waar ze rustig een koffie of thee kunnen drinken. De Jessehof is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft, om een laagdrempelig huiskamer te bieden aan mensen met een klein sociaal netwerk, eenzame mensen en mensen die leiden onder sociale uitsluiting. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje koffie of thee. Men kan elkaar daar ontmoeten, men kan er het eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied.

Het interkerkelijk diaconaal centrum Jessehof is een interkerkelijk (geen interreligieus) initiatief. De christelijke spiritualiteit is de kracht die het diaconaal centrum drijft. De bemensing van het centrum gebeurt door diverse pastores die ‘diensten’ draaien en door vrijwilligers.
Centraal binnen de Jessehof staat de inloop op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De andere activiteiten komen voort uit de wensen van de gasten van de inloop. Op dinsdag, donderdag en zaterdag staan de deuren van de Jessehof open van 10.00 tot 13.00 uur. Mensen zijn welkom voor koffie en/of een gesprek. Op maandag- en vrijdagmiddag is de Jessehof open van 14.00-17.30 uur. Behalve koffiedrinken en praten, kunnen de gasten de kranten of tijdschriften lezen, hun mail bekijken op een computer en eventueel een spelletje doen. Kinderen zijn welkom met een ouder en kunnen spelen in de kinderhoek. Tijdens de inloopdagen is het ook mogelijk een gesprek te hebben met één van de pastores.
Enkele voorbeelden van andere activiteiten zijn: op de eerste vrijdag van de maand wordt door vrijwilligers een maaltijd bereid, er is twee keer per maand op woensdagmiddag een open atelier (een creatieve middag) en er wordt sinds 2013 informele Nederlandse lesgegeven aan buitenlanders. Om de twee maanden mag een gast of vrijwilliger een expositie verzorgen aan de muren van de Jessehof: schilderijen, tekening, foto’s, enzovoort. De expositie wordt dan feestelijk geopend. Ten slotte is er een biljart, staan er computers, kan er worden gekaart, gesjoeld, gedart of ook gewoon genoten worden van drankje en een hapje. 
De diaconie beveelt de collecte voor dit doel van harte bij u aan!
De diaconie

‘By the rivers of Babylon’
In het studiehuis van 23 februari is Psalm 137 de tekst die we gaan bestuderen. Leest men de eerste regels dan hoor je in gedachten het lied ‘By the rivers of Babylon’ van Boney M. Een vrolijk muziekje. Beluister je de tekst van het lied dan ontdek je dat het slot van de Psalm is weggelaten. In het ‘Liedboek , zingen en bidden in huis en kerk’ zien we dit eveneens gebeuren. De slotregels zijn weggelaten of vaag aangeduid in Lied 137a en 137b. Het einde van de Psalm staat wel in Lied 137. Het vierde couplet eindigt met: ’Gij dochter Babels, toegewijd ter dood, heil onze wreker, heil hem die, o trotse, uw kinderen zal verbrijzelen aan de rotsen.’ P. Schelling behandelt deze Psalm in zijn boekje ‘Vreemd en bizar’. Hij vraagt zich af, en wij met hem, ‘wat beweegt de dichter?’ Schuif gerust aan om je te verdiepen in deze Psalm. Het studiehuis begint om 20.00 uur in de Vierhovenkerk.
Ds. Marco Visser

Aswoensdagviering 1 maart
De Aswoensdagviering waarin de Vierhovenkerk participeert vindt om het jaar plaats in de Adelbertkerk en de Franciscus- en Clarakerk (Raamstraat). De viering vindt dit jaar plaats in de Raamstraat. De viering begint om 19.30 uur.
Met de as-woensdagviering start de periode van inkeer die voorafgaat aan het Paasfeest. In de viering kan ieder die dat wil een zogenaamd ‘askruisje’ op zijn of haar voorhoofd ontvangen. Dit ‘askruisje’ bepaalt ons bij onze vergankelijkheid en bij onze afhankelijkheid van onze Schepper. 
Ds. Marco Visser

Pronkstukken van Kalligrafie

Op het thema “Sterk & Dapper” tijdens de veertigdagentijd voor Pasen. Vanaf Aswoensdag 1 maart tot en met zaterdag 15 april vindt een tentoonstelling plaats van de kalligrafie-groep Schriftura onder leiding van Adrianne Koevoets in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 te Delft. De werken zijn uitgevoerd op panelen in moderne composities. De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag voorafgaand aan en na afloop van de dienst. Op andere momenten kan dit in overleg met de koster, Rommert Stellingwerf, telefoonnummer (015) 261 0996.
Mirjam Dzialiner

Inleverdatum kopij
PKD 4 verschijnt op 25 februari. Kopij kan tot dinsdag 14 februari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.