Protestants Kerkblad Delft - 03 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 15 februari

Bij de diensten
Zondag 16 februari en zondag 23 februari
Ds. Marco Visser
Ruth is een geweldige vriendin
Ruth 2:14-23 en Ruth 3: 1-18 komen op respectievelijk zondag 16 en 23 februari aan bod. Ruth is op het veld van Boaz. Zij raapt aren. Die aren zijn blijven liggen na de oogst. Dit recht was er voor armen en vreemdelingen (Leviticus 19: 9-10). Ruth, haar naam betekent ‘vriendin’, betoont zich een echte vriendin tegenover haar schoonmoeder. Door dit werk hebben beide vrouwen te eten. In hoofdstuk 2 zien we de hoop bij Naomi terugkeren. Dit zien we ook weergegeven op de schilderijen van Corja Bekius die in de kerkzaal hangen. Het geel van de graanvelden brengt kleur na al het donker. In hoofdstuk 3 bevindt Ruth zich op het randje van de dorsvloer. Wat ze doet gaat wel erg ver. Is het verantwoord dat een vrouw zich zo aanbiedt aan een man? Dit avontuur, want dat is het, had faliekant mis kunnen lopen. En dan te bedenken dat ze dit doet op aanraden van haar schoonmoeder. Op die dorsvloer komen weer andere aspecten van vriendschap om de hoek kijken. De vriendschap tussen twee mensen bloeit op tot een intiem van elkaar houden. Boaz doet zes maten gerst in Ruth’s omslagdoek, nog net geen zeven.
Zondag 16 februari werkt de cantorij mee onder leiding van Wim Loef. Zij zingt onder andere het gebed van Franciscus, de man die zich radicaal identificeerde met de armen. Met de cantorij zingen we Lied 816 ‘Dat wij ons gewonnen geven’. Het lied spreekt over ‘versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan’. Dit is iets wat een ware vriendin als Ruth doet; ‘de greep van het verleden doet haar niet stil staan.’ Psalm 8 bezingt het grootse van de mens. In de bundel ‘Eva’s lied’ staat het ‘Lied van Ruth.’ Dit lied omvat heel het boekje.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
16 februari De storm op het meer Marcus 4:35-41
23 februari Jezus zegent de kinderen Marcus 10:13-16

Studiehuis
Op 27 februari gaan wij in het studiehuis terug naar het midden van de vorige eeuw. Een man met een pijp, Karl Barth, is dan bezig met het schrijven van zijn levenswerk, dat een aanzienlijke rij boeken zal opleveren van een hoog gehalte. Uit een van die delen gaan we kijken wat hij in zo'n honderd pagina's geschreven heeft over het probleem van het kwaad. Is het kwaad een schepsel? Dan heb je een groot probleem, want dan zou God het geschapen hebben. Is het geen schepsel? Ook dan heb je een probleem, want dan lijkt het niet reëel, terwijl het een verwoestende werking heeft. Barth heeft hier een verrassende kijk op, die we samen gaan ontdekken. Dit vraagstuk, of Gods hand al of niet in het kwaad is, is een geloofsprobleem dat ons allen bij tijd en wijle raakt. Het is van groot belang daar eens over na te denken en gelovig mee bezig te zijn.
Ds. David Knibbe

Uitnodiging van de Grieks-Orthodoxe Kerk
Op zondag 16 februari van 12 tot 13 uur, zal een speciale kerkdienst worden gehouden in de Vierhovenkerk, georganiseerd door de Grieks-Orthodoxe Kerk. De heer Shadi Haddad, die al eerder informatie heeft gegeven over Syrische christenen in Latakia, is initiatiefnemer van deze viering.

In Hengelo en Amersfoort zijn er officiële diensten van de Grieks-Orthodoxe kerk. Nu er een nieuwe bisschop uit Aleppo is gekomen, is er behoefte aan nog een plek om een viering te houden. Onderzocht wordt of de Vierhovenkerk hiervoor beschikbaar en bruikbaar is. Voorlopig denkt men aan één viering per maand en op zondag 16 februari wordt daarom een proef-viering gehouden. Men schat dat ongeveer 50 Syrische christenen aanwezig zullen zijn.

Alle gemeenteleden van Vierhoven worden van harte uitgenodigd om deze bijzondere viering mee te maken. We tonen gastvrijheid aan deze medechristenen en hopen op een goede samenwerking in de toekomst.
Namens de kerkenraad, Peter Plugers, scriba

23 februari: maaltijd na de kerkdienst
Op zondag 23 februari is er van 12.00 – 13.15 uur weer een maaltijd in de Vierhovenkerk. 
Op het menu staan soep, salade en broodjes, met fruit toe. De intekenlijsten liggen op de tafels in de kerk. De meeropbrengsten van de vrijwillige bijdrage is bestemd voor het ZWO project in Oeganda.
De kookgroep. 

Een kleurrijke, lange reis door boeiend Peru en Bolivia
De passie van Kees en Diny Terlouw uit Vianen is reizen, de eerste “uitstapjes” waren per motor naar onder andere de Noordkaap, Schotland en de Alpenlanden. Ze werden steeds nieuwsgieriger, vooral naar wat er achter de heuvels van Europa lag. Egypte en Nepal werden hun volgende bestemmingen. Indonesië, Afrika en de landen rond de Middellandse Zee waren toen aan de beurt, daarna India, Pakistan en delen van Centraal Azië zoals China en Tibet. Tussen 2002 en 2016 gingen onder andere ook naar Zuid-Amerika. Deze prachtige reis voert grotendeels door het Andesgebergte, de ‘ruggengraat’ van Zuid-Amerika. De altiplano, indrukwekkende zoutmeren, koloniale steden zoals Lima, La Paz, Potosi, Cusco en uiteraard Machu Picchu, de stad hoog in de bergen die de Spanjaarden niet konden vinden, verschijnen op het witte doek. De beroemde Nazcalijnen, zeeleeuwen, vogels, lama’s, een verre condor en niet op de laatste plaats de kleurrijke lokale markten; de camera heeft overuren gemaakt. Bolivianen en Peruanen zijn zeer gastvrij; hoewel het reisduo het Spaans niet beheerst zijn ze elke dag in een hotel beland, meestal op de juiste plaatsen aangekomen en qua eten en drinken niets te kort gekomen. Gewapend met camera’s, rugzakken en een gezonde dosis nieuwsgierigheid zwierven ze met het openbaar vervoer twee maanden kriskras door Peru en Bolivia, een avontuur dat zij graag in woord en beeld met u delen. De dia’s worden met overvloeiprojectoren vertoond wat het kijken een ontspannen ervaring maakt. Graag tot ziens op dinsdagmiddag 25 februari 2020 in Sociëteit Vierhovenkerk, aanvang 14.00 uur. Deuren open om 13.30 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Bestuur Vierhovensociëteit.

Uit de wijk
Bedankt!
Op zondag 19 januari ontving de heer Van der Linden de bloemen van onze wijkgemeente. Hij wil  de gemeente hiervoor hartelijk bedanken. Zoals hij het zelf uitdrukte: ‘Ik ben meer dan blij met de bloemengroet!’
Marjo Gout-de Koning
Bedankt!
Voor alle kaarten, telefoontjes en bezoeken gedurende mijn ziekenhuisopname. Ook de bloemen en de groet van de Vierhovenkerk waren bijzonder. Alle aandacht heeft mij ontroerd en gesterkt.
Mevr. J. Rensen-vd Berg


ZWO-collecte op 16 februari: Moeder zijn in Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker. Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda.
ZWO-commissie

Groet uit de kerk
Zo goed als iedere zondag staat Ria den Hengst met kaarten, enveloppen, postzegels en adressen in de hal van de kerk. De kaarten gaan naar mensen die veelal aan huis gebonden zijn of ziek zijn. Het is een goede gelegenheid om zondag na de kerkdienst een kaart te schrijven als groet. Van harte aanbevolen! 
Ds. Marco Visser

Voortgang herinrichting kerkzaal
Een schilder en naaiers?
De kop is eraf! De deur van de berging rechts naast het podium is verbreed. Daarom deze oproep: wie weet de schilderskwast goed te hanteren en wil de deur netjes lakken?
Omdat er geen verdere verrassingen uit het onderhoudsrapport van onze kerk volgen, kunnen we de volgende stappen zetten. We voeren de zaken stap voor stap uit, zaken met hogere prioriteit eerst. Daartoe behoort het nieuwe podium, met de wand en het kruis, en het liturgisch meubilair zoals lezenaar en avondmaalstafel. We hebben ervoor gekozen de stoelen een lagere prioriteit te geven, omdat we vinden dat het podium en de aankleding daarvan veel meer invloed hebben op hoe we de dienst beleven in de huidige waaieropstelling. Wanneer we verder zijn in de bouw en we weten hoeveel budget er na de belangrijkste zaken nog beschikbaar is, zullen we de stoelen heroverwegen. We denken bijvoorbeeld aan een alternatief om de zaal aan te kleden, waarbij we veel dezelfde of soortgelijke kussentjes voor op de huidige stoelen gaan naaien. Offertes voor de verlichting zijn binnen en daar gaan we opdracht verlenen.
Voor wie het de vorige keer nog niet had gelezen: ergens in het bouwproces zal het orgel netjes ingepakt worden, zodat we na de verbouwing weer kunnen genieten van stofvrije orgelmuziek. Ook zal er een moment komen waarop het podium even niet te betreden is. Onze insteek is: we houden de dienst aan God wel gaande! Nu de taken meer richting bouwbegeleiding verschuiven, zoeken we nog uitbreiding van het waaierteam. We danken Suzanne van der Kooij en Karel Heitkamp zeer hartelijk voor hun meedenken, ontwerpen en bijdrage aan het waaierteam tot dit moment!
Het waaierteam,
John Booij, Mart Gout, ds. Marco Visser en Gabrielle Uitbeijerse

Gebedsgroep 
Op 25 februari komt de gebedsgroep weer bijeen in de Vierhovenkerk. We beginnen om 19.00 uur en we stoppen rond 19.45 uur. Onze groep kan nog wel wat versterking gebruiken. Mocht u wensen om voor een bepaald iets of iemand gebed te vragen neem dan contact op met mij, tel. 06-21701198.
Jenne de Haan

Kanalen staan open als altijd
Voor de een is dit berichtje een open deur, voor de ander mogelijk een eyeopener. Wilt u/ wil jij een pastoraal bezoek dan kun je me mailen (mvisserabc@gmail.com) of bellen (015-2577147) voor een afspraak. Vanzelf kan je me aan schieten in de kerk. 
Ds. Marco Visser

Gift
€ 200 (€ 100 Voedselbank en € 100 ISF) van dJ, Hartelijk dank!
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
De denktank heeft scenario’s (draaiboeken) bedacht over de toekomst van onze wijkgemeente. Op de gemeenteavond werd hierover gesproken met de gemeenteleden en ter voorbereiding werden de scenario’s ook op de kerkenraad van 14 januari besproken. Drie vragen werden voorgelegd aan de aanwezige ambtsdragers: zijn er elementen in de draaiboeken, die je niet voorstelbaar vindt, zijn er elementen waar je juist blij van wordt en welke ontwikkelingen wil je juist voorkomen? De scenario’s of draaiboeken beschrijven wat er mogelijk kan gebeuren in de toekomst en dit kan ons helpen om na te denken over die toekomst. Hebben we invloed op die toekomst of zijn zaken onafwendbaar? Het gesprek op de kerkenraad was interessant en gaf ons handvatten voor het gesprek tijdens de gemeenteavond op 4 februari.
De heer Dijkstra en mevrouw Van der Vlies zijn betrokken bij het organiseren van het rijden van oudere gemeenteleden naar de kerk. Zij doen dat samen al vele jaren en zien de groep mensen die vervoer nodig hebben, steeds groter worden. Daarbij komt het gegeven, dat er steeds minder autorijders zijn. Straks kunnen zij het rooster niet meer rondkrijgen en dat zou erg jammer zijn. De kerkenraad blijft zoeken naar nieuwe rijders en tegelijk zal worden nagedacht over het beter benutten van andere mogelijkheden van vervoer naar de kerk.
De kerkenraad keek terug op een fijne advents- en kerstperiode, met veel aandacht voor onze erediensten en voor de kerstinloop. Ongeveer 125 mensen waren hierbij aanwezig op tweede kerstdag, voor een korte of langere tijd. De publiciteit in de wijkbladen en via de rondgebrachte flyer heeft zeker effect gehad; niet zozeer in meer mensen in de kerk, maar wel in meer bekendheid in de buurt.
Namens de kerkenraad,
Peter Plugers

Bibliotheek 
Het boekje ‘Die traan moet weg’, geschreven door Towie Maris, vertelt over de engelen in de hoogste hemelen die graag zouden willen dat de traan op Jezus’ gelaat verwijderd werd. Wat is onze rol daarin? Ook dit boekje is gratis te leen bij de bibliotheek.
Cees Nolten 

Agenda 
17/02 13.30 uur Voorbereiding Waardig Ouder Worden,
                Vierhovenkerk
18/02 20.00 uur Waaierteam aan huis
26/02 19.30 uur As-woensdagviering, Franciscus 
                en Clarakerk, Raamstraat
27/02 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 4 verschijnt op zaterdag 29 februari. U kunt uw bijdragen tot dinsdagavond 17 februari mailen naar wijkredactie, e-mail: vierhoven@gmail.com.