Protestants Kerkblad Delft - 04 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 28 februari 2015 

Bij de diensten
Zondag 1 maart
De lezingen op deze zondag zijn 1 Koningen 19:9-18 en Marcus 9:2-10. Het lijkt op het verhaal van een beller. Je belt naar een instantie, je doet je verhaal, althans dat probeer je, en je wordt doorverbonden en je moet weer datzelfde verhaal vertellen. Elia komt in de grot in contact met de stem van de Heer. Hij doet zijn verhaal. Kom naar buiten, zegt de Heer. In het aardse geweld ontdekt Elia geen God, in het zacht suizen van een zachte koelte wel. Dan mag hij weer zijn verhaal doen. Elia leert zo dat God in de zachtheid schuilt en wars is van spektakel. Na zijn triomf op de Karmel met het water en het vuur, iets om over na te denken. Jezus en zijn leerlingen zijn ook op een berg te vinden. Elia is ook aanwezig. Samen met Mozes. Zij horen de stem van de Heer: Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! Het suizen van een zachte koelte lijkt op de stem van de Heer, die wars van grootse daden wonderen doet in het klein die groter zijn dan wat wij kunnen vermoeden. 
Ds. David Knibbe

Collecte op zendingszondag 1 maart voor Hanna
Hanna Wapenaar werkt vanaf januari 2015 als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie bij het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika. Dit centrum verzorgt bijbelstudies in lokale geloofsgemeenschappen waar mensen worstelen met armoede, geweld en ziekte. Hanna gaat samen met collega’s bijbelstudies verzorgen en zal daarnaast het Ujamaa Centrum ondersteunen in de communicatie via de website en via nieuwsbrieven. De deurcollecte op zendingszondag 1 maart is bestemd voor het project van Hanna.
ZWO-commissie Vierhovenkerk

Händel’s Messiah
Dries van de Akker en Gery van der Vlies vertellen op 5 en 12 maart over het tweede en derde deel van dit oratorium. Daar gaat het over het lijden en sterven van Jezus en het leven na de dood. Natuurlijk zal ook de muziek klinken. 
De avonden vinden plaats in de kapel van het Stanislas, Westplantsoen 73 van 19.30-21.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden is gewenst en kan via dries.vd.akker@jezuiten.org.
Ds. Marco Visser

Wereldwinkel verkoop en Amnesty brieven schrijven
Dank aan alle schrijvers die trouw meedoen aan de Amnesty brieven. Zondag 8 maart schrijven we weer brieven voor een aantal schrijnende gevallen, maar op dit moment heb ik nog geen namen. Schrijft u op 8 maart ook mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty brieven en voor een keus van fair trade artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst


Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 10 maart van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk. Als u gebedsverzoeken hebt, kunt u contact opnemen met Els Alblas, 015-262 2444. Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Sociëteit over Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt
Tijdens de sociëteit van 10 maart staan in de eerste helft de gedichten van Martinus Nijhoff centraal. Nijhoff heeft zelf over het dichten ooit gezegd 'zingen is slechts hartstocht van een zweer'. Aan de hand van vier gedichten willen we ontdekken wat hij daarmee bedoelt. Ook zullen we ontdekken wat zijn werk ons te zeggen heeft. 

De tweede helft van de middag komt Ida Gerhardt aan het woord. Zij is onder andere bekend van haar vertaling van de Psalmen die zij samen met Maria de Groot maakte. Martien Brinkman schreef ‘Over de God van Ida Gerhardt’ in zijn boek ‘Hun God de mijne?’ Hij geeft een schets van haar leven, werk en God. Deze drieslag wordt gevolgd en belicht met een aantal gedichten.
 
Neely de Ronde verzorgt de eerste helft van de middag, Marco Visser de tweede. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Jong en oud, iedere geïnteresseerde is hartelijk welkom.
Ds. Marco Visser


"Bid voor de vrede van Jeruzalem" met ds. Henk Fonteyn
Ds. Fonteyn was van april tot en met juni 2014 waarnemer voor het programma EAPPI (Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël), een programma van de Wereldraad van Kerken. Dit project wordt door Kerk in Actie ondersteund.
Op donderdag 12 maart van 20.00 tot 22.00 uur zal ds. Fonteyn als theoloog stilstaan bij de theologische en ideologische overwegingen en motiveringen die meespelen in onze meningsvorming. Wat betekent de oproep: "Bid voor de vrede van Jeruzalem?".
Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Opgeven kan bij ds. Marco Visser telefoon 015 257 7147 of mvisserabc@gmail.com. 
Henny Melis

Vijf vragen over het Engelse orgel van de Vierhovenkerk
Het Engelse orgel moet gerestaureerd worden. Dit is het eerste van een serie van vijf artikeltjes waarin steeds één vraag over het orgel wordt beantwoord.

Waarom een orgel in de kerk?
Een orgel is het meest veelzijdige van alle muziekinstrumenten: het is een vergelijkbaar met een compleet orkest en de organist is een dirigent die violen, fluiten, trompetten, enzovoort kan laten samenklinken. Het orgel is het meest geschikte muziekinstrument om een grote groep zingende mensen te begeleiden vanwege de enorme draagkracht. Een pijporgel functioneert daarbij fantastisch omdat het geluid, net als de menselijke stem, door adem, de orgelwind, wordt voortgebracht. Het merendeel van de psalmen en gezangen in onze kerk is bedoeld om met orgelbegeleiding te worden gezongen. Een orgel nodigt uit tot fantasievol improviseren. En er is muziek beschikbaar, gecomponeerd in acht eeuwen.

In de volgende kerkbladen worden de volgende vragen beantwoord:
Waarom is het orgel in de Vierhovenkerk zo bijzonder?
Wat is er mis met het Engelse orgel?
Wat gaan de orgelbouwers doen?
Wat merkt de gemeente van de orgelrestauratie?
Christo Lelie en ds. Marco Visser

Agenda
02 maart 19.00 uur basiscatechese aan huis
04 maart 20.00 uur sectie vergadering VH, TW en Buitenwijk
05 maart 20.00 uur commissie Kunst en Kerk, Antoon Coolenlaan
09 maart 19.00 uur basiscatechese aan huis
10 maart 14.00 uur sociëteit Nijhoff en Gerhardt
10 maart 19.00 uur gebedsgroep Vierhovenkerk
10 maart 20.00 uur wijkkerkenraad Vierhovenkerk
12 maart 20.00 uur Bid voor de vrede van Jeruzalem, ds. H. Fonteyn

Inleverdatum kopij 
PKD 5 verschijnt op zaterdag 14 maart. Kopij kan tot dinsdag 3 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 8 maart
Jezus verjaagt de mensen die handeldrijven op het tempelplein. Het is opmerkelijk hoe kort en bondig Matteüs, Marcus en Lucas daar over schrijven. Zij hebben twee of drie verzen nodig. Johannes vertelt het veel uitgebreider. In Johannes 2: 13-22 wordt verslag gedaan van deze opzienbarende actie. Een ander opvallend verschil is dat Johannes het helemaal aan het begin van zijn evangelie plaatst en de andere drie evangelisten na Jezus’ intocht op het ezeltje in Jeruzalem. In Johannes geen citaat uit de profeten. Hier horen we niks over ‘een rovershol (Matteüs 21:13)’ maar wordt gesproken over ‘een markt (Johannes 2:16)’. Ander item dat zich aandient, is het geweld. Je kunt de handeling verstaan als een teken; dat Hij inderdaad ‘verteerd wordt door hartstocht voor Gods huis’. 
Ds. Marco Visser

Met onze levensstijl naar een rechtvaardigere verdeling
‘Als christen hoort het erbij om aandacht aan de natuur en het milieu te geven,’ vindt Tobias, één van de vier geïnterviewde gemeenteleden in deze reeks van Fair & groen. Hoe geven hij en de anderen handen en voeten aan het geloof? ‘Je kunt in elk geval afval scheiden, weinig stroom gebruiken.’

Tobias vult aan dat christenen iets gemotiveerder dan niet-christenen kunnen zijn, omdat het ook in de bijbel staat. ‘Maar eigenlijk moet iedereen goed met de natuur omgaan!' Jasper vertelt over de hype van de 'Club van Rome' begin van de jaren ’70. We leerden van de zure regen, de vervuiling en de omgang met energiebronnen. Destijds hebben we hier ook een kerkdienst over voorbereid en spraken we erover in een werkgroep.’ Ook in het heden reflecteert hij op de wissel die de westerse landen trekken op de wereld in verhouding tot ontwikkelingslanden. ‘Een ecologische voetafdruk, waarmee je berekent hoeveel land je gebruikt voor de productie van je voedsel en producten, zet je aan het denken over je levensstijl. Al pratend moeten we zoeken naar manieren voor een rechtvaardigere en betere verdeling in de wereld.’

Ria geeft graag handen en voeten aan het geloof: ‘In de Vierhovenkerk zijn volop activiteiten te doen. Voor ieder wat wils. Ik vind het belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan duurzaamheid. Wij mogen op de aarde leven, maar we moeten er ook zuinig mee omgaan.' Suzette ziet ook veel bekende zaken in de kerk: ‘We schenken fairtrade koffie en thee, fairtrade avondmaalswijn, we drinken uit kopjes, niet uit plastic wegwerpbekers. Ik vind het wel goed dat we er als gemeente mee bezig zijn: je doet toch impliciet mee en het houd je bij de onderwerpen betrokken. Daarom is het interessant om af en toe wat meer achtergrond te horen, zoals bijvoorbeeld wel eens gedaan is bij de ZWO-projecten die met duurzaamheid te maken hebben.’

De Fair & Groen groep biedt onder andere met het aanbod van de Tear 40-dagentijdkalender weer achtergrond en inspiratie. Verkrijgbaar voor € 2,- elke zondag tot ze op zijn. Eerlijke handel en duurzaam gebruik van onze aarde blijft zeker in de Vierhovengemeente op de agenda staan!
 Fair&Groen-groep, fair.groen@gmail.com

Gemeenteweekend 2016
Het is nog ver weg, maar de commissie gemeenteweekend is al bezig met de voorbereiding voor het gemeenteweekend in 2016. Noteer alvast de datum in uw agenda: vrijdag 4 maart tot en met zondag 6 maart in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. Thema: “Het leven lacht je toe”. 
De organisatiecommissie


Ga je deze zomer met ons mee naar Nicaragua?
Ben je geïnteresseerd in Nicaragua en heb je nog geen zomervakantie geboekt? Kom dan naar onze presentatie in de Vierhovenkerk op zondag 1 maart of naar de informatie-avond op woensdag 4 maart. Delft heeft al 30 jaar een vriendschapsband met Estelí en de stichting Stedenband Delft-Estelí wil graag nieuwe mensen laten kennismaken met onze zusterstad en zijn inwoners. 

Op 4 maart organiseren we een avond met verhalen van ervaringsdeskundigen, foto’s, filmpjes, muziek, hapjes en de laatste plannen voor een bijzondere reis naar Estelí. Er wordt dan een programmavoorstel gepresenteerd dat wordt aangepast aan de wensen van de reizigers. Deze reis is voor de stedenband een bijzondere manier om haar doelstellingen te bereiken, uiteraard zonder winstoogmerk.

De presentatie op 1 maart is in de bijtrekruimte na de dienst om 11.30 uur. De informatieavond is op woensdag 4 maart van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in BIESONDER, Van Lodensteynstraat 83b, 2612 RZ Delft. De toegang is gratis. Graag even aanmelden op info@delft-esteli.nl.
ZWO-commissie Vierhovenkerk

Gift 
€ 24,00 voor de voedselbank van d.K. via ouderling. Hartelijk dank daarvoor.

Uit de kerkenraad
De kerkenraad sprak op de laatste vergadering over het pastoraat. Niet alleen over de huidige situatie, maar ook over de toekomst van het pastoraat. Hoe houden we rekening met de vergrijzing van de gemeente, de problemen om bezoekmedewerkers te vinden en de veranderingen in de samenleving? Hoe schenken we goede aandacht aan elkaar in 2020? We hoorden van de ervaringen met zorgkernen in de wijkgemeente Immanuël en zijn van plan daarover op een volgende vergadering door te praten. Ds. David Knibbe kreeg een aantal vragen mee als huiswerk.
Een heel ander thema was de vraag van de Fair & Groen commissie om zonnepanelen te laten plaatsen op het dak van de Vierhovenkerk. Dit past uitstekend bij de Groene Kerk die we willen zijn. Behalve de financiering zijn er vragen over het rendement en de eventuele alternatieven. De discussie leidde tot het besluit om wat meer tijd te nemen en dit voorjaar nog niet over te gaan tot de plaatsing van zonnepanelen. 
De kerkenraad sprak verder over de centrale welkomstcommissie. Mensen die van buiten Delft in een bepaalde wijk komen wonen, moeten wegwijs worden gemaakt. Men mag een wijkgemeente kiezen om zich bij aan te sluiten of men wordt ingeschreven bij de wijkgemeente volgens de afgesproken wijkgrenzen. Deze commissie moet nu vorm krijgen om jaarlijks 300 nieuw-ingekomenen op een goede wijze te ontvangen. Onze wijkgemeente zal ook een bijdrage leveren aan deze commissie.
Peter Plugers, scriba