Protestants Kerkblad Delft - 04 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 25 februari

Bij de diensten
Zondag 26 februari 
Dit is de laatste zondag voor de veertigdagentijd. We lezen hetzelfde verhaal als in de nevendienst. De kinderen horen het verhaal uit Johannes 9. Jezus geneest een man die vanaf zijn geboorte blind is. De gevolgen van de genezing zijn opzienbarend. Naast het feest dat de man kan zien, komt er ook van alles in beweging. Er is sprake van misverstand en weerstand.
Ds. Marco Visser

Woensdag 1 maart 
Op deze woensdag vindt de Aswoensdagviering plaats in de Raamstraatkerk. Met onze broeders en zusters uit de Franciscus en Clarakerk en de Adelbertkerk vieren we deze dienst. De veertigdagentijd is een periode van bezinning en inkeer en start met een ingetogen viering. In de dienst kan ieder die dat wil naar voren komen om een askruisje te ontvangen op het voorhoofd. Dit askruisje bepaalt ons bij onze vergankelijkheid. De as is afkomstig van de buxustakjes die gebruikt werden bij de Palmpasen stokken. Deze takjes verwijzen naar de palmtakken uit het intochtverhaal van Jezus in Jeruzalem. 
Ds. Marco Visser

In memoriam
Hendrik -Henk- de Koning * 26 juni 1928  4 februari 2017
Henk de Koning was een echt verenigings- en gezelschapsmens. Hij vond het niet fijn om alleen te zijn, en had graag mensen om zich heen. Van zijn kant stond hij altijd klaar voor degenen die zijn pad kruisten, in de eerste plaats zijn vrouw en kinderen. Zijn dochter Petra omschreef hem met het woord ‘liefde’. Niets was hem te veel. Zelfs als je midden in de nacht belde, stond hij voor je klaar. Handig was hij niet echt, maar hij was boekhouder, en als hij mensen kon helpen met de administratie of met cijfers of financiën, dan deed hij dat. Ook binnen het kerkelijk leven stond hij klaar voor mensen. Hij is een periode ouderling geweest en een tijd lang heeft hij mensen naar de kerk gereden en weer naar huis. Henk de Koning was een gelovig man. Gelovig op de manier zoals hij dat van huis had meegekregen. Hij uitte zijn geloof vooral in klaarstaan en omzien naar mensen. 
Hoewel hij graag en goed kon discussiëren, kon hij maar moeilijk praten over wat er binnen in hem leefde. Bij tegenslagen haalde hij veel van zijn kracht -naast zijn geloof- uit zijn gezin, zijn vrouw en kinderen. De liefde voor hen en de band tussen hen is heel sterk. Zoals hij er altijd was voor hen, zo waren zij er voor hem in de laatste periode van zijn leven, die niet gemakkelijk was. Zo kon hij tot aan het einde toe thuis blijven. De familie gaf aan dat zorgen voor hem geen opgave was, maar een teruggeven van de liefde die hij altijd gegeven had.
In een dienst waarin wij dankten voor zijn leven en liefde, werd Psalm 23 gelezen. De Here is mijn herder. Als een herder heeft God Henk de Koning in zijn leven en sterven behoed en was Hij met hem. Zo is Hij ook degenen nabij die hem nu zeer missen. Zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden bidden wij veel kracht en troost toe. 
De dienst waarin wij Henk de Koning toevertrouwden aan God was in de Vierhovenkerk op vrijdag 10 februari, waarna de begrafenis plaatsvond op begraafplaats Jaffa. 
De nagedachtenis van Henk de Koning zij ons tot zegen.
Ds. Caroline der Nederlanden

Herbevestiging
Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat de heer Henk Jansma, Hof van Azuur 15, wordt voorgedragen voor herbevestiging in het ambt van ouderling. Hij zal onze wijkgemeente gaan vertegenwoordigen in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht bij de scriba zal de herbevestiging plaatsvinden in de eredienst van zondag 12 maart.
Peter Plugers, scriba

List & bedrog/de Jakobverhalen
Op dinsdag 28 februari spelen Kees Posthumus en Juul Beerda hun voorstelling ‘List & bedrog/de Jakobverhalen’ in de Vierhovenkerk. De voorstelling begint om 14.00 uur. Kees en Juul waren al meer dan eens in ons midden. 
De verhalen over Jakob staan in Genesis. Jakob is de jongste zoon van Isaak en Rebekka. Al bij de geboorte pakt Jakob zijn tweelingbroer Esau bij de hiel beet. Later ontfutselt Jakob het eerstgeboorterecht van Esau voor een bord linzensoep. Hij bedriegt zijn oude vader met een list en vlucht. Onderweg droomt hij over een ladder van licht.
List en bedrog spelen een belangrijke rol in het leven van Jakob. Hij bedriegt en hij wordt bedrogen. Hij bedenkt slinkse listen en is er de dupe van. Pas als hij tot aan de morgen worstelt met ‘een ander’ wordt hij een ander mens. 
Jakob had zomaar een hoofdrol kunnen spelen in televisieprogramma’s als ‘Ik vertrek’ of ‘Het familiediner’. Niets menselijks is hem en zijn familie vreemd. Dat maakt hem herkenbaar voor mensen van nu.
In hun nieuwe voorstelling ‘List & bedrog/de Jakobverhalen’ presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda deze kleurrijke en spannende verhalen over aartsvader Jakob in een nieuw jasje. Regisseur is Heleen Hennink. 
Ds. Marco Visser 

Veertigdagentijd expositie in de vitrinekast
Op woensdag 1 maart begint de veertigdagentijd. In de vitrinekast is een kleine expositie uitgestald:
De biologische fairtrade wijn met de naam “Grace” komt uit Zuid-Afrika. Deze wijn wordt sinds januari 2012 gebruikt bij de dienst van Schrift en Tafel. Op het etiket de prachtige toelichting: “meeting with God at the table of Grace”.
•  Gedicht van Marijke de Bruijne, gekalligrafeerd door Nico Booster:
Veertig dagen nog tot Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen,
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
In de Paasnacht wordt ieder jaar een nieuwe, brandende Paaskaars de kerk binnengedragen. Elke zondag brandt in de eredienst de Paaskaars. Het licht van de Paaskaars is een teken van ons geloof in de opgestane Heer. Wij vertrouwen erop dat de Heer zelf erbij wil zijn als mensen samenkomen in Zijn Naam.
Aardewerk kruisen, gebakken door Riet Booster: Een mogelijkheid is om naast de Paaskaars een kruis neer te zetten. Daarom heeft Riet Booster een aantal kruisen gebakken voor de verkoop. Ze kosten €3, €5 of €7 per stuk. De opbrengst gaat naar de doelen van de veertigdagentijd. Rommert kan u verder helpen als u er één wilt kopen. 
De diakenen

We zoeken FAIRsterking!
Zonnepanelen op het kerkdak, een themadienst voor bezinning en een recensie over de Groene Bijbel. Dit soort activiteiten voert de commissie Fair&Groen uit om fairtrade en duurzaamheid onder de aandacht te brengen in de kerk. We zijn op zoek naar nieuwe inspiratie en de groep krimpt. We vragen daarom u of jou om onze groep te FAIRsterken! Heb je interesse in faire en/of groene dingen, dan ben je van harte welkom! Doen, denken of inspireren? Spreek ons, een dominee of diaken aan, of mail naar fair.groen@gmail.com
Tot snel!
Janneke, Else, Nelleke en Gabrielle

Museumclub
Bezoekt u graag een museum dan kunt u zich aansluiten bij onze museumclub. Momenteel zijn we met vier personen. We willen de groep graag uitbreiden.
In overleg met elkaar kijken we welke tentoonstelling we willen zien, een minder bekend museum gaan bezoeken en alles wat daartussen inzit. De bedoeling is om dat een keer per maand op een zaterdag te doen. Heb je zin om mee te gaan, stuur dan een e-mail naar Alie Hovius of bel haar op: aliehovius@casema.nl, (015) 262 0738.
Alie Hovius, Margot Mekkes, Marieke Smit en Neely de Ronde

Inleverdatum kopij
PKD 5 verschijnt op 11 maart. Kopij kan tot dinsdag 28 februari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 5 maart 
Zondag 5 maart is de eerste zondag in de veertigdagentijd. Het project van de kinderen heet ’Geloof in het leven’. Het thema van de eerste zondag is ‘Waar leef je van?’. De schriftlezing is Matteüs 4:1-11. Het is het klassieke verhaal voor deze zondag. Het gaat expliciet over veertig dagen. Jezus brengt veertig dagen en nachten door in de woestijn. Op deze zondag begint de tentoonstelling van de kalligrafie-groep Schriftura (zie het vorige kerkblad).
’s Middags vindt de gezamenlijke startdienst van de Bezinningsactie plaats in de Bethlehemkerk. Lees elders in het kerkblad.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
26 februari    Blinde man kan weer zien Johannes 9:1-12
05 maart     Waar leef je van?         Matteüs 4:1-11

Amnesty zet zich in voor vrouwenrechten
Op zondag 5 maart schrijven we weer Amnesty brieven voor een drietal gevallen. Daarnaast vraagt Amnesty om aandacht voor de mensonterende omstandigheden waar onder vrouwen werken op palmolieplantages in Indonesië: lange werktijden en een karig loon voor zwaar en ongezond werk (zie ook artikel elders in dit blad). We schrijven kaarten of ondertekenen deze. Gelukkig doen steeds meer mensen mee in de schrijfacties. We zien u graag in de hal voor AI-brieven en Fair Trade artikelen uit de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Deux jours, une nuit: 
Een film van Jean-Pierre en Luc Dardenne te zien op 7 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk.
Sandra heeft net te horen gekregen dat ze haar baan kwijtraakt. Haar zestien collega's kregen van de baas de keuze voorgelegd: een bonus van €1.000 of Sandra's baan. De meesten kozen voor zichzelf. 
Een vriendin heeft geregeld dat er op maandag een herstemming komt. Sandra heeft precies één weekend de tijd om haar collega's thuis op te zoeken en hen te smeken van de bonus af te zien zodat zij haar werk kan behouden. Maar ja: studerende kinderen, de gasrekening, een dure echtscheiding, de angst zelf ontslagen te worden…
Een heel eenvoudig verhaalidee, dat een ontluisterende film oplevert over een werk- en rendementslogica die ons, of we nu willen of niet, vaak tot harteloosheid veroordeelt. 
Wat de film nog fascinerender maakt, is dat Sandra een heel kwetsbare vrouw is. Ze slikt antidepressiva en haar partner Manu moet haar voortdurend aanmoedigen niet op te geven. Sandra vecht vooral tegen zichzelf. 
Het is een film die op veel manieren tot nadenken aanzet en tot voelen. Sandra ontdekt terwijl ze voor haar baan vecht ook waardevolle en mooie dingen over haar collega's.
"Verplaats je eens in mijn situatie," zegt een van haar collega's halverwege de film. Dat is natuurlijk het mooi uitgewerkte centrale thema van Deux jours, une nuit: empathie, compassie in al zijn vormen en gedaanten. En dat is ook precies wat een goede film als deze bij je teweegbrengt. 
Iedereen is welkom. De deuren zijn om 13.30 uur open voor een kopje koffie of thee. 
Het sociëteitsbestuur 

Ontmoetingen
Zeven bijeenkomsten in de Vierhovenkerk over “Deel je leven”. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur. De data zijn: 
07 maart om 14.30 uur 
08 maart om 20.00 uur 
09 maart om 14.30 uur 
09 maart om 20.00 uur 
15 maart om 14.30 uur 
15 maart om 20.00 uur 
16 maart om 10.00 uur 

We bezinnen ons op ons geloof en onze rol in het leven. Vijf vragen helpen ons daarbij: 
Geloven werkt door in alles. Hoe werkt uw/jouw
        (geloofs-)overtuiging door in je leven van alledag?
Jezus was een biddend mens en leerde ons het Onze Vader.
        Hoe beleven we het gebed? 
Jezus belooft ‘rust’. Is het een rustgevend idee om Hem 
        te volgen?
Wat karakteriseert Jezus? Wat valt ons op als we de
        verhalen over Hem lezen? 
Waar wil Jezus ons toe inspireren?

We vragen u een voorwerp mee te nemen dat met uw geloof te maken heeft. Bijvoorbeeld een hugenotenkruisje, een tegeltje, een kandelaar of een voorwerp/lied dat u meeneemt in uw leven en dat u met anderen wilt delen.
We ontmoeten u graag. U kunt u voor 1 maart opgeven bij ds. Marco Visser, (015) 257 7147of mvisserabc@gmail.com) of ds. David Knibbe, 015 285 2099 of david.m.knibbe@gmail.com).
Ds. Marco Visser

Taizé-vieringen
De meditatieve viering van 12 februari duurde ruim een half uur. Gedurende tien minuten kon men mediteren op een vers uit Leviticus (23:22). De zes instrumentalisten speelden meditatieve muziek die de harten raakte. Een lang rood doek van satijn werd over de trap van het podium gedrapeerd. Op 12 maart is de volgende Taizé-viering, aanvang 16.30 uur.
Wilt u zich aanmelden voor de zanggroep of als instrumentalist, neem dan contact op met een van de coördinatoren: David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com), Martha van Loenen (marthavanloenen@hotmail.com) en Marco Visser (mvisserabc@gmail.com).
Ds. Marco Visser

Sociëteit Vierhoven: Reisimpressies van Scandinavië
Martien en Gerrit Bakker maakten met hun camper lange reizen door de Scandinavische landen – Denemarken, Zweden en Noorwegen. Op de sociëteitsmiddag van 14 maart zullen zij in woord en beeld over hun reizen vertellen: 
”Sinds we met pensioen zijn hebben we de mogelijkheid wat langere reizen te maken; zo hebben we vanaf 2004 viermaal een reis van meer dan twee maanden tot in het hoge noorden gemaakt.
In deze presentatie zal het gaan om impressies van onze reizen, grotendeels opgehangen aan de tochten met de Hurtigrute, de Noorse bootdienst van Bergen naar Kirkenes (aan de Russische grens).
De nadruk zal liggen op deze kuststreken van het zuiden tot het hoge noorden, omdat deze ons het meeste aanspreken (en je hebt daar het minste last van muggen). Waar we in 2004 onder andere op stuitten was het gebeuren in de laatste winter van de tweede wereldoorlog; we zullen hier kort iets van vertellen.”
U bent van harte welkom, we beginnen om 14.00 uur en om 13.30 staan koffie en/of thee voor u klaar in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat.
Het bestuur van de sociëteit Vierhoven