Protestants Kerkblad Delft - 04 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 24 februari

Bij de diensten
Zondag 25 februari 
Geloven wordt vaak gezien als een eigenschap van iemand die alles weet. En van alles weten wordt het al gauw een betweter. Deze zondag maken we kennis of hernieuwen we onze kennismaking met een man die het niet meer weet en daar de uiterste conclusie uit trekt. Hij wil er niet meer zijn. Hij trekt de woestijn in en geeft zijn leven over. Dit was het dan. Neem mijn leven, Heer. Maar zo makkelijk laat God Elia niet gaan. Hij stuurt een goede engel, die brood en water geeft, en nog een keer. Dan krijgt hij de opdracht naar de berg Horeb te gaan om God te ontmoeten als ooit Mozes. Daar krijgt Elia inspiratie. Niet in het geweld dat hij gebruikt heeft en dat tegen hem gebruikt is. Maar met ragfijn gefluister. Hij krijgt weer opdrachten die er niet om liegen en die geweld oproepen. Maar even heeft hij gestaan op de berg van de vrede. En even was hij beeld van Jezus. Eerst moet God als een vader van een gepest kind zeggen: sla nu maar terug, maar later zal Hij in Jezus zijn volledige gelaat kunnen laten zien: geen geweld, lijden, doortocht, leven. 
We lezen op deze zondag, de tweede van de veertigdagentijd, 1 Koningen 19:9-18 en Marcus 9:2-10.
Ds. David Knibbe

Ontmoetingsbijeenkomsten
Eén op 27 februari, twee op 28 februari, één op 6, 7 en 8 maart en de laatste op 20 maart: samen als gemeente komen we bij elkaar. We zullen het hebben over de zorgkernen. Wat is dat nu eigenlijk zo’n zorgkern? Een hersenspinsel, een geneesmiddel voor alle kwalen? Wat bedoelen we daarmee? 
Het is bedoeling dat iedereen in de kerk gezien wordt. Dat we niet alleen een kerk zijn die prachtige liederen zingt en mooie woorden hoort, maar dat we die woorden ook uitvoeren: een kerk vol mensen die om elkaar geven. Daarom die zeven samenkomsten. En hier volgt het rijtje weer, maar dan met tijdstip en locatie: 
27 februari: 20.00 uur in de Vierhovenkerk
28 februari: 14.30 uur in de Vierhovenkerk
28 februari: 20.00 uur in de Vierhovenkerk
06 maart: 14.30 uur in de Vierhovenkerk
07 maart: 20 uur in de Vierhovenkerk
08 maart: 20.00 uur in de Vierhovenkerk
20 maart: 15.00 uur in de Vijverhof 
Ds. Marco Visser en David Knibbe

Bijzondere expositie hangt in Vierhovenkerk: ‘De lijdensweg van Jezus’
‘De leden van de commissie Kunst en Kerk zijn verheugd u een selectie van de veertien staties te kunnen tonen die in de Pastoor van Arskerk hingen’. Zo begint de tekst van het boekje dat is gemaakt bij de acht staties die in de kerk hangen gedurende de lijdenstijd. Dit jaar ligt de nadruk in de Veertigdagentijd vooral op het lijden van Jezus Christus. Met name Karel Heitkamp en Cees Nolten van de commissie legden contacten met onder andere Dries van den Akker en Wim van Leeuwen. Laatstgenoemde is voorzitter van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft. Hij wees de weg naar de zolder waar de staties waren opgeslagen. 
Het woord ‘statie’ komt van het Latijnse ‘statio’, dat ‘ik sta’ betekent. Sta je bijvoorbeeld voor de tiende statie getiteld: ‘Jezus wordt van kleren beroofd’ dan wordt in het genoemde boekje verwezen naar Johannes 19:23, ‘De soldaten verdeelden zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was van een stuk geweven, van boven tot beneden.’ En dat kleed verlootten ze onder elkaar. Tegelijk kun je denken aan de naakten van vandaag. De vluchteling die enkel een broek en slippers heeft. Het lijden van Christus is actueel tot op deze dag.
Zondag 18 februari stond statie nummer één centraal, ‘Jezus ter dood veroordeeld’. Op zondag 25 februari staat statie nummer vier centraal, ‘Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder’ (Marcus 15:40, Lucas 2:34-35 en Johannes 19:25). 
De boekjes die samengesteld zijn bij de staties kosten € 2,00 per stuk. Wat u meer betaald is bestemd voor de Bezinningsactie. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 8 april 2018.
Ds. Marco Visser

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4 tot en met 8
Van 19.00 tot 20.00 uur is er iedere maand op een donderdagavond ‘Plexat’ in zaal 4 van de Vierhovenkerk. De komende avonden zijn op 5 april, 17 mei en 14 juni. De laatste keer bekeken we de statie ‘Jezus wordt ter dood veroordeeld’. Bij het kijken naar het schilderij werd als vraag gesteld ‘wat valt je het eerst op?’. De kinderen noemden ‘Jezus’ blote voeten’, ‘Zijn gebonden zijn’ en ‘de man op de troon, Pilatus’. Zo verkenden wij stukje bij beetje de schildering. Daarna werd gewerkt aan een papieren slinger. Op elke schakel stond een gebed. Wilt u als ouders informatie dan kunt u zich wenden tot de jeugdouderling Fokke van den Berg of dominee Marco Visser (015) 257 7147. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Iran “Een blik achter de sluier”
Kees Terlouw uit Vianen verzorgt een diapresentatie. Kees Terlouw heeft samen met zijn partner Diny een backpackreis gemaakt door Iran. Ze bezochten bijzondere plaatsen zoals Bam, de antieke stad voor de verwoestende aardbeving, Mashad aan de Afghaanse grens, Kerman, Isfahan, Teheran en Koerdistan. De kleurrijke diapresentatie is actueel en avontuurlijk. De individueel gemaakte reis geeft een bijzondere kijk op het mooie land met haar ongekend gastvrije bewoners, prachtige natuur en uitzonderlijke architectuur.
U wordt van harte uitgenodigd op 27 februari van 14.00 tot 16.00 uur bij de Sociëteit Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft. De deuren zijn open om 13.30 uur en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het sociëteitsbestuur

Museumclub
Heb je interesse in kunst en vind je het leuk om een museum te bezoeken? Sluit je dan aan bij de al bestaande museumclub van Vierhoven. Elke tweede zaterdag van de maand gaan we naar een museum. De eerstvolgende datum is: zaterdag 10 maart. Op het programma staat het Dordrechts museum waar een tentoonstelling van de schilder Jongkind is te zien. Voor meer informatie en opgave: Margot Mekkes: mamekkes@telfort.nl of 06 515 220 99.
Margot Mekkes

Bezoekmedewerker
Ria den Hengst is ouderling en bezoekmedewerker. Op de vraag wie er eens wat wilde schrijven over het bezoeken van mensen in de wijk antwoordde Ria spontaan, dat ze dat wel wilde doen:
“Mijn naam is Ria den Hengst. Sinds 2008 kom ik elke week in de Vierhovenkerk. Toen ds. Marco Visser vroeg of er mensen waren die gemeenteleden wilden bezoeken, leek het mij waardevol om dat te gaan doen. We mogen voor elkaar een zegen zijn in het leven dat we samen delen. Voor mij een God die ons vraagt met liefde en warmte er ten dienste van de ander te zijn. Het luisteren en er te zijn voor ieder mens die God op mijn pad stuurt, ervaar ik als bijzonder. Binnen onze gemeente zijn er mensen nodig. Hopelijk is dit ook iets voor u om te gaan doen.” 
Graag geven we deze oproep aan allen door, die graag iemand uit de wijk zouden willen bezoeken.
De wijkdiaconie Vierhoven


Zondag 4 maart - ‘Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen’
Op deze zondag komt de vijfde statie voor het voetlicht. We lezen uit het lijdensevangelie van Lucas hoofdstuk 23:26 (-31) en staan stil bij vers 23 uit Lucas 9: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zich zelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen.’
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
25 februari    Ontmoeting op de berg Marcus 9:2-10
04 maart     Tempelreiniging Johannes 2:13-22

In memoriam
Jenneke Hendrika van den Berg-Molenaar † 27 januari 2018
Jenneke Hendrika van den Berg-Molenaar, weduwe van Cor van den Berg, overleed 27 januari. Jenny woonde aan de Herculesweg en verbleef de laatste weken in het ziekenhuis, Delfshove en de Bieslandhof. Zij werd 86 jaar. 
Haar man overleed jong, hun dochter Hennie was toen tien jaar. Jenny was actief in allerlei kerkenwerk. Zo liep ze met het verjaardagsbusje in Loosduinen. Zij bezocht indertijd de soos van de Marcuskerk en de Immanuelkerk. Ze had met name aandacht voor en zorg over haar dochter en haar gezin, die het nodige moesten mee maken. Het stempelde haar. Haar drukke spreken werd in haar kamer altijd door het parkietje beantwoord dat zong dat het een lieve lust was. 
Zij liet een zelf geschreven getuigenis achter: “Het is geen droom maar een wens, een wens dat heeft toch ieder mens. Aan mijn wens is een einde gekomen, dat God mij tot zich heeft genomen. Geen verdriet, heimwee of pijn Hij wilde mijn verlosser zijn. God verlost mij van deze zorgen en heeft mij veilig bij Hem geborgen. Veilig bij Hem in ’t Vader huis, hopelijk voel ik mij daar dan thuis.”
Vrijdag 2 februari werd er in besloten kring afscheid van haar genomen. Wij bidden haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen Gods zegen toe.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 27 februari van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. 
Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444. 
Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Dromen zijn geen bedrog! 
6 maart vervolg toekomst Vierhoven
De gemeenteavond van 6 maart staat in de agenda na de dromen van 66 gemeenteleden op de gemeenteavond ‘Wij zijn aan zet!’ op 23 januari. Hoe kunnen we enkele toekomstdromen verder concretiseren? Als ‘denktank’ zijn wij aan de slag gegaan met veel input uit de brainstorm. De daling in de ledenaantallen en het vertrek van onze koster schetsen een omgeving waarin onze wijk zich nu bevindt. Wij vinden dat die omgeving niet een ‘probleem’ is waarop een ‘oplossing’ gevonden moet worden. We zoeken vooral naar een positieve manier om de toekomst van onze gemeente wél vorm te geven. Hoe zien wij ons gemeentezijn over vijf jaar? Op 6 maart bespreken we de toekomstbeelden in twee delen: wat en hoe?
Allereerst willen we grip krijgen op het wat. Hiervoor benutten we de input van de gemeenteavond uiteraard en werken we die uit tot toekomstbeelden. Diversiteit in kleur en voorkeur voor vorm, liturgie en kerkinrichting is goed te herkennen. Daaruit leiden wij ook een variatie in de beleving en waardering van verschillende elementen af. Kunnen we die verschillen erkennen en in de toekomstbeelden laten zien? 
Tweede stap die we op 6 maart willen zetten is het hoe. Wat is er nodig om de toekomstbeelden te realiseren? Welke taken en activiteiten kunnen en willen wij samen oppakken? Waar staan wij als gemeente achter?
Ten slotte informeert de kerkenraad over de plannen en opgaven voor het opvangen van de kosterstaken. Nogmaals dank aan allen voor de bijdrage aan de avond! Tot ziens op de volgende avonden: 6 maart, 24 april en na de zomer 11 oktober.
Namens de kerkenraad,
Gabrielle Uitbeijerse, Henk Jansma, Marco Visser, Marco Kuijper 

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen. De data in 2018 zijn 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, (5 juli en 2 augustus onder voorbehoud). Voor informatie kunt u terecht bij Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 of jasper@vdkooij.org, en Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@kpnmail.nl.
Jasper van der Kooij

Taizé: in stilte God ontmoeten (2)
Zondag 11 maart wordt de laatste Taizé-viering van dit seizoen in de Vierhovenkerk gehouden. De viering begint om 16.30 uur. De samenkomsten duren ongeveer drie kwartier. Kenmerkend voor de vieringen zijn naast de liederen de gebeden. Zij nemen een belangrijke plaats is. “Voorbeden of korte acclamaties vormen als het ware een ‘vuurkolom’ in het hart van het gemeenschappelijke gebed. (…) Door de voorbede verruimt ons gebed zich tot de hele mensenfamilie: vreugde en hoop, droefheid en angst van de mensen, van de armen en allen die lijden, vertrouwen we aan God toe. 
In het lofgebed vieren wij alles wat God voor ons betekent.” (uit ‘Taizé, liederen- en gebedenboek’, Gooi en Sticht 2013)
Ds. Marco Visser

Amnesty brieven en Fair Trade
Op zondag 4 maart sturen we weer een drietal brieven. Voor de Nigeriaanse Raymond Gold, die vroeg om een onderzoek naar de vervuiling van drinkwater door olie. We schrijven aan de openbare aanklager van Lagos om de aanklacht tegen hem te laten vallen. Voor de verdediger van mensenrechten Bernardo Curo in Colombia, die werd doodgeschoten, vragen we om een grondig onderzoek naar de moord. De autoriteiten in de Indiase deelstaat Odisha roepen we op om de activisten Judhishtira Jena en Babula Samal onmiddellijk vrij te laten. Zij verzetten zich vanwege de komst van een staalfabriek op hun land.
U vind ons in de hal met de brieven en fair-trade artikelen.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Gift 
€ 25,00 voor de voedselbank van de fam. v. W. via bezoekmedewerker v.d. G. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij
PKD 5 verschijnt op 10 maart. Kopij kan tot dinsdag 27 februari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.