Protestants Kerkblad Delft - 05 2014

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 7 maart

Bij de diensten
Zondag 9 maart
Op zondag 9 maart verandert de liturgische kleur in de kerk van groen naar paars. Het is het begin van de veertigdagentijd, een periode van inkeer en bezinning, voor sommigen ook een tijd van vasten. En dat alles als voorbereiding op het feest van Pasen, de kracht van opstanding ín- en na dit leven.
‘Invocabit’ luidt de naam van deze eerste zondag van de veertigdagentijd, vernoemd naar het psalmvers 91,15: “Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen”. Mij dunkt, een krachtig, troostrijk, hoopvol en motiverend begin van een kleine twee maanden van overdenken en beleven.

We lezen Genesis 3: 1-9 over de eerste zonde: de mens, geschapen als evenbeeld van God, waant zichzelf God. De gevolgen van die haast onbedwingbare neiging zijn niet te overzien. Het leidt uiteindelijk tot de conclusie (van de spraakmakende filosoof Friedrich Nietzsche) dat God dood is en de mens diens wettige erfgenaam.
De tweede lezing is Matteüs 4: 1-11, een tekst die direct aansluit bij het relaas van de doop van Jezus in de Jordaan, waar Gods Geest als een duif op hem neerdaalt en er een stem klinkt vanuit de hemel “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde”. Maar de vreugde is van korte duur want direct daarna voert diezelfde Geest van God Jezus naar de woestijn “om door de duivel op de proef gesteld te worden”. Wat een merkwaardige wending in het verhaal. Van hemelse hoogte naar doodse diepte. Onwillekeurig ga je dan aan Job denken, de lijdende rechtvaardige die het slachtoffer werd van een weddenschap tussen God en de duivel. Eens kijken of Jezus dezelfde fout maakt als Adam en Eva…. Maar hij bezwijkt niet en doorstaat de beproeving.
Wij zijn van hetzelfde soort als Adam en Eva. Wat zijn de verzoekingen van deze tijd waartegen wij ons teweer (zouden) moeten stellen?

Met deze vraag in het achterhoofd vieren we op deze zondag de maaltijd ter nagedachtenis van Jezus. Mij dunkt, broodnodig.
Aan deze viering van Schrift en Tafel verleent de cantorij haar medewerking onder leiding van Wim Loef.
Ds. Jurjen G. Fennema

Wandeling in de veertigdagentijd
Alweer voor het derde jaar maken we onder leiding van Rie Wien een wandeling in de veertigdagentijd. Dit jaar is de wandeling op zaterdag 29 maart van 9.45 tot 12.00 uur. Rie Wien is een ervaren stadsgids en verzorgt veel rondleidingen door Delft. In de voorgaande jaren zijn de Oude en de Nieuwe kerk bezocht. Dit jaar bezoeken we twee mooie kleine kerkjes: de Oudkatholieke kerk aan het Bagijnhof en de Lutherse kerk aan het Noordeinde. We sluiten af met een kopje koffie in de Lutherse kerk. 
Aanmelden voor de wandeling kan bij Rie Wien per telefoon (015) 257 0887 of per mail w.wien1@kpnplanet.nl.
De diaconie

Kort verslag gemeenteavond 11 februari
De wijkkerkenraad vergaderde dinsdagavond 11 februari niet, maar belegde op deze avond een gemeenteavond. Op die avond is nagedacht over de renovatie/verbouw van de kerkzaal en het kerkgebouw. Ook is er nagedacht over een voorstel van de kerkenraad ten aanzien van een devotietafel (vergelijkbaar met de tafel in de Hofkerk). In maart zal over dit laatste punt een beslissing worden genomen. Na de pauze zijn de aanwezige gemeenteleden ingelicht over de werkzaamheden van de taakgroep ZWO en de werkzaamheden van de wijkdiaconie. Tot slot is men op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de fusie.
Ds. M. Visser

Huispaaskaarsen 2014
De laatste gelegenheid om een huispaaskaars voor 2014 te bestellen is op zondag 9 maart in de hal van de kerk. Op de website van Papot, www.papot.nl, kunt u de kaarsen bekijken. De kaarsen zijn er met vier verschillende motieven en in vier maten. De motieven zijn: het “Christus monogram (Chi-Ro kruis)”, “Lam Gods”, “Kruis en Vissen” en “Heilige Drie-eenheid”. Informatie over de kaarsen is verkrijgbaar bij ondergetekende: telefoonnummer (015) 257 0093, e-mail mamekkes@telfort.nl
Margot Mekkes

Amnesty International brieven schrijven op 9 maart
We schrijven op deze zondag brieven aan de autoriteiten in de Verenigde Staten, Wit-Rusland en Zimbabwe.
In uw brief naar de Amerikaanse autoriteiten roept u hen op om onmiddellijk een einde te maken aan de eenzame opsluiting van Albert Woodfox. Albert Woodfox wordt al bijna 40 jaar in eenzame opsluiting vastgehouden.
In uw brief naar de autoriteiten van Wit-Rusland roept u hen op om de doodstraf opgelegd aan Eduard Lykau, de vierde ter dood veroordeling in 2013, in te trekken en een moratorium op de doodstraf in te stellen.
In uw brief naar de autoriteiten van Zimbabwe roept u hen op om de doodstraf volledig af te schaffen. Amnesty International is tegen de doodstraf. De doodstraf heeft geen afschrikwekkende werking en zorgt niet voor een verlaging van de misdaadcijfers. 
Schrijft u mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty International brieven en voor een keus van artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Ontmoeting in de Vijverhof op 13 maart
Ook in de Vijverhof organiseert onze wijk een ontmoeting aan de hand van het jaarthema van de PKN, ‘Met hart en ziel geloven’.
De plaats van samenkomst is de grote zaal beneden. Daar is iedereen welkom op donderdag 13 maart vanaf 15.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om een hapje en een drankje te nuttigen.
Namens de bezoekmedewerkers, ds. Jurjen G. Fennema

Agenda
Dinsdag 11 maart 14.00 uur Sociëteit, Thema Boekenweek, Vierhovenkerk
Dinsdag 11 maart 19.00 uur Gebedsgroep, Vierhovenkerk
Dinsdag 11 maart 20.00 uur Wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
Donderdag 13 maart 15.00 uur Ontmoeting in de Vijverhof
Dinsdag 18 maart 20.00 uur Leerhuis Woord en beeld, Vierhovenkerk
Woensdag 19 maart 14.00 uur Bijbelkring, Vierhovenkerk
Donderdag 20 maart 18.00 uur Maaltijd, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij 
PKD06 verschijnt op zaterdag 22 maart. Kopij voor dit nummer kan tot dinsdag 11 maart 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.
Herma Selles


Zondag 16 maart
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd wordt Matteüs 21: 10-17 gelezen. Na Jezus’ intocht in Jeruzalem raakt heel de stad in rep en roer en vraagt men zich af: ‘Wie is die man?’ Het antwoord is helder: “Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea”. De dingen die Hij doet liegen er niet om. Hij jaagt mensen uit de tempel en gooit van alles en nog wat om. Het lijkt alsof Hij daarmee ruimte vrijmaakt voor mensen die ziek zijn. Kinderen echoën de woorden uit Matteüs 21: 9, ‘Hosanna voor de Zoon van David’. Is deze mens ook de Messias?
Ds. M. Visser
Tienerdienst op 16 maart: ‘Je moest je schamen!’ 
Op 16 maart gaan we verder met ons onderzoek naar trots & schaamte. Je zou het niet zeggen, maar schaamte heeft ook positieve kanten. Wil je weten wat de voordelen van schaamte zijn, kom dan naar de tienerdienst en verrijk je mensenkennis, onder andere aan de hand van enkele veelzeggende Bijbelteksten.
Wilma , Corrie, Marius en Jurjen

In memoriam Helena Kuipers * 24 februari 1927 - 9 februari 2014
Op zondag 9 februari overleed Helena Kuipers. Zij woonde sinds 2009 aan het Vorrinkplein. Na een aantal weken in het ziekenhuis verbleef zij korte tijd in de Bieslandhof. Op 24 februari zou zij 87 jaar zijn geworden. 
Haar vader was vanuit Friesland naar het Ruhrgebied getrokken om er te werken als timmerman. Zij werd geboren in 1927 en maakte als jonge tiener Hitler-Duitsland mee. Wonend in Duisburg ervoer ze het geweld van de bombardementen. Altijd zou ze een grote hekel hebben aan vuurwerk. Ze maakte de gewelddadige bevrijding mee en wist dat frontsoldaten overal het zelfde zijn. Haar Nederlandse paspoort toverde het Duitse accent niet weg toen ze naar Delft kwam. Ze kreeg vijf kinderen, twee zonen en drie dochters die haar de laatste maanden intensief hebben begeleid. 
Het lopen ging steeds slechter. Moedig zette ze door. Vorig jaar kwam ze zelfs weer een aantal keer in de kerk, een plek waar ze zich thuis voelde. De dienst van Woord en gebed vond op 12 februari plaats in de aula van crematorium Iepenhof. Haar dochters schetsten haar bewogen levensweg en de zware twee laatste maanden. De overweging werd gehouden naar aanleiding van Psalm 139. We denken iemand soms te kennen, maar ten diepste is er maar Eén die ons doorgrondt en bekend is met al onze wegen. In het vertrouwen dat zij bij Hem in goede handen is, gaven we haar uit handen. Wij bidden voor haar kinderen en kleinkinderen.
Ds. M. Visser

Permanente educatie
De komende weken ben ik een aantal dagen afwezig. Van maandag 10 maart tot en met woensdag 12 maart verblijf ik in Huize Doornburg van de Emmauspriorij te Maarsen en volg daar onder leiding van prof. dr. Tj.Knippenberg de cursus ‘Zorg voor de Ziel’.
Maandag 17 maart reis ik voor de vierde maal af naar het Landelijk Diensten Centrum voor de cursus Leidinggeven aan veranderingen onder leiding van Bert Bakker.
Ds. M. Visser

Sociëteit 11 maart 14.00 uur
Op dinsdagmiddag 11 maart om 14.00 uur opent de sociëteit haar deuren. Deze middag staat open voor jong en oud. Tijdens de middag komt Hanneke Lankhorst spreken. 

Midden in de Boek
enweek, die van 8 tot en met 16 maart duurt, zal ze een inleiding houden bij het thema van de Boekenweek. Het thema van de Boekenweek en haar inleiding is: ‘Reizen’.
Ds. M. Visser


Gebedsgroep
Op dinsdag 11 maart van 19.00 tot 19.30 uur komt in één van de zalen van de Vierhovenkerk de gebedsgroep bijeen. Voor informatie en opgave van voorbeden kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444.
Ds. M. Visser

Leerhuis Woord en Beeld 
Op dinsdagavond 18 maart om 20.00 uur is in de Vierhovenkerk de laatste van de zes leerhuisavonden over Woord en Beeld. Henk Wassink zal op deze avond spreken over de moderne kunst. De titel van de avond is: ‘Voorbij het beeld’.
Ds. M. Visser

Bijbelkring 
Op de Bijbelkring op woensdag 19 maart om 14.00 uur in de Vierhovenkerk wordt over ‘Vrijheid en veiligheid’ gesproken. De ‘geboden’ zes, zeven en acht komen aan bod. Die ‘geboden zijn: ‘niet moorden’, ‘niet echtbreken’ en ‘niet stelen’. 
Ds. M. Visser

Duurzame maaltijd
Op donderdag 20 maart van 18.00 tot 19.30 uur is er een maaltijd in de Vierhovenkerk. De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een toetje. Zoals gebruikelijk is het een maaltijd met producten van het seizoen en bevat de maaltijd weinig vlees. Het is dus een duurzame maaltijd.
De intekenlijst voor de maaltijd ligt vanaf 9 maart in de kerk.
De diaconie

Gemeenteweekeinde 2014 
‘Een droomweekend!’
Wilt u mee met het gemeenteweekeinde van vrijdag 4 april tot en met zondag 6 april? Schrijft u zich dan snel in! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
U kunt zich opgeven per e-mail: droomweekend.4Hoven@gmail.com, bij één van de onderstaande commissieleden of door u in te schrijven via de intekenlijst in de hal van de kerk. 
De kosten zijn € 65 voor volwassenen en € 25 voor kinderen van 3 tot en met 16 jaar. Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis mee. Mochten de kosten een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.
De organisatiecommissie: Robert-Jan van Egmond, Margot Mekkes, Henny Melis, Marijke Mourits, Jan Nijenhuis en Marco Visser

Maatschappelijke stage
Olatz Azurmendi en Sara Broekman hebben hun hele maatschappelijke stage bij de diaconie van de Vierhovenkerk gedaan. Judith Mourits en Ilja Feijnenbuik hebben dit voor een gedeelte gedaan.
Ze hebben veel leuke opdrachten uit kunnen voeren, zoals helpen bij de maaltijden, koffie schenken na de kerkdienst, helpen bij de kindernevendienst, koffie schenken in de Lisztflat, en helpen bij de inzameling voor de voedselbank. Wat ze het allerleukste vonden was het bezoeken van twee ouderen uit de gemeente. De diaconie heeft het eveneens erg gewaardeerd, dat zij de diaconie uitgekozen hebben voor hun stage. 
De diaconie