Protestants Kerkblad Delft - 05 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 12 maart

Bij de diensten
Zondag 13 maart
Op deze zondag gaat ds. F.A. Benthem voor.


Zondag 20 maart
Op deze zondag Palmpasen horen we over de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Het is telkens weer een verhaal dat tot de verbeelding spreekt. ‘Nu zal het gebeuren. Nu komt de koning binnen. Het feest kan echt beginnen.’ Het feest gaat zeker beginnen maar het neemt een wending. Het gaat een kant op die niemand had voorzien. De attributen op de palmpasenstokken die de kinderen maken verraden het. Het lijkt één en al blijdschap. Maar ondertussen vertelt het zakje met rozijntjes dat er meer aan de hand is. Dat zakje met lekkere rozijntjes verwijst naar de zak zilverlingen die Judas ontving voor het verraad. En dan de vorm van de palmpaasstok. Die vorm is verstopt onder het groen en de snoepslingers, maar het is en blijft een kruis. Het kruis is 20 maart nog verhuld. In de dagen die volgen wordt het ‘zichtbaar’ door de kruiswoorden die één voor een klinken. 
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
We bidden allen die we hier noemden Gods zegen toe. In gedachte zijn we bij allen die ons lief zijn en die ons zijn toevertrouwd. We kennen de mensen die dag in dag uit geconfronteerd worden met de tekorten die er zijn in het leven. Het echtpaar dat al jaren worstelt met gezondheid, de vrouw met haar psychische klachten, de man die leeft met een plek die eigenlijk al leeg is aan zijn zijde. Deze ‘tekorten’ hebben betrekking op de gezondheid, maar evenzeer zijn er die ‘tekorten’ in de persoonlijke relaties. Mensen met wie wij bidden, ‘Roep ik in mijn nood tot de HEER, Hij geeft mij antwoord’. Mensen met wie wij hopen op tijden van rust en evenwicht.
Ds. Marco Visser

Het leven lacht je toe, Sara lacht
Zondag 13 maart verblijft een groep gemeenteleden in de bossen rond Lage Vuursche in het Koos Vorrinkhuis. In dit Natuurvriendenhuis zijn we al eerder neergestreken en we beleefden er mooie dagen. De verhalen rond Sara vormen dit keer het uitgangspunt. Evenals Abraham moet Sara lachen wanneer zij hoort dat zij op haar oude dag nog een kind zal ontvangen. Toch gaat die belofte in vervulling. De geschiedenis neemt door Gods ingrijpen een wending. En zo zal het steeds zijn in de geschiedenis die God met ons mensen schrijft. Wendingen die we nooit voorzien hadden, gebeurtenissen die we voor onmogelijk hielden. Mooie en akelige dingen, ze vinden allemaal plaats. Abraham en Sara gaan als economische vluchtelingen naar Egypte. Abraham die verwikkeld raakt in een oorlog, te maken heeft met geruzie met zijn neef Lot. Wanneer wij ons inleven in de lotgevallen van Sara zullen we opmerken hoeveel deze vrouw samen met haar man meemaakt en hoe herkenbaar dat is. Een huwelijk, jaloezie, verdriet, vreugde, een lachen dat gesmoord wordt en een lachen na de geboorte van Izaak. Enerzijds ‘welkom in het leven’, anderzijds wordt het jonge leven, dat van Ismaël, verdreven. ‘Het leven lacht je toe’ getuigt van een optimistische levensvisie. Tegelijk is het een gedurfd thema want soms valt er niets te lachen, vergaat het lachen je en zit je erbij als een boer met kiespijn. Zoeken we toch naar een fundamentele basis voor ons optimisme dan is die gelegen in ons geloof in Christus en horen we Paulus zeggen (1 Tessalonicenzen 5:16): ‘wees altijd blij!’ 
Ds. Marco Visser

Matthäus Passion
Op woensdag 23 maart 2016 voert zangvereniging St. Michaël samen met Vivace en Jeugd/Kinderkoor Young Voices de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uit in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25, 2611HP Delft. Zie voor meer informatie  www.zangvereniging-sintmichael.nl. Kaarten zijn onder andere te koop bij de Oude Kerk.
Namens de commissie Kunst en Kerk van de Vierhovenkerk,
Cees Nolten

Laat je inspireren door Pinksteren 
De commissie Kunst & Kerk van de Vierhovenkerk wil op Pinksteren in de kerkzaal aan dit thema aandacht besteden. Voor dit thema zijn we op zoek naar hen die iets hebben wat betrekking heeft op dit thema. Een schilderij, een beeldhouwwerk, een gedicht of iets over Pinksteren dat je zelf gemaakt hebt. Graag zouden we in de week van Pinksteren en daarna iedereen hiervan via een tentoonstelling willen laten mee genieten.
Heeft u iets, laat het ons even weten stuur een mail naar: com.kunstenkerk.VIERHOVENKERK@gmail.com of neem contact op met iemand van onze commissie: Marco Visser, Karel Heitkamp, Ton van Zandbergen, Marco Kuijper, Aukje Gjaltema of Cees Nolten.
Namens de commissie Kunst en Kerk van de Vierhovenkerk,
Karel Heitkamp

Bedankt
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons met bloemen en kaarten en via de telefoon heeft gesteund tijdens de operatie en het herstel. Het herstel van mijn vrouw (Janny) gaat heel goed en met Gods hulp hopen wij dat we dit jaar verder een gezond jaar
mogen hebben.
Wim en Janny Huisman

Vorming en Toerusting
De kerkenraad wil graag een commissie Vorming en Toerusting (V&T) instellen. We zijn op zoek naar drie enthousiaste gemeenteleden die dit stukje werk vorm willen geven. Er is al één aanmelding, dus u hoeft het niet alleen te doen. Is dit iets voor u? Een opdracht V&T is beschikbaar en de scriba kan deze toezenden. Wie gaat dit belangrijke stukje gemeenteopbouw ondersteunen?
Peter Plugers, scriba


Nieuwe boeken voor de boekentafel
Jarenlang heeft Aad Doorduyn met veel liefde en zorg de boekentafel in de hal van de Vierhovenkerk van mooie boeken voorzien. In de loop van de jaren heeft dat veel geld voor goede doelen opgebracht. Al voor zijn overlijden heeft Aad Pia Lupker ingewerkt om het over te kunnen nemen. Pia is inmiddels door de voorraad boeken heen en kan best weer wat nieuwe boeken gebruiken. Wanneer u ze aan de koster Rommert Stellingwerf afgeeft, komen ze zeker op de goede plaats. Ze worden voor € 1 per stuk verkocht. Misschien hebt u mooie boeken te verkopen waarvoor meer gevraagd kan worden. We verkopen ook via bol.com, dus we willen ook graag duurdere boeken. Graag deze apart aanleveren.
De diaconie


De Stille Week
Maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 maart worden er drie avondgebeden gehouden (aanvang telkens 19.30 uur). In de stilte van de avond komen we bij elkaar en verstillen we voor Gods aangezicht. Met een enkel lied, een lezing en een meditatieve stilte verwijlen we bij de kruiswoorden. De zeven kruiswoorden vormen het uitgangspunt voor heel de stille week. Maandag de woorden uit Marcus 15:34: ‘Eloi, Eloi, lama sabachtani’, ‘Mijn God mijn God waarom heb Gij mij verlaten.’ Dinsdag volgen de woorden, ‘Vrouw zie uw zoon, en zoon zie uw moeder’, uit Johannes 19:26-27. Woensdag ‘Ik heb dorst’, uit Johannes 19:28-29. 
Gedurende de Drie Heilige Dagen volgen op de Witte Donderdag, ‘Vader vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen’. Op Goede Vrijdag, ‘Het is volbracht’ en tot slot tijdens de Paaswake ‘In uw handen beveel ik mijn geest’.
Op 24 en 25 maart beginnen de vieringen om 19.30 uur. Op 24 maart werkt de cantorij mee onder leiding van Wim Loef. De Paasnachtviering op 26 maart vangt aan om 21.30 uur. Zondag 26 maart vervolgen we in zekere zin de ‘lof op het Licht’ van zaterdagavond en sluiten we de Goede Week af.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
13 maart  Marcus 12:41-44: Jezus en de arme vrouw
20 maart  Palmpasen

De Achterhoek en de kathedraal van Vézelay op één middag
Inmiddels kennen we de heer Marinus Hazeveld bij de sociëteit Vierhoven van zijn prachtige opnamen met mooie muziek op de achtergrond. Zelf geeft hij indien nodig een toelichting bij de opnamen. Op dinsdag 22 maart van 14.00 tot 16.00 uur is hij weer in ons midden. Hij toont voor de pauze mooie plekjes in Nederland: “Achter de olde Iessel". Dat zijn de mooiste punten in de Achterhoek vanaf Zutphen tot aan Winterswijk: oude boerderijen bij Winterswijk, de Berkel bij Almen en tot slot een kijkje in de Walburgis kerk in Zutphen. 
Na de pauze neemt de heer Hazeveld ons mee naar Frankrijk, eerst naar de Provence. Hij kampeerde in de buurt van de bekende berg van de Provence: de Ventoux, wat winderige berg betekent. Deze berg is ook bekend van de Tour de France. Hier in het zuiden vinden we oude schilderachtige dorpjes en overal bloemen in heftige kleuren. Aan het eind bezoeken we het oude klooster, Silvacane aan de rivier de Durance. Daarna volgt Bourgondië, waar hij vooral stil zal staan bij de prachtige kathedraal van Vézelay. 
De kerk is open om 13.30 uur en iedereen is van harte welkom.
Het sociëteitsbestuur

Gebedsgroep
Op dinsdag 22 maart vervalt de gebedsgroep in verband met de Stille Week.
Els Alblas

Ontmoetingsmiddag
Op woensdag 30 maart bent u van harte bent u van harte welkom op de ontmoetingsmiddag voor de 75-plus-jarigen van de maand maart. De middag begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Bent u niet jarig, maar lijkt het u wel gezellig om er bij te zijn, kom gerust!
Wij hebben als gastvrouwen en gastheer een vraag: Zijn er misschien mensen die de laatste woensdagmiddag van de maand in de gelegenheid zijn om een keer te rijden? U maakt de gasten daar héél blij mee. U kunt contact opnemen met Marjan Bood, telefoonnummer (015) 256 3510.
Een heel andere vraag: Zou u het leuk vinden een keer wat over uw hobby te vertellen en/of te laten zien? Dat kan héél goed op zo’n ontmoetingsmiddag. Het hoeft niet lang te duren zo’n 10 tot 15 minuten. Wij horen het graag van u.
Meta Roodenburg, Suzanne van der Kooij, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood.

Sociëteit Vierhovenkerk ontvangt de stadsfotografe
Op dinsdag 5 april staat onze bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur in het teken van stadsfotografie! Fotografe Anne Reitsma die sinds vijf jaar de veranderingen in Delft vastlegt geeft op deze middag een lezing over de stadsfotografie van Delft. Vaak realiseren we ons niet hoe waardevol de beelden van nu over vijftig jaar zullen zijn. Veranderingen zijn interessant om voor de toekomst te bewaren: op sociaal-cultureel gebied zoals evenementen en restauratiewerkzaamheden, maar ook op stedenbouwkundig, bouwtechnisch en economisch gebied. Van de komst van een nieuw bedrijf, het sluiten van een fabriek, tot de verhuizing van het ene en de heropening van het andere museum. Met de foto’s, die beschikbaar zijn via de beeldbank van Archief Delft, legt Anne Reitsma de geschiedenis van de toekomst vast: “Het heden wordt verleden op het moment dat ik de knop van mijn camera indruk.”
Vanaf 13.30 uur bent u -oud(er) of jong- welkom in de Vierhovenkerk en staat de koffie/thee klaar.
De Sociëteitscommissie


Gezegende Paasdagen
Voor Paaszondag 27 maart heeft de diaconie honderd plantjes besteld. Samen met een Paasgroet willen we deze naar ouderen, zieken of iemand, die dat erg waardeert, brengen en Gezegende Paasdagen wensen. De diakenen vragen aan de bezoekers van de dienst met Pasen een plantje en een Paasgroet mee te nemen en die te brengen naar iemand van uw eigen keuze. U kent vast wel iemand in uw buurt, die dat zal waarderen!
De tekst op de kaart (Lied 602 vers 2) luidt als volgt:
De ban der duisternis gebroken
en het werd morgen, dag na dag
een wereld in het licht gesproken
een mensheid, die beginnen mag
De diakenen

Giften
Mevr. Oosterhof-Kooi ontving €20,- van NN voor de kerk.
De wijkdiaconie ontving €25 van NN voor de voedselbank.
Hartelijk dank voor deze giften.

Agenda
15 maart 14.00 uur  Reis van je leven, Vierhovenkerk
16 maart 14.00 uur  Sectie Stefanna, Abtswoude, 
                Guido Gezellelaan 87
16 maart 20.00 uur  Reis van je leven, Vierhovenkerk
16 maart 20.15 uur  Vier Wieken, Molenweide 33
17 maart 14.00 uur  Reis van je leven, Vierhovenkerk
22 maart 20.15 uur  Moderamen Vierhovenkerk
23 maart 20.15 uur  Evaluatie gemeenteweekeinde,
                Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 6 verschijnt op 26 maart. Kopij kan tot dinsdag 15 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.