Protestants Kerkblad Delft - 05 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 11 maart

Bij de diensten
Zondag 12 maart
Op zondag 12 maart zal Henk Jansma, indien geen bezwaren worden ingediend, bevestigd worden als ouderling met als opdracht het contact te onderhouden met de Algemene Kerkenraad. In deze dienst lezen we Matteüs 15:21-28. De cantorij werkt mee en we vieren het heilig Avondmaal. 
Een vrouw, vaker dan wij denken staan vrouwen op een voorbeeldige manier in het centrum van de Bijbelse belangstelling, confronteert Jezus met haar vraag. Jezus ontwijkt haar. Zij zet door. Deze vrouw leert ons wat geloven betekent. Teleurstellingen overwinnen. Volhouden. Doorzetten. Als ambtsdrager en als gelovigen is dat onze roeping. Verder kijken dan een teleurstelling, verder kijken dan het gemis, het verdriet. Net zo lang zoeken tot ineens Jezus jou verschijnt.
Ds. David Knibbe

Zondag 12 maart - Taizé-viering (16.30 uur)
De instrumentalisten oefenen vanaf 15.30 uur de liederen. Zangers schuiven aan en warmen hun stembanden. De zaal is in gereedheid gebracht. De rode doek is gedrapeerd over de trappen van het podium. De vriendschapsicoon staat op het podium. Kaarsen branden op hun standaards. Kleine kaarsjes staan klaar op een tafeltje. Ze kunnen ontstoken worden tijdens de gebedsstilte. Vijf wandschermen staan in een halve cirkel midden in de kerkzaal. Bezoekers van de viering druppelen vanaf 16.15 uur binnen. In de kerkzaal heerst stilte voor aanvang. Op zondag 12 maart worden bekende meditatieve liederen gezongen. Eén daarvan is te vinden in het Liedboek. Lied 103e, Bless the Lord my soul. De volgende vieringen zijn eveneens op de tweede zondag van de maand: op 9 april, 14 mei en 11 juni 2017. Iedereen is van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Tony’s Chocolonely [Chocolonely.jpg]
Bix Azurmendi komt op zondag 19 maart van 11.30 tot 12.15 uur vertellen over zijn afstudeeronderzoek bij Tony’s Chocolonely. Omdat de Vierhovenkerk al vanaf juli 2009 fairtrade kerk is, en daarmee de eerste kerk in Nederland, hecht de fair&groen groep veel belang aan het onder de aandacht brengen van fairtrade producten. Bix vertelt waarom hij juist dit bedrijf gekozen heeft voor zijn stage: “In november 2016 ben ik bij Tony’s begonnen en in januari dit jaar ben ik afgestudeerd. Tijdens mijn afstudeeronderzoek bij Tony’s heb ik onderzocht hoe de waardeketen van Tony’s, dus het proces van cacaoboon tot chocoladereep, verbeterd kan worden. Specifiek voor Tony’s is dit een grote uitdaging, omdat de cacaobonen die verwerkt zijn tot Tony’s repen volledig traceerbeer zijn tot de plantage waar ze geoogst zijn. Mijn focus lag hierbij op het controleren van de voorraad van chocoladerepen. In de optimale situatie zijn de kosten van het hebben van voorraad zo laag mogelijk, maar is de voorraad chocoladerepen nog wel voldoende om op tijd te kunnen leveren aan de klanten.

Slaafvrije chocola
Er werken op dit moment 2,3 miljoen kinderen onder illegale omstandigheden op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust. Hiervan zijn 90.000 kinderen het slachtoffer van slavenhandel. De sociale missie van Tony’s is de reden dat ik er gesolliciteerd heb. Tony’s missie luidt: honderd procent slaafvrije chocolade, wereldwijd, voor iedereen. Na het afronden van mijn stage heb ik een parttime contract aangeboden gekregen van Tony’s. Ik heb geleerd dat het ontzettend lastig is (maar niet onmogelijk!) om een positieve verandering teweeg te brengen op zo’n grote schaal en als klein bedrijf tussen alle multinationals. Maar Tony’s groeit enorm snel als bedrijf en wereldwijd groeit de roep om verandering. De hulp van iedereen is hierbij nodig, want alleen samen kunnen we alle chocolade wereldwijd honderd procent slaafvrij maken!
In de komende vier maanden zal ik me bij Tony’s bezighouden met het implementeren van een voorraadmodel en andere taken op de afdeling van “supply chain” (bevoorradingsketen). In september dit jaar, zal ik starten met de master Business Analytics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.”

Proeven
Tony’s begon in 2005 met een melkchocoladereep. In het rood vanwege de alarmerende boodschap. Al snel kwam ook de pure variant op de markt, in het blauw. Tegenwoordig zijn Tony’s repen te verkrijgen in een regenboogassortiment van negen verschillende smaken: melk, melk karamel zeezout, melk noga, melk hazelnoot, puur, puur pecan kokos, puur amandel zeezout, wit en wit framboos knettersuiker. Deze smaken zijn de ‘klassiekers’ en worden overal verkocht. Hiernaast zijn er nog estafette repen, exclusieve repen en limited editions. Ook zijn er chocolade paaseitjes voor Pasen, letterrepen voor Sinterklaas en kerstrepen voor in de kerstboom. Bix zal een aantal verschillende soorten meenemen, zodat we deze chocola allemaal kunnen proeven. Weet u waarom deze chocola dit uiterlijk heeft? Bix zal het vertellen.
De fair&groen-groep

Veertigdagentijd expositie in de vitrinekast
Op woensdag 1 maart is de veertigdagentijd begonnen. In de vitrinekast is een kleine expositie uitgestald:
De biologische fairtrade wijn met de naam “Grace” komt uit Zuid-Afrika. Deze wijn wordt sinds januari 2012 gebruikt bij de dienst van Schrift en Tafel. Op het etiket de prachtige toelichting: “meeting with God at the table of Grace”.
Gedicht van Marijke de Bruijne, gekalligrafeerd door Nico Booster:
Veertig dagen nog tot Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen,
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
In de Paasnacht wordt ieder jaar een nieuwe, brandende Paaskaars de kerk binnengedragen. Elke zondag brandt in de eredienst de Paaskaars. Het licht van de Paaskaars is een teken van ons geloof in de opgestane Heer. Wij vertrouwen erop dat de Heer zelf erbij wil zijn als mensen samenkomen in Zijn Naam.
Aardewerk kruisen, gebakken door Riet Booster: Een mogelijkheid is om naast de Paaskaars een kruis neer te zetten. Daarom heeft Riet Booster een aantal kruisen gebakken voor de verkoop. Ze kosten €3, €5 of €7 per stuk. De opbrengst gaat naar de doelen van de veertigdagentijd. Rommert kan u verder helpen als u er één wilt kopen. 
De diakenen

Agenda
14 maart 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
14 maart 20.00 uur Wijkkerkenraad Vierhovenkerk
23 maart 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 6 verschijnt op 25 maart. Kopij kan tot dinsdag 14 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 19 maart 
Op deze derde zondag in de Veertigdagentijd horen we het verhaal over de man die niet kon spreken. Het staat in Lucas 11:14-28 (36). Nadat Jezus gesproken heeft over het gebed (verzen 1-13) begint het verhaal over de man die niet kon spreken zeer krachtig. Meteen wordt verteld van het wonderteken dat Jezus verricht. In vers 14 staat: “Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd.” In het vervolg (tot vers 36) is Jezus veel en lang aan het woord. Hij reageert op de mensen die het niet helemaal vertrouwen en op de mensen die een teken uit de hemel willen. Eenmaal wordt Jezus onderbroken. Er is een vrouw die zijn moeder gelukkig prijst. Jezus vindt andere mensen gelukkiger, namelijk die mensen die naar het woord van God luisteren en ernaar leven (vers 28).
Ds. Marco Visser
Kindernevendienst
12 maart Met wie leef je? Matteüs 15:21-28
19 maart Levende woorden Lucas 11:14-28

Gebedsgroep
Op dinsdag 14 maart van 19.15 uur tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden op telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Sociëteit Vierhoven: Reisimpressies van Scandinavië  
Martien en Gerrit Bakker maakten met hun camper lange reizen door de Scandinavische landen – Denemarken, Zweden en Noorwegen. Op de sociëteitsmiddag van 14 maart zullen zij in woord en beeld over hun reizen vertellen: 
”Sinds we met pensioen zijn hebben we de mogelijkheid wat langere reizen te maken; zo hebben we vanaf 2004 viermaal een reis van meer dan twee maanden tot in het hoge noorden gemaakt.
In deze presentatie zal het gaan om impressies van onze reizen, grotendeels opgehangen aan de tochten met de Hurtigrute, de Noorse bootdienst van Bergen naar Kirkenes (aan de Russische grens).
De nadruk zal liggen op deze kuststreken van het zuiden tot het hoge noorden, omdat deze ons het meeste aanspreken (en je hebt daar het minste last van muggen). Waar we in 2004 onder andere op stuitten was het gebeuren in de laatste winter van de tweede wereldoorlog; we zullen hier kort iets van vertellen.”
U bent van harte welkom, we beginnen om 14.00 uur en om 13.30 staan koffie en/of thee voor u klaar in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat.
Het bestuur van de sociëteit Vierhoven

Kinderboeken voor de boekentafel gevraagd [Kinderboeken.jpg]
Wie heeft er nog kinderboeken voor de boekentafel? Ik ben door de voorraad heen en wil heel graag nieuwe voorraad.
Pia Lupker

Rispa op catechisatie
Elke keer als ik catechisatie geef, speel ik een meer of minder bekende figuur uit de Bijbel. Dit keer had ik een heel onbekende uitgekozen die hoofdpersoon is in een afschuwelijk verhaal. Om een lang verhaal (1 Samuel 21) in te korten: Rispa moet toezien dat David haar twee zonen niet alleen heeft opgehangen, maar ook weigert de lichamen te laten afnemen. Zij besluit om die lichamen van haar zoons te beschermen tegen het ongedierte en waakt dag en nacht als stil protest tegen deze behandeling. Zij doet mij denken aan de dwaze moeders in Argentinië die wekelijks bijeenkwamen om de verdwenen mannen in herinnering te brengen bij het regime van Videla. Ik vroeg nadat we hadden bekeken waar dit verhaal over ging, hoe de catechisanten wilden dat ik deze Rispa zou spelen. Verontwaardiging en verdriet waren de kernwoorden. 
Ik vind het belangrijk dat jonge gelovigen vertrouwd raken met Bijbelse figuren. Het is ook belangrijk om te weten dat er meer verhalen in staan dan de bekende geschiedenissen. Je moet ook leren omgaan met deze verhalen. Mijn advies is: in dit verhaal is één lichtpuntje en dat is Rispa. Zij strijdt met haar leven voor de waardigheid van haar zonen en maakt zo koning David beschaamd.
Ds. David Knibbe

Gemeenteweekend 2018
Het gemeenteweekend in 2018 is gepland van vrijdag 13 april tot en met zondag 15 april. U kunt deze data alvast vrijhouden in uw agenda, want u mag dit niet missen! We volgen dan het leven van Mozes, door water en zand. Zo herkennen we ook ons eigen leven.
Namens de organisatie, ds. David Knibbe

Liberaal Christendom
In het kader van de Permanente Educatie lees ik werk van Rick Benjamens, Paul Rasor, Douglas Ottati en Theo Hobson. Doel van de cursus is om beter zicht te krijgen op de gemeentetheologie van een ‘open, pluralistische, oecumenisch betrokken gemeente’, zoals bijvoorbeeld de Vierhovengemeente is. Er is een spanning tussen enerzijds de individuele vrijheid en tegelijk de behoefte aan gemeenschap. Spanning tussen vrij religieus onderzoek, openheid voor uiteenlopende opvattingen en de wens dat het wel ergens naar toe moet gaan. Een derde spanningsveld is er tussen de rationeel ingestelde mens en de mens die hunkert naar een spirituele diepgang. Tot slot is er de spanning tussen sociale rechtvaardigheid en eigen privileges. In de inleiding van zijn boek ‘Geloof zonder zekerheid’ nodigt Paul Rasor zijn lezers uit tot reflectie. Hij schrijft: “goed doen één is, maar breng ook onder woorden wat de bron van je handelen is. Weet waarom je de dingen doet.” 
Maandag 13 en 27 maart ben ik in Amsterdam. Voor de voorbereiding en afronding van de cursus staan 56 studie-uren. 
Ds. Marco Visser

‘By the rivers of Babylon’ [Vreemd.jpg]
Wegens de storm op 23 februari ging het Studiehuis niet door. Op 23 maart 20.00 uur is de herkansing. Lees je de eerste regels van Psalm 137 dan hoor je in gedachten het lied ‘By the rivers of Babylon’ van Boney M. Dat is een vrolijk muziekje. Beluister je de tekst van het lied dan ontdek je dat het slot van de Psalm is weggelaten. In het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ zien we dit eveneens gebeuren. De slotregels zijn weggelaten of vaag aangeduid in LB 137a en 137b. Het einde van de Psalm staat wel in LB 137. Het vierde couplet eindigt met: ’Gij dochter Babels, toegewijd ter dood, heil onze wreker, heil hem die, o trotse, uw kinderen zal verbrijzelen aan de rotsen.’ P. Schelling behandelt deze Psalm in zijn boekje ‘Vreemd en bizar’. Hij vraagt zich af, en wij met hem, ‘wat beweegt de dichter?’. Schuif gerust aan om je te verdiepen in deze psalm. Het studiehuis begint om 20.00 uur in de Vierhovenkerk.
Ds. Marco Visser