Protestants Kerkblad Delft - 06 2014

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 21 maart

Bij de diensten
Zondag 23 maart
Deze derde zondag van de veertigdagentijd draagt de naam ‘Oculi’. Deze is ontleend aan Psalm 25: 15: “Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net”. De lezing uit het Oude, Eerste Testament is Exodus 17: 1-7. Nog maar net bevrijd uit Egypte krijgt het volk dorst in de woestijn. Alle boosheid wordt gekoeld op Mozes en die brengt, doodsbang en vol schaamte, de onvrede voor God. Nee, de ogen van het volk zijn duidelijk niet gericht op de Heer.
Enkele weken geleden hoorden we hoe Jezus door de Geest van God naar de woestijn werd weggevoerd om door de duivel op de proef te worden gesteld. Jezus doorstond de proef omdat hij zijn ogen gevestigd hield, gefocust bleef op God. Hier in Exodus 17 is de verzoeking in de woestijn dat het ‘ver-zoeken’ is naar water. Door de pijlen te richten op Mozes stelt het volk niet Mozes, maar God op de proef. ”Is de Heer in ons midden of niet?” De vraag alleen al….
In Johannes 4: 5-26 vindt er ergens in Samaria een ontmoeting plaats bij de Jakobsbron. Jezus en een Samaritaanse vrouw zijn verwikkeld in een ‘kat-en-muis-spel-van-het-misverstaan’ waarbij ze elkaar luisterend naderen. Met zijn opmerking over levend water richt Jezus de ogen van de vrouw op God. Hij doet haar in-zien (!) dat er een tijd komt “… en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden” (Johannes 4: 23). Dit is een handreiking van Jezus over de ‘Kloof-van-het-Verschil’. De Samaritaanse vrouw is één van de eersten die de uitgestoken hand van Jezus pakt. Ook in een wereld van verschil is God aanwezig. Er is veel moed voor nodig en een ruime kijk op de wereld om deze Godgerichtheid in het oog te krijgen.
Ds. Jurjen G. Fennema

Zondag 30 maart
De evangelielezing is uit Johannes 9. Enkele gedeelten uit dit verhaal over de blindgeborene worden gelezen. Op deze zondag ‘Laetare’ (‘verheugt u’), bevinden we ons halverwege de veertigdagentijd. Een goed moment om de Maaltijd te vieren. 
Ds. M. Visser

In memoriam Apolonia Elizabeth Wagemakers-Bostelaar 
7 maart 2014
Vrijdag 7 maart is overleden Apolonia Elizabeth Wagemakers-Bostelaar.
Zij woonde aan de Papsouwselaan. Ze is op 82-jarige leeftijd gestorven in het Reinier de Graaf Gasthuis. Ze heeft haar man Henk ruim twee jaar overleefd. In het begin ging het niet makkelijk. Psalm 116: 10 zegt: “Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: “Ik ben diep ongelukkig.” Maar ze herpakte zich en deed weer mee met onder andere de fietsclub en het Hervormd Kerkkoor. 
Ze kende een grote dankbaarheid voor alles wat haar was geschonken door God. Vooral haar gezin, haar beide zonen en dochter, betekende veel voor haar. Haar kinderen stonden klaar voor haar.
“In Gods handen geborgen” stond boven haar rouwkaart. In de dienst van Woord en gebed die donderdag 13 maart werd gehouden, werd 2 Korintiërs 4: 5-18 gelezen. Vers 16 werd door haar aan de familie aangereikt: “Ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd”. 
Het Hervormd Kerkkoor zong: ‘Abba, Vader’, ‘Meer van uw liefde Heer’ en ‘Vaste rots van mijn behoud’. 
Wij bidden voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en ieder die haar gekend heeft. Haar nagedachtenis zij ieder tot zegen.
Ds. M. Visser

Bespreking boek ‘God?’ van Frédéric Lenoir 
De bespreking van het boek is verschoven naar 10 april om 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Hebt u belangstelling? Meer informatie vindt u in het Vorming & Toerusting-gidsje of op de website van de Vierhovenkerk onder Vorming & Toerusting via de link Een overzicht van de toerustingsactiviteiten, seizoen 2013-2014 onder Donderdag 6 maart.
Ds. M. Visser

Kinderen: kom Palmpasenstokken versieren op 13 april
Met Palmpasen gaan we Palmpasenstokken versieren! We vieren dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. De mensen zwaaien met palmtakken. Het is feest! Dat vieren wij met de kinderen ook in de kindernevendienst: we gaan allemaal een Palmpasenstok maken. Iedere versiering die we aan het houten kruis hangen heeft een speciale verwijzing naar het verhaal. Daarna lopen we in een optocht door de kerk om te denken aan het feest toen Jezus Jeruzalem binnenkwam. 
 
Komen jullie ook stokken versieren? Als je wilt mag je er zelfs twee versieren, zodat je er één weg kunt brengen aan gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen. Als u nog een stok heeft van vorig jaar, kunt u deze dan aan één van ons of de koster geven?
De kindernevendienstleiding

Creativiteit voor en in het huis van de Heer 
Oproep om op een ontspannen en plezierige manier te komen tekenen of schilderen in groepsverband. We lezen eerst een Bijbelgedeelte. Naar aanleiding van dit gedeelte gaan we aan de slag met potloden, aquarel- of acrylverf. Het gaat om ‘er plezier in hebben’ en niet dat het een ‘kunststuk’ wordt! 

Zie tekst met voorbeeldje:
“Ook al zit ik in het nauw, de Heer is mijn licht”.

Het gelezen Bijbelgedeelte komt een aantal weken later in de preek naar voren. Onze creaties kunnen (het hoeft niet!) worden opgehangen in de kerkzaal, zodat dit Bijbelgedeelte op een andere manier tot de gemeente kan spreken en zij er ook plezier aan beleven.

Meer informatie: bij Anneke Scheper, tel. (015) 213 3395) of bij ds. Marco Visser, e-mail mvisserabc@gmail.com, tel. (015) 257 7147. Je kunt je aanmelden bij Anneke Scheper. Bij een minimum aantal van vier personen gaan we starten, één keer per maand op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk.
Ds. M. Visser en Anneke Scheper

Met plezier naar de kindernevendienst
Volgens hun ouders gaan de meeste kinderen met plezier naar de nevendienst. Dat blijkt uit de enquête die de leiding van de kindernevendienst eind 2013 heeft gehouden. Begin 2013 zijn we overgestapt op onze eigen verwerkingen te verzamelen, in plaats van de methode Kind op Zondag te volgen. Ouders geven positieve reacties op het kindermoment en de inhoud van de nevendienst is voldoende tot goed. Als leiding zijn we op de goede weg!

De eerste twee zondagen van de maand zijn de nevendiensten langer en komen de kinderen terug na de collecte. Ouders geven een voorkeur aan voor deze diensten. De afwisseling van lange en korte diensten is wat verwarrend. 

Het belangrijkste is dat de meeste kinderen er met plezier heen gaan, zeker met leuke speciale activiteiten als kinderkerstfeest of Palmpasen. Wilt u zien wat we op een zondag gedaan hebben? Kijk dan eens op ons prikbord naast de crèche.
Bent u de anonieme ouder die interesse heeft als leiding mee te draaien? Graag nodigen we u uit om één van ons aan te spreken. Wij zijn blij met alle feedback en bedanken hierbij alle ouders voor het invullen van de enquête!
De kindernevendienstleiding

Inleverdatum kopij 
PKD07 verschijnt op zaterdag 5 april. Kopij voor dit nummer kan tot dinsdag 25 maart 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.comHet Isenheimer Altaar 
Op 25 maart opent de sociëteit haar deuren voor jong en oud. Dit keer spreekt Marinus Hazeveld over het Isenheimer Altaar.
Ieder jaar opnieuw trekken 350.000 bezoekers naar het museum Unterlinden in de Franse stad Colmar in de Elzas om daar het Isenheimer Altaar van Matthias Grünewald te bewonderen. Bij een eerste aanblik van het monumentale schilderij in de gotische kerk wordt men ontroerd. Het altaar is één van de raadselachtige kunstwerken uit de late middeleeuwen. In gesloten toestand is de Kruisiging van Christus te zien. Wanneer de beide grote vleugels worden geopend waarop de Kruisiging is geschilderd, verschijnen van links naar rechts de Aankondiging aan Maria door de engel Gabriël, het Engelenkoor, de Geboorte van het Kind en tenslotte de Hemelvaart. Het is de schilder gelukt om met zijn diepzinnige symboliek ook de moderne mens te ontroeren. 
De heer Hazeveld geeft een uitleg van de verschillende taferelen met muziek van uit het Weinachtsoratorium en de Mattheus Passion. 
De deuren zijn geopend vanaf 13.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
Het soosbestuur

Gebedsgroep
Op dinsdag 25 maart van 19.00 tot 19.45 uur komt in de Vierhovenkerk de gebedsgroep bijeen.
De gebedsgroep komt één keer per veertien dagen bij elkaar om een stukje uit de bijbel te lezen, te overdenken en gedachten uit te wisselen. We zingen een lied en zijn vooral samen om te bidden. U bent welkom om een keer mee te doen!
Voor meer informatie en voorbeden kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444.
Els Alblas

“Maak mee hoe hij ‘m maakt” 
Hoe komt hij erop? Waar haalt hij het vandaan? Voor degenen bij wie die vragen regelmatig naar boven komen bij het beluisteren van een preek is er nu troost en hoop. 
Want op dinsdag 1 april om 20.00 uur nemen uw predikanten u in vertrouwen en gunnen u een kijkje in de keuken van de pastorie alwaar het geestelijk voedsel voor de komende zondag wordt bereid. 

En vooral ook: hoe verschillend wordt een preek gemaakt?
We maken u graag deelgenoot van onze Bijbelse zoektocht naar houvast en zin. Het zou goed kunnen dat met deze achtergrondinformatie onze preken veel beter tot hun recht komen.
Ook hebt u de mogelijkheid om ons die vraag te stellen die u al zo lang op de lippen brandt.

Ds. David Knibbe, ds. Marco Visser, ds. Jurjen G. Fennema

Soberheidsmaaltijd
De soberheidsmaaltijd op dinsdag 8 april bestaat uit soep en brood. Tijdens de maaltijd worden de drie doelen van de bezinningsactie toegelicht. De maaltijd wordt samen met de Matthëuswijk en de Immanuëlparochie georganiseerd.
Het buitenlandse doel in Cambodja is van World Relief en wordt toegelicht door Wim van der Wal van de ZWO groep. De binnenlandse doelen zijn: de voedselbank (toelichting door Ab Moes) en het project “Hiep, hiep, hoera” (toelichting door Angelique Swart).
De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Noteert u de datum van 8 april alvast in uw agenda? Plaats: Vierhovenkerk. Inschrijven kan via het formulier in de Vierhovenkerk.
De diaconie


‘Ik ga op bezoek en ik neem mee…… Mijzelf’
Cursus pastoraat voor wie op bezoek gaan bij gemeenteleden
Data:      woensdag 26 maart en woensdag 9 april
Tijd:     20.00 tot 22.00 uur
Plaats:     Vierhovenkerk
Begeleider:    Ds. Jurjen G. Fennema
Leerdoel:
  1. De rol en betekenis van de eigen persoon van de bezoeker in gesprekken en contacten
  2. De (h)erkenning van de risico’s van de inbreng van eigen persoon van de bezoeker
In het pastoraat draait alles om vertrouwen. Immers vertrouwen biedt veiligheid. Wat je (zwaar) op het hart ligt kun je een ander alleen in vertrouwen toe-vertrouwen.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe geef je een ander het gevoel dat zijn/haar verhaal bij jou veilig is? Zoiets is al moeilijk in ‘gewone’ gesprekken en contacten waarin mensen zonder rol of functie met elkaar omgaan. Vertrouwen is dan een zaak van ’nemen en geven’ en van ‘gelijk oversteken’.
Anders wordt het wanneer jij ‘namens de kerk’ een bezoek brengt aan een ander omdat hij of zij lid is van de gemeente. Je komt dan met een doel, om ‘er te zijn voor iemand’, hetzij met een luisterend oor, dan wel met raad en daad. Ook in deze contacten draait het om vertrouwen. Maar dit keer is het niet ‘gelijk oversteken’, maar juist ‘ongelijk oversteken’: je vertrouwt slechts een beetje van jezelf toe aan een ander die centraal staat in het gesprek, in de hoop dat de ander daardoor zich zo veilig bij jou voelt dat hij/zij jou in vertrouwen wil nemen.
Maar wat is een beetje? En welk beetje van jezelf vertrouw je aan een ander toe? Bestaan er algemene richtlijnen of verschilt het van persoon tot persoon wat je van jezelf laat zien? Zijn er ook omstandigheden die bepalen in hoeverre jij jezelf mag inbrengen in het gesprek?
En zo zijn er nog veel meer vragen. We proberen op beide avonden zover mogelijk te komen. Voor de één zal dit pastorale thema een eye-opener zijn, voor de ander een geheugen opfrisser. Er zal daarom, behalve leren en oefenen, ook voldoende gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen en met elkaar te delen.
Ben je van plan om mee te doen aan de cursus, geef je dan bij mij op. Dan weet ik tenminste hoeveel setjes ik moet kopiëren….
Ds. Jurjen G. Fennema

Agenda
Maandag 24 maart 10.30 uur  Commissie herinrichting kerkzaal
                                                2020
Maandag 24 maart 20.00 uur  Voorbereiding gemeente-
                                                weekeinde, Aziëlaan 333
Dinsdag 25 maart 14.00 uur Sociëteit, Vierhovenkerk
Dinsdag 25 maart  19.00 uur  Gebedsgroep, Vierhovenkerk
Dinsdag 25 maart 20.00 uur  Moderamen, Vierhovenkerk
Woensdag 26 maart 19.30 uur  ZWO, Vierhovenkerk 
Woensdag 26 maart 20.30 uur  Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
Dinsdag 01 april         20.00 uur  Preken maken hoe doen uw
                                                pastores dat?, Vierhovenkerk
Donderdag 10 april 20.00 uur  Bespreking boek ‘God?’ van 
                                                Fr. Lenoir