Protestants Kerkblad Delft - 06 2016

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 26 maart

Bij de diensten
Zondag 27 maart
Deze zondag vieren we het paasfeest. Het feest dat Jezus opstond uit de dood. Het licht heeft overwonnen. In talloze liederen wordt het bezongen. Het is dan eindelijk echt feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft (Liedboek 642). Met de kinderen willen we het feest vieren. ‘Jezus laat zich raken’ was het thema van de afgelopen veertigdagentijd. Hij liet zich raken door God zijn vader en door de mensen. Hij staat op het kruispunt, verbindt hemel en aarde en bouwt bruggen tussen mensen. 
Ds. Marco Visser

Zondag 3 april
Op deze zondag gaat ds. W.J. Pantjes voor.

Uit de wijk
Hartelijk dank voor de bloemen als bemoediging en ook voor de kaarten, bezoekjes en lieve reacties bij het overlijden van onze schoonzoon.
Klaas en Henny Voorintholt

Heel veel dank voor de bloemen, de kaarten en de bezoekjes die ik mocht krijgen na een ongelukkige val.
Corry Lathouwers

Bedankt voor de mooie en vele kaarten die ik van u ontving, in de periode dat ik vanwege rugklachten niet kon werken! Een boekje met troostende woorden, kaarten met hartelijke wensen en afbeeldingen, waar ik naar kon kijken tijdens soms lange dagen: heel erg bedankt!
Ds. David Knibbe

Gezegende Paasdagen
Voor paaszondag 27 maart heeft de diaconie 100 plantjes besteld. Samen met een Paasgroet willen we deze naar ouderen, zieken of iemand, die dat erg waardeert, brengen en Gezegende Paasdagen wensen. De diakenen vragen aan de bezoekers van de dienst met Pasen een plantje en een Paasgroet mee te nemen en die te brengen naar iemand van uw eigen keuze. U kent vast wel iemand in uw buurt, die dat zal waarderen!
De tekst op de kaart (Lied 602 vers 2) luidt als volgt:
De ban der duisternis gebroken
en het werd morgen, dag na dag
een wereld in het licht gesproken
een mensheid, die beginnen mag
De diakenen

Gebedsgroep
Dinsdag 12 april van 19.00 tot 19.45 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444. Voel je welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Sociëteit Vierhovenkerk ontvangt de stadsfotografe
Op dinsdag 5 april staat onze bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur in het teken van stadsfotografie! Fotografe Anne Reitsma die sinds vijf jaar de veranderingen in Delft vastlegt geeft op deze middag een lezing over de stadsfotografie van Delft. Vaak realiseren we ons niet hoe waardevol de beelden van nu over vijftig jaar zullen zijn. Veranderingen zijn interessant om voor de toekomst te bewaren: op sociaal-cultureel gebied zoals evenementen en restauratiewerkzaamheden, maar ook op stedenbouwkundig, bouwtechnisch en economisch gebied. Van de komst van een nieuw bedrijf, het sluiten van een fabriek, tot de verhuizing van het ene en de heropening van het andere museum. Met de foto’s, die beschikbaar zijn via de beeldbank van Archief Delft, legt Anne Reitsma de geschiedenis van de toekomst vast: “Het heden wordt verleden op het moment dat ik de knop van mijn camera indruk.”
Vanaf 13.30 uur bent u -oud(er) of jong- welkom in de Vierhovenkerk en staat de koffie/thee klaar.
De Sociëteitscommissie

Studeren en spreken over drie geboden
Op 7 april (20.00 uur Vierhovenkerk) spreken we over het zesde, zevende en achtste gebod: niet moorden, niet echtbreken, niet stelen. 
Max Arab geeft aan dat de geboden van de tweede tafel allemaal te herleiden zijn tot het zesde: niet moorden. Je kan Job 24:14-15 daarbij citeren: “Voor het dag wordt staat de moordenaar op om de arme en behoeftige te doden; als een dief in de nacht sluipt hij door de nacht. De echtbreker wacht de avondschemer af, hij denkt: Geen oog zal mij nu herkennen, en bedekt zijn gezicht met een masker.” Alles wat het bestaan van de minderbedeelde bedreigt is laffe moord.
 
Tjeu van Knippenberg geeft in zijn boek ‘Existentiële zielzorg’ als indeling:
• Erfgenaam: De eerste drie gaan over de Transcendente, over de God van Israël.
• Reiziger: De nummers 4 en 5 gaan over de tijd, over de geslachten.
• Bewoner: De laatste vijf gaan over de ruimte en heeft te maken met je medemens.
Bij het achtste gebod ‘Gij zult niet stelen’ noteert hij: “De mensen hebben de opdracht om de aarde te bewerken. Stelen betekent daar niet aan meedoen, niet meewerken aan de vruchtbaarheid van de aarde, maar erop parasiteren. Werken is investeren in de ontwikkeling van wat ons is toevertrouwd. Het is niet oppotten en vruchteloos laten liggen. Talenten moeten niet vastgezet worden maar circuleren... Stelen is parasiteren op de inspanning van anderen.”
Veel meer valt er over de drie geboden te zeggen. Kom en doe mee in het studiehuis onder leiding ds. M. Visser.
Ds. Marco Visser

Laat je inspireren door Pinksteren 
De commissie Kunst & Kerk van de Vierhovenkerk wil op Pinksteren in de kerkzaal aan dit thema aandacht besteden. Voor dit thema zijn we op zoek naar hen die iets hebben wat betrekking heeft op dit thema. Een schilderij, een beeldhouwwerk, een gedicht of iets over Pinksteren dat je zelf gemaakt hebt. Graag zouden we in de week van Pinksteren en daarna iedereen hiervan via een tentoonstelling willen laten mee genieten.
Heeft u iets, laat het ons even weten stuur een mail naar: com.kunstenkerk.VIERHOVENKERK@gmail.com of neem contact op met iemand van onze commissie: Marco Visser, Karel Heitkamp, Ton van Zandbergen, Marco Kuijper, Aukje Gjaltema of Cees Nolten.
Namens de commissie Kunst en Kerk van de Vierhovenkerk,
Karel Heitkamp

Cursus ‘Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit’
De komende maanden hoop ik bovengenoemde cursus te volgen in Amersfoort op vrijdag 8 april, 13 mei en 10 juni. Er staan 56 studie-uren voor. In de reader die gelezen moet worden staan boeiende artikelen die aanzetten tot nadenken. In één van de eerste artikelen wordt de bezem door ‘onze’ liturgische gewoonten gehaald. Gesteld wordt dat de liturgische beweging, met responsies, de maandelijkse viering van de Maaltijd, een cantorij, antependia (kleden die onder andere op de kansel hangen) en stola’s (gedragen door de voorganger over de toga) voorbij is. Gesteld wordt dat we oog horen te hebben voor de moderne liturgische muziekcultuur. Wat betekent dat voor ons als gemeente die voornamelijk uit het Nieuwe Liedboek zingt? En waarom verdwijnen in den lande meer en meer zowel de zwarte als de witte toga’s? U begrijpt voor een dominee een boeiende cursus. 
Ds. Marco Visser

Inleverdatum kopij
PKD 7 verschijnt op 9 april. Kopij kan tot dinsdag 30 maart 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Uit de kerkenraad
Het plan om in het pastoraat te werken met zorgkernen krijgt meer vorm. De kerkenraad besprak het tijdschema voor de komende drie jaar. Hoe bespreken we de plannen in de verschillende groepen? Maken we een folder met informatie om te gebruiken bij die gesprekken. Waar kunnen gemeenteleden terecht met hun vragen?
Het gaan werken met zorgkernen lijkt een grote verandering, maar in feite werken we al jaren met zorgkernen. We noemen het vaak “aandacht voor elkaar”, als mensen elkaar ontmoeten en belangstellend vragen hoe het gaat. Ook mensen die elke zondag bij elkaar koffiedrinken vormen een zorgkern of mensen die samen op de cantorij zingen. 

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft heeft een visiedocument opgesteld. In dit voorstel staan zogenoemde speerpunten waarmee de Protestantse Gemeente de komende jaren aan de slag wil gaan. Het gaat vooral om de hoofdlijnen van het toekomstige beleid rond onder andere de erediensten, jongeren en ouderen, het pastoraat, de gemeenteleden en de wijkgemeenten. Als alle wijkkerkenraden dit visiedocument hebben besproken, kan worden begonnen met de uitwerking. U leest er de komende tijd meer over.

Op deze kerkenraadvergadering werd Co van der Maas bedankt voor zijn leiding aan de kerkenraad in de afgelopen drie maanden. Hij was als voorzitter uitstekend in staat om de vergaderingen tot een goed einde te brengen, met heldere besluiten en actiepunten. Onze toekomstige voorzitter mevrouw Gabrielle Uitbeijerse was aanwezig om kennis te maken en de sfeer te proeven. We zijn erg dankbaar dat zij deze taak op zich heeft genomen. 
Peter Plugers, scriba kerkenraad

Voorzitter kerkenraad
Vanwege het vertrek van Henk Jansma als voorzitter was de kerkenraad al enkele maanden op zoek naar een opvolging. Het is heel plezierig nu te kunnen melden dat mevrouw Gabrielle Uitbeijerse bereid is voorzitter van de kerkenraad te worden. Zij is geen onbekende in onze gemeente onder andere door haar betrokkenheid bij de kindernevendienst en bij het zonnepanelenproject. Gabrielle zal worden bevestigd als ouderling in de ochtenddienst van 10 april en gelijk op 12 april haar eerste kerkenraadvergadering leiden. Eventuele bezwaren tegen de bevestiging, kunnen bij de scriba worden ingediend.
Peter Plugers, scriba

Het leven lacht je toe 

Sara lacht
De auto draait de parkeerplaats van het Koos Vorrink-huis in Lage Vuursche op. De zon schijnt tussen de bomen door. En bij het huis aangekomen zien we stoelen op het terras ons uitnodigend aankijken. Het gemeenteweekend ging geheel in de sfeer van het thema van start. 
‘Sara lacht’ was ons thema. In groepjes hebben we het verhaal van Sara besproken. En elk groepje maakte een verwerking. Op zondag kwamen alle lijnen bij elkaar en samen maakten we de eredienst. Als u een van ons met een gehaakte bloem op de borst ziet lopen: die hebben we gemaakt op het weekend. Een bloem voor het bruiloftsfeest van Sara en Abraham. Verder werd er heel wat afgelachen, gespeeld en gepraat aan de tafels, in de keuken en in het bos.
Als u aan mij vraagt wat nu het bijzondere is aan het gemeenteweekend, dan moet ik u antwoorden: ‘Wij zijn allen één in Christus’. En zo hebben we dit weekend beleefd.
Over twee jaar is er D.V. weer een weekend. Ik hoop u dan ook te kunnen ontmoeten.
Mirjam DzialinerZij was een topvoetbalster en wilde alleen maar zichzelf zijn...
Een schrijnend verhaal uit Zuid-Afrika, dat juist vanwege het schrijnen verteld en nooit vergeten mag worden. Het vertelt een werkelijkheid in Zuid-Afrika die helaas nog geen verleden tijd is. Eudy Simelane was een topvoetbalster en zij wilde gewoon zichzelf zijn. Dat werd haar niet toegestaan.
Op 7 april 2016 organiseert het Ujamaa Centre van de Universiteit van KwaZulu-Natal in samenwerking met de Andere Stichting, het Pietermaritzburg Gay & Lesbian Network en de Christelijke Raad van KwaZulu Natal de jaarlijkse Eudy Simelane lezing.
Eudy Simulane werd verkracht en vermoord omdat ze lesbisch was. Volgens organisaties die opkomen voor de rechten van LBGTI komt de praktijk van zogenoemde ‘corrigerende’ verkrachtingen veel voor in Zuid Afrika. Mannen verkrachten als groep een lesbische vrouw. Daarvan beweren ze dat dit haar zou genezen van haar seksuele oriëntatie. In het geval van Eudy Simelane was de misdaad gepleegd door mensen uit haar eigen township KwaThema, in de buurt van Johannesburg. Haar lichaam werd teruggevonden niet ver van haar ouderlijk huis. 

Eudy Simelane was één van de eerste vrouwen in KwaThema die openlijk als lesbische vrouw leefde. Daarnaast was ze een bekende voetbalster van de club Springs Home Sweepers en een ster in het nationale vrouwenelftal. Deze plaatselijke en landelijke bekendheid konden haar niet beschermen. Ze werd ontvoerd, geslagen, door een groep mannen verkracht en met 25 messteken in gezicht, borst en benen om het leven gebracht. 
Het Ujamaa Centre erkent dat in Zuid-Afrikaanse gemeenschappen religieuze verandering een voorwaarde is voor sociale verandering. Degenen die Eudy Silimane hebben verkracht en vermoord zouden hun misdaad hebben gerechtvaardigd op religieus-culturele gronden. Het Ujamaa Centre bestrijdt de juistheid van deze religieus-culturele gronden. Ujamaa werkt samen met lokale op het geloof gebaseerde organisaties, zodat religie een verlossende en leven gevende bron wordt in plaats van een bron waaruit de dood opwelt.

Wij wilden u graag het lot van Eudy Simelane en dat van veel andere vrouwen en mannen in Zuid-Afrika die een andere seksuele oriëntatie hebben onder de aandacht brengen. 
ZWO-commissie Vierhovenkerk

Het dient ergens voor 
Waarom kerkdiensten houden? Willem Barnard geeft een antwoord dat to the point is. “Waarom al die moeite? Hoeveel mensen zijn er eigenlijk wel niet in touw voordat die kerkdienst begint?” zo vraagt Willem Barnard zich af in de brochure Eredienstvaardigheid (1972, uitgave prof. dr. G. van der Leeuwstichting).
“Wanneer de kerkgangers weer uit de kerk gaan ‘nemen ze er wat van mee’ (al was het alleen maar de bloemen en de groeten voor de zieke buren, vrienden of bekenden). 
Loont het al die moeite? Aha, ons kerkelijk profijtbeginsel! Nee, vragertje, nee. Het loont niet, maar het dient ergens voor. Onberekenbaar. Die mensen komen bij elkaar omdat het moet. Niet omdat zij moeten. Maar omdat het moet. Er is zoveel gepraat over de onmacht van mensen om de Heilige te dienen, over het getier der liederen en de voorrang van leven boven loven, over de veroudering van de godsdienst en de waarde van de secularisatie, over maandag liever dan zondag en over niet moeten maar mogen; zoveel gepraat, dat ik nu maar deze harde pit uit de bolster pel. Het moet. Er is discipline. En daarom zijn er discipelen.” 
Ds. Marco Visser