Protestants Kerkblad Delft - 07 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 9 april 

Bij de diensten
Zondag 10 april
In de dienst wordt Gabrielle Uitbeijerse bevestigd in het ambt van ouderling. Zij weet zich door God en door zijn gemeente geroepen om dit werk in de wijngaard te doen. Wij zijn blij dat ze dit werk aanvaardt. Onder andere als lid van de nevendienst en intensief betrokken bij de zonnepanelen en het fair&groen-groep kent ze de gemeente. De tekst waarover ik hoop te preken is 1 Timotheus 4. In deze dienst vieren we het avondmaal.
Ds. Marco Visser

Zondag 17 april
Op deze zondag gaat ds. F.A. Benthem voor.

Kindernevendienst
10 april Romeinen 2:6-16 Ben jij beter dan de rest?
17 april Romeinen 3:21-31 God redt mensen

Uit de wijk
Bedankt
Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen en de bemoedigende kaart(en) die ik mocht ontvangen. De aandacht van de gemeente doet een mens goed.
 Anneke Schipper

Amnesty en Fair Trade
Zondag 10 april sturen we weer Amnesty brieven aan autoriteiten om aandacht te vragen voor een drietal gevallen. We schrijven voor gevangenen in Iran, Rusland en Indonesië.
Zoals altijd zijn we te vinden in de hal van de kerk voor de verkoop van fairtrade artikelen en het schrijven van de brieven (zowel voor als na de dienst).
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Fairtrade maaltijd
Op zondag 17 april is er een maaltijd met soep en brood. We gebruiken fairtrade producten zoals kokosmelk, rode currypasta of ananas. Of we kiezen voor producten met een kleine voetafdruk. Benieuwd wat dat is en hoe dat smaakt? Geef u op via de intekenlijsten en kom proeven.
Namens de Fair&groen-groep, Janneke Nolten

Ontmoetingsmiddag
Voor alle voor de 75-plus-jarigen van de maand april is er een ontmoetingsmiddag in de Vierhovenkerk. Bent u nog lang niet jarig, maar lijkt het u wel gezellig, kom dan gerust een kopje thee/koffie drinken. U bent van harte welkom!
Omdat Koningsdag op de laatste woensdag van de maand valt, komen we één week eerder bij elkaar. Nu dus op woensdag 20 april van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Meta Roodenburg, Suzanne van der Kooij, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood

Feestelijke intocht op Palmpasen
Alle kinderen versierden op 20 maart een mooie palmpasenstok met allerlei lekkers en symbolen die verwijzen naar de lijdensweg en de opstanding van Jezus. Er was gezelligheid bij de nevendienst en prachtige stokken als resultaat. Brengt u de stokken ook weer terug in de kerk voor volgend jaar?
Gabrielle Uitbeijerse

Huispaaskaarsen, opvolging gezocht.
De verkoop van de huispaaskaarsen 2016 is weer achter de rug. Aardig wat gemeenteleden hebben dit jaar een kaars gekocht. Na het tien jaar georganiseerd te hebben, stop ik ermee. Wie van u wil het van mij overnemen? Het is een relatief kleine klus in een afgebakend tijdvak, namelijk eind januari/begin februari. Voor informatie kunt u contact met mij opnemen: Margot Mekkes, tel. 06 515 220 99 E mamekkes@telfort.nl
Margot Mekkes

Laat je inspireren door Pinksteren 
De commissie Kunst & Kerk van de Vierhovenkerk wil op Pinksteren in de kerkzaal aan dit thema aandacht besteden. Voor dit thema zijn we op zoek naar hen die iets hebben wat betrekking heeft op dit thema. Een schilderij, een beeldhouwwerk, een gedicht of iets over Pinksteren dat je zelf gemaakt hebt. Graag zouden we in de week van Pinksteren en daarna iedereen hiervan via een tentoonstelling willen laten mee genieten.
Heeft u iets, laat het ons even weten stuur een mail naar: com.kunstenkerk.vierhovenkerk@gmail.com of neem contact op met iemand van onze commissie: Marco Visser, Karel Heitkamp, Ton van Zandbergen, Marco Kuijper, Aukje Gjaltema of Cees Nolten.
Namens de commissie Kunst en Kerk van de Vierhovenkerk,
Karel Heitkamp

Avondmaalvieren met kinderen
Al jaar en dag kunnen in onze gemeente kinderen aan het avondmaal deelnemen. Hier komt geen verandering in. Maar er zijn ouders die hun kinderen te onrustig vinden tijdens de viering van het avondmaal. Daarom is door de leiding besloten voor de jongste groep nevendienst te houden tijdens het avondmaal. De kinderen van de oudste groep gaan naar de viering. Indien ouders van kinderen uit de jongste groep dit willen, gaan ook die kinderen mee de kerkzaal in.
De kinderen van de oudste groep van de nevendienst hebben de avondmaalscatechese kunnen volgen. In de kerkenraad is besloten dat kinderen van deze groep voortaan actief kunnen deelnemen aan de maaltijd zoals aan het slot van de avondmaalscatechese. De kinderen houden dan een schaal of een beker vast terwijl de gemeente de Maaltijd viert. Met de kinderen wordt voorafgaand aan de dienst afgesproken bij welke diaken ze staan. Frank van Stight, die regelmatig meehelpt met collecteren, zal onder begeleiding van een vaste diaken ook actief betrokken zijn bij de avondmaalsviering. Vanaf 10 april wordt dit de nieuwe praktijk.
Ds. Marco Visser

Agenda
12 april 20.00 uur Wijkkerkenraad Vierhovenkerk
14 april 14.00 uur Commissie Herinrichting Vierhovenkerk
14 april 20.15 uur De Vier Wieken, Runmolen
20 april 20.00 uur Wijkdiaconie, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 8 verschijnt op 23 april. Kopij kan tot dinsdag 12 april 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


--gesprek gaat niet door, wordt andere lezing--
Sociëteit Vierhoven in gesprek met Prof. Dr. Jenny Gierveld
Eén derde van de mensen in West-Europa is eenzaam. Eenzaamheid is een subjectief begrip, je kunt veel contacten hebben en toch eenzaam zijn. Die contacten beantwoorden dan niet aan jouw verwachtingen. Prof. Dr. Jenny Gierveld, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, doet al 45 jaar onderzoek naar eenzaamheid. Zij zegt behartigenswaardige dingen over deze materie die dus heel veel mensen aangaat. In Delft groeit het besef dat de traditionele manier van werken van kerken niet voldoet om dit probleem aan te pakken. Daarom zijn er zorgkernen, zodat je een fijnmazige aanpak krijgt en mensen dichtbij elkaar helpen. Want een zorgkern is ook wederkerig. We zijn benieuwd wat Jenny Gierveld hier op zegt! Voor de pauze houdt Jenny Gierveld een inleiding en na de pauze is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en met elkaar in discussie te gaan. 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 april van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk en de deuren zijn om 13.30 uur open. Iedereen is van harte welkom en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het sociëteitsbestuur


Versterking gezocht voor de leiding van de oppasdienst op zondagochtend
Zelf draai ik al zo’n vijf jaar mee bij de oppasdienst voor de kleintjes van nul tot vier op zondagochtend. Inmiddels zijn mijn eigen kinderen vijf en acht en die vinden het wel heel leuk als mama in de kindernevendienst gaat meedraaien. Dat ga ik dan ook doen, maar daarom valt er wel een gat bij de oppasdienst. Iemand anders is er inmiddels ook mee gestopt dus we zoeken versterking. Met name doe ik een oproep aan tieners die het leuk vinden om samen met een volwassene af en toe een oppasdienst te doen. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je dat zou willen. Dus als je ouders blijven zeuren dat je wat vaker naar de kerk zou moeten, is dit de ideale reden ;-). Belangstellenden kunnen zich melden bij Annelies van Elderen. Zij maakt het rooster. Zij is bereikbaar op 06 1537 6149. Je kunt haar ook whats-appen op dat nummer.
Linda van der Steenhoven

Het kinderprogramma van het gemeenteweekend leidde tot een geslaagde bruiloft
Tijdens het gemeenteweekend in maart waren er twaalf kinderen mee (in de leeftijd van twee tot elf) die hun eigen programma hadden op de zaterdagochtend. Binnen het thema “Sarah lacht” gingen de kinderen aan de slag met de bruiloft van Abraham en Sarah. 
We hebben eerst het verhaal uit de kinderbijbel gelezen en toen zijn we met elkaar gaan bedenken wat er allemaal bij een bruiloft hoort. Natuurlijk een bruidspaar; de vrijwilligers voor die rol waren snel gevonden. De juiste verkleedkleding was ook snel gevonden. Ze wilden wel even checken of er niet gezoend hoefde te worden tijdens het stukje. De kleintjes gingen vervolgens aan de slag met de uitnodigingen. Het schrijfwerk werd door de groteren gedaan en de kleintjes mochten stempelen en kleuren. De oudere kinderen hebben met speelmais een prachtige bruidstaart gemaakt. Het viel niet mee om de bodem stevig te maken, maar Frans had daar goede trucjes voor. Bovenop de taart moest natuurlijk een bruidspaar komen. Het maken daarvan was aan Chris wel besteed. We hebben een toepasselijk liedje uitgezocht en er muziekinstrumenten bij gezocht. 
Het was bijzonder om te zien hoe een groep kinderen van zulke verschillende leeftijden harmonieus aan de slag was met een gezamenlijke opdracht. Tot slot nog even oefenen voor de dienst en toen lekker lunchen. Zaterdagavond was er een speurtocht georganiseerd door Tineke en Kim met daarna een vuurkorf waarboven brood geroosterd werd. 
De opvoering op zondagochtend was een groot succes. Chris en Carlijn waren een schattig bruidspaar en de ceremoniemeester Frans leidde alles in goede banen. Ambtenaar Louisa verbond het bruidspaar in het echt en toen kon het feest beginnen. Al snel ontstond er een ware polonaise in de zaal en de muziekinstrumenten werden driftig bespeeld. Al met al was het mooie dat de kinderen die elkaar normaal maar kort zien tijdens de kindernevendienst nu de kans kregen om elkaar beter te leren kennen. Dat geeft voor hen ook meer binding met de kerk en de gemeenschap. Ik hoop dat er op het volgende gemeenteweekend nog meer kinderen meegaan die dit ook mogen ervaren.
Linda van der Steenhoven

Cursus ‘Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit’
In het kader van de cursus ‘Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit’ moeten artikelen gelezen worden. Eén is van de hand van Nienke van Andel. Onder haar redactie zag het boek ‘Iedere dag een nieuw begin, Dagelijks op weg met het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk,’ het licht. Het artikel van Van Andel heeft als titel ‘Onaantastbaar of bijzonder geliefd. Twee discoursen rondom de sacraliteit van het kerklied’ (In: Petra Versnel-Mergaerts en Louis van Tongeren (red), Heilige, heilig, heilig. Over sacraliteit in kerk en cultuur. Heeswijk 2011). 

Van Andel heeft in het kader van haar promotieonderzoek alle vergaderingen vanaf 2008 van redactie en werkgroepen van het nieuwe Liedboek bijgewoond. Haar vraag is: ‘Wat maakt een lied tot een echt kerklied en wie bepaalt dat?’ Onder andere geschiedenis speelt een rol bij het bepalen van ‘de sacraliteit, de heiligheid, van het kerklied’. Van Andel wijst daarbij op de psalmen. ‘Sacraal’ betekent in dit geval ‘onaantastbaar’. Niet de onderzoeker bepaalt wat ‘sacraal’ is in dit geval. Het argument is: “Dit psalter van 150 psalmen behoort onmiskenbaar tot het culturele en liturgische erfgoed van de Nederlandse protestantse kerken. Ook als een aantal van deze psalmen in geen enkele gemeente gezongen zou worden, willen wij dit gehele psalter als bijbels liedboek in ere houden en integraal opnemen.” Hier gelden de steeds gebruikte criteria van ‘bruikbaarheid in de kerken’, ‘inhoud of taalgebruik van de liederen’ niet. Wat verder opvalt is dat de psalmen buiten de tijdscycli vallen (getijden van de dag, getijden van het jaar, enzovoort - zie inhoudsopgave Liedboek). 

Heel anders wordt het als je kijkt naar de ‘subjectiviteit’. Je vindt bijvoorbeeld het lied ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft (Liedboek 598)’ geweldig. Het beroert je en raakt je tot diep in je hart. Dan is de beleving van de heiligheid van dat lied onaantastbaar. Maar het lied zelf niet. Wanneer iemand uit een heel andere cultuur het hoort zal hij of zij de schouders halen. Er zijn liederen die zo tot de schat der liederen behoren dat ze “sacrosanct” zijn geworden, dat zijn bijvoorbeeld ‘Daar is uit ’s wereld duistere wolken’ en ‘U zij de glorie’. Het is goed mogelijk dat lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ daar bij gaat horen. 
Nogmaals, ‘Wat maakt een kerklied nu tot een kerklied?’ Van Andel bespreekt het lied ‘Stille nacht, heilige nacht’. Toen het in het oude ‘Liedboek voor de Kerken’ werd opgenomen schreef een van de betrokken vakmensen het is ‘een afschuwelijk versje’. Waar valt de beslissing? Bij de dominante ‘liturgische elite’ (Marcel Barnard) of bij de goe-gemeente. Bij dit lied zien we dat van onderop bepaald wordt wat heilig is. In het nieuwe Liedboek (Liedboek 483) is het opgenomen met als argument ‘de vermoede rituele werking van het lied (‘als je dit zingt met kerst’).’ ‘Je moet de mensen niet passeren’. 
Van Andel schrijft dan ook dat goed te zien is dat binnen de veertig jaar die er ligt tussen het Liedboek voor de Kerken en het nieuwe Liedboek, de zaken verschoven zijn. De subjectiviteit, de beleving, krijgt een veel grotere rol. Daarmee wordt duidelijk dat de ‘heiligheid van een kerklied’ tijdgebonden is. 

Wat dit betekent voor het zingen van de liederen in onze kerken laat zich raden. In de PKN-wijkkerken te Delft is te zien hoe van alles in beweging is als het gaat om het gebruik van liedbundels. We weten hoe makkelijk het is om met een beamer liederen eenmalig te projecteren. Dit alles illustreert de zin: “Kenmerkend voor de laat-moderniteit is dat er geen overkoepelende norm is die voor iedereen geldt maar dat elke positie, bepaald door bijvoorbeeld leeftijd, biografie of verbondenheid met een bepaalde denominatie, een eigen selectiecriterium met zich meebrengt.” Marcel Barnard stelt dat we meer en meer te maken hebben binnen onze kerken met een zogenaamde ‘bricolare-liturige’ (in elkaar geknutseld). Dus in een Paasdienst klinkt naast een traditioneel ‘U zij de Glorie’, een lied als ‘De steppe zal bloeien.’
Ds. Marco Visser