Protestants Kerkblad Delft - 07 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 10 april

Zondag 11 april
Op deze tweede zondag van de paastijd is ds. David Schiethart onze voorganger. De lezingen zijn uit Jesaja 26: 1-13 en Johannes 20: [19] 24-31

Zondag 18 april - Hunkeren naar de nieuwe tijd
Op de online Bijbelkring van donderdag 8 april gaat het over Micha 4:1-5. Het is één van de Bijbelgedeelten die ons inspireert om te geloven in Gods Koninkrijk. Het gaat over het komende geluk voor alle mensen. Paradijselijke beelden passeren zoals van een wijnrank en een vijgenboom. Micha vertelt over de laatste dingen en kondigt aan ‘Hoor, eens komt de dag dat alles goed is op deze aarde.’ Zijn eschatologie, zijn woorden over de laatste dingen, geven velen moed om door te gaan. Wat betekenen deze woorden voor ons? In de NBV staat er boven deze passage: ‘Het koningschap van de HEER.’ Wat zou jij er boven zetten? 
[Ontvang je PKD 7 vroeg en wil je meedoen aan de online Bijbelkring die duurt van 20.30 uur tot 21.30 uur, meld je dan aan via mvisserabc@gmail.com.]
Ds. Marco Visser

Digitale bijbelstudie
Op 15 april is er weer een digitale Bijbelstudie. Aanvang 20.30, als u zich bij mij opgeeft stuur ik u een paar dagen van tevoren een link toe. Het onderwerp is Johannes 21:15-24 en Micha 4:1-5.
Ds. David Knibbe

Waarom snoeien in de lente? 
Bijbelkring online maandag 19 april van 20.30-21.30 uur, aanmelden bij mvisserabc@gmail.com. Op deze avond bereiden we de dienst van 9 mei voor waarin de avondmaalscatechese wordt afgesloten. Op de catechese kwamen het uittochtverhaal, Jezus en Zacheus, de wonderbare spijziging en het Laatste Avondmaal aan de orde. De hoofdlezing van 9 mei gaat over de wijnstok en de ranken en staat in Johannes 15: 1-8 –(17). 
Ds. Marco Visser

Amnesty brieven in april – schrijft u mee ?
In april 2021 is lied 462 (Liedboek 2013) nog steeds onverminderd van toepassing:
Zal er ooit een dag van vrede
Zal er ooit bevrijding zijn
Voor wie worden doodgezwegen,
Levenslang gebroken zijn?
Daarom schrijven we ook deze maand weer brieven. 

Ahmed Samir Santawy (29) studeert antropologie in Wenen en doet onderzoek naar reproductieve rechten van vrouwen in Egypte. De veiligheidsdienst pakte hem op 1 februari 2021 in Caïro op. Vijf dagen lang wist niemand waar hij was. Ahmed zegt dat hij werd geblinddoekt en geslagen tijdens het verhoor. Volgens de autoriteiten had Ahmed op Facebook kritiek geuit op de regering maar Ahmed ontkent betrokkenheid bij dat bericht. De werkelijke reden is dat hij onderzoek doet naar onderwerpen rond religie en gender. In uw brief roept u de autoriteiten in Egypte op om Ahmed Samir Santawy onmiddellijk vrij te laten.

De Koerdisch-Iraanse Zeynab Jalalian werd opgepakt vanwege haar activiteiten voor een Koerdische oppositiegroep, die ook een gewapende tak heeft. De autoriteiten beschuldigen haar van ‘vijandschap tegen God’ en ‘gewapende strijd tegen de staat’, hoewel daar geen bewijs voor is. Zeynab zit hiervoor sinds 2009 een levenslange gevangenisstraf uit. In het begin van haar gevangenschap werd ze gemarteld en sinds april 2020 werd ze van de ene naar de andere gevangenis versleept, ver weg van haar familie in de provincie West-Azerbeidzjan. Zeynab heeft ernstige problemen met haar gezondheid als gevolg van covid-19. Maar de autoriteiten weigeren haar de medische zorg die ze nodig heeft, tenzij ze een gefilmde ‘bekentenis’ aflegt. In de brief roepen we de autoriteiten in Iran op haar medische zorg te verlenen en vrij te laten.

Mensenrechtenverdediger Idris Khattak uit Pakistan wordt sinds november 2019 op een onbekende plek vastgehouden op basis van een aanklacht wegens spionage. Dit vanwege een ontmoeting die hij in 2009 had met een buitenlandse diplomaat. Voor een militaire rechtbank krijgt waarschijnlijk geen eerlijke proces en kan hij zelfs de doodstraf krijgen. Idris Khattak deed onderzoek naar gedwongen verdwijningen en werkte voor Amnesty International in Pakistan. In november 2019 verdween hij zélf. Pas zeven maanden later gaven de autoriteiten toe dat ze hem vasthielden. Maar zijn familie weet nog steeds niet waar dat is. In uw brief roept u de autoriteiten in Pakistan op om bekend te maken waar Idris Khattak gevangenzit en om zijn rechtszaak door een burgerlijke rechtbank te laten behandelen.

Schrijft u mee? Stuur een email en de brieven worden u toegestuurd.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst E: evert.vanbokhorst@gmail.com

Plexat gaat door
Plexat is de jeugdclub van de Vierhovenkerk en dankzij voldoende belangstelling zitten we alweer in ons zesde seizoen! Waar we het seizoen nog konden aftrappen met een gezellig kampvuur, zijn we de afgelopen keren niet meer in de kerk samengekomen, maar online. 
Het is mooi om te zien dat de kinderen zo handig zijn met de digitale middelen. In de Google-Meet samenkomst, hebben de kinderen binnen de kortste keren een mooie achtergrond ingesteld. Het verloop van de avond is hetzelfde gebleven. We beginnen met het aansteken van de kaars, doen een rondje lief en leed, waarna Marco een bijbelverhaal vertelt. Tot slot doen we een spannende Kahoot-quiz of een menti-discussie. Het is duidelijk wel een uitdaging om de aandacht van de kinderen vast te houden, zittend achter het scherm. Daarom hopen we de volgende keer weer fysiek samen te komen, maar dan buiten, nu het weer zomertijd is! Met vriendelijke groet, 
Fokke

Kerk & Buurt is online
- Uitnodiging aan leden van de Vierhovenkerk en buurtbewoners
Gezien de toenemende belangstelling wordt de online-koffieochtend wekelijks gehouden op donderdagmorgen. De ochtend start om 10.00 uur. De digitale deuren gaan een kwartier voor aanvang open. We organiseren een gezellige en zinvolle ontmoeting tot 11.00 uur en desgewenst met een uitloop tot 12 uur. Is de digitale deur lastig te openen, roep dan de hulp in van een familielid of buur. Het is fijn als u aanschuift.
Om er bij te zijn kunt u zich per mail aanmelden bij ds. Marco Visser mvisserabc@gmail.com
Hij zendt u een dag voor elke inloop een link naar Google Meet. Daarmee logt u in op uw pc, laptop, tablet of mobiel en bent u direct aanwezig. U kunt zich ook als vaste bezoeker aanmelden en schikt het u op een dag niet, dan laat u de digitale deur (de link) gewoon dicht. Afmelden is dus niet nodig. Heeft u vragen of suggesties laat het hem of ons weten. 
Wij hopen u een volgende keer te ontmoeten. Voor verder contact over Kerk en Buurt: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))In memoriam Petronella Huibarta Stevens- Koün
Op 10 maart is Petronella Huibarta Stevens-Koün aan een hartaanval overleden. Zij werd 66 jaar. Samen met haar man Herman woonde zij in de Zwarte Sternhof. Sneller dan snel was er hulp, werd zij overgebracht naar een ziekenhuis in Haarlem maar het mocht niet meer baten. Na een week in het ziekenhuis te hebben gelegen overleed zij. Elly bad dagelijks, las haar bijbel en luisterde naar Nederland Zingt. Van huis uit had ze dat mee gekregen. Met haar moeder ging ze als kind naar de samenkomsten van het Leger des Heils. Daar ontstond die band met God. Wanneer de kleinkinderen ‘Hotel oma’ bezochten werd er heerlijk gegeten en gesnoept. Iedereen wist dat zij bij de maaltijd bad en dankte. ‘Blijf bidden, bid voortdurend,’ schrijft Paulus in de brief aan de Efeziers. Daaraan vooraf schrijft Paulus in hoofdstuk 6 over de wapenuitrusting die een Heilssoldaat aantrekt. 

Op haar wijze heeft Elly vorm gegeven aan het geloof. Heel abrupt werden de deuren van ‘Hotel oma’ gesloten. ‘Hotel opa’ blijft, maar het zal er anders zijn voor haar twee zoons en schoondochters en de vier kleinkinderen van wie ze de trotse oma was. Elly wist zich geborgen bij de Heer, getuige de liederen die ze met zorg koos voor de uitvaart van haar moeder met wie ze een nauwe band had. Psalm 103 en 130 en de liederen ‘Heer die onze Vader zijt’ en ‘k Wil U o God mijn dank betalen’ en ‘Veilig in Jezus’ armen’ klonken toentertijd en nu weer op woensdag 17 maart in de aula van begraafplaats Iepenhof. Wij bidden voor haar man, kinderen en kleinkinderen en dat wat zij gedaan heeft ten goede komt aan deze wereld.
Ds. Marco Visser

In Memoriam Jasper Marinus Kouwer
Nijmegen, 8 september 1925 – Delft, 15 maart 2021
Jasper Kouwer was gevoelig. Hij kon ook krachtig zijn en de weg aflopen die hij voor ogen had. Hij was bedreven met de computer. Hij hield zielsveel van zijn vrouw Ankie en dat werkte door toen zij was overleden. De liefde, bedoel ik, hield niet op. Voor haar had hij zijn wens om na zijn pensioen terug naar Nijmegen te gaan opgegeven. Ankie was verknocht aan Delft, en hij aan haar, dus bleven zij na het pensioen in Delft. Zij hadden elkaar leren kennen op kweekschool, nu pedagogische academie. Omdat later zijn baan op de lagere school teveel een bestuurlijk karakter kreeg, is hij in het middelbaar onderwijs Nederlands en Engels gaan geven. Hij wilde voor de klas staan. Contact hebben met de leerlingen. Ik denk dat dit een zeer belangrijke kant van hem was. Niet op hoge banen uit, maar de hoge baan is voor de klas. De laatste tijd, onder het corona-regime, heeft hij intens meegemaakt, zoals hij volgens mij zoveel dingen intens beleefde. ‘Ik verlang naar totale rust’ was een opmerking. En ‘Ik ben er nog niet aan toe.’ Op en neer ging het, tastend, zoekend, de weg die een mens moet gaan maar die niemand jou kan leren. Je moet het zelf ondervinden, zelf kiezen. En dat was ook een belangrijke kant aan hem. Zelf de regie over het leven voeren. Oefenen met zijn benen. Zijn wilskracht. 

En al die goede zorgen waren mooi, bijvoorbeeld in Die Buytenweye, maar hij wilde het net anders, en dat vergt schipperen. Zijn hobby’s, computer, elektro en politiek heeft hij ook als het kon ingezet voor het gezin. Ik denk aan het intercomsysteem in de Voldersgracht, waar zij jarenlang hebben gewoond. Communicatie. Maar ook daar was er een dubbelheid. In Die Buytenweye was hij soms te verlegen om contact te zoeken. Soms ging dat goed, maar zijn doofheid was ook een beletsel, dat maakte hem onzeker. Hij had zijn vrouw zeer lief. Die liefde wordt in 1 Korintiërs 13 bezongen. Ik zie in Jasper trekken van die liefde terug. Hij heeft geprobeerd die liefde te leven. Hij kon afstand doen van zichzelf en zijn voorkeuren. Nu wij afscheid van hem nemen we in ieder geval de liefde mee. Een sentimental journey naar de einder. De liefde is de weg naar het geluk. Naar boven. Naar Ankie. Naar God. Die goddelijke liefde houdt ons in contact met hem. Moge hij zijn weg afsluiten in vrede, in die liefde.
Ds. David Knibbe

Agenda
12/04 19.30 uur Taakgroep Eredienst (digitaal)
14/04 19.00 uur avondmaalscatechese (digitaal?)
15/04 10.00 uur Inloopochtend (digitaal)
19/04 20.30 uur Bijbelkring (digitaal)
21/04 20.00 uur ZWO-vergadering (digitaal)
22/04 10.00 uur Inloopochtend (digitaal)

Giften
Gift door NN van € 20- voor de voedselbank, via wijkdiaconie en een gift van 
€ 50- voor de collecten van maart door L. Hartelijk dank. 
Ds. Marco Visser

Bedankt
Sinds de corona-pandemie wordt er regelmatig een kaart bezorgd, namens de Vierhovenkerk. Dit gebaar is voor mij heel waardevol. Bovendien zijn de kaarten vaak prachtig. Soms kopieer ik ze en stuur ze door naar mensen die wel wat steun kunnen gebruiken. Hartelijk dank aan de bedenkers, de makers en de bezorgers van dit initiatief. Wat mij betreft een zeer gewaardeerd teken van meeleven, verbondenheid en hoop!
Jantine Binnendijk

Na de periode mei 2020 tot maart 2021, waarin wij allebei operaties hebben ondergaan en dank zij God telkens weer hersteld zijn, ook door de gebeden uit de gemeente, willen wij iedereen die het afgelopen jaar bloemen en kaarten heeft gebracht en gestuurd heel hartelijk bedanken.
Wim en Janny Huisman

Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk en de vele wenskaarten die wij van u mochten ontvangen. Onderzoeken in het Erasmus MC hebben uitgewezen dat ik een serie bestralingen kan ondergaan.
Hartelijke groeten van
Cees de Vries

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die wij mochten ontvangen voor de verjaardag van Jeanne en ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubileum.
Het heeft ons goedgedaan.
Jeanne en Aad Maan

Bibliotheek Vierhoven
Toegevoegd aan de bibliotheek: De geschiedenis van de joden, Simon Schama, deel 1 en deel 2. Totaal 1510 pagina’s aan geschiedenis. Inclusief literatuuropgave en register.
Geïnteresseerd? Te leen in de Bibliotheek!
Cees Nolten cjgpwnolten@ziggo.nl

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 12 april 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin komen de zondagen 25 april en 2 mei.


Comments