Protestants Kerkblad Delft - 09 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 5 mei

Bij de diensten
Zondag 6 mei
Op de zesde zondag van Pasen lezen we Johannes 15:9-17. We worden herinnerd aan de blijvende gemeenschap met Jezus. Hij zal terugkeren naar zijn Vader in de hemel. Maar wie Hij achterlaat, noemt Hij zijn vrienden. ‘Jullie zijn mijn vrienden,’ zegt Jezus (15:14). Ik wil het fragment uit Johannes 15 dat volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster voor deze zondag is aangegeven met u lezen vanuit het thema vriendschap, zoals daarover gesproken wordt in vers 13, 14 en 15. De brieflezing is uit 1 Johannes 4:7-16. De Psalm waarmee we de dienst beginnen herinnert aan het feit dat deze zondag volgens een oud-kerkelijke kalender een bededag was voor de oogst. Psalm 66:7 laat ons zingen: ‘Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.’ Bij de Psalm was de antifoon gekozen uit Jesaja 48:20 ‘Verkondig dit met luid gejuich’. Daarbij maakte Willem Barnard lied 659 dat we als gloria zingen.
G.C. van de Kamp

Donderdag 10 mei - Hemelvaartsdag - half 10 -
Tijdens het dauwtrappen en de viering -die om 9.30 uur begint- speelt het gedicht ‘Steeds’ van Hans Andreus een rol. Andreus spreekt over de tijd. ‘En over wat hij hier al meer dan vijftig jaar nu eigenlijk te zoeken heeft of waar het om begonnen is.’ In een collage omspeel ik het gedicht. Er hangen enkele werken in de kerk rond het thema ‘tijd’. In Handelingen 1 staat dat de leerlingen hopen dat Jezus binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël zal herstellen. Jezus antwoordt: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.’
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
06 mei Liefde doorgeven Marcus 4:1-9
13 mei Hemelvaart Handelingen 1
20 mei Pinksteren Handelingen 2

Schouders eronder, ook op zondag 27 mei
Op de gemeenteavond van 24 april leidde een interactief kringgesprek tot meer inzicht in onze motivatie om samen te bouwen aan onze gemeente met oog op de veranderingen die op ons af komen. Meerdere gemeenteleden vertelden dat zij een gevoel van thuiskomen ervaren bij de wijkgemeente Vierhoven. Enkele actieve gemeenteleden gaven aan wat hen drijft om zich in te zetten in de kerk en wat het hen brengt. Openhartig lieten zij zien wat hun vuurtje brandend houdt. Daarna presenteerde de denktank een overzicht van taken gegroepeerd vanuit gaven en talenten. Zo kan men gemakkelijk ontdekken wat men kan bijdragen.
Het enthousiasme en vuur dat deze avond voelbaar was, willen wij delen met de hele gemeente. Daarom organiseert een aantal aanwezigen samen met de denktank de eredienst van 27 mei. Daarbij willen wij iedereen uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen en zijn of haar talenten in te zetten en zo bij te dragen aan het samen gemeentezijn.
Namens de denktank toekomst Vierhoven: Gabrielle Uitbeijerse, Henk Jansma, Marco Kuijper, Ben Noorlander, Wim Schut, ds. Marco Visser

Amnesty brieven en fair trade
Op zondag 6 mei schrijven we Amnesty brieven naar de autoriteiten in een drietal landen. We schrijven voor vrijlating van de activist Dzmitry Palyenka, die gevangen zit in Wit-Rusland vanwege zijn protest tegen het strenge fietsbeleid in Minsk. Aan de Israëlische minister van Defensie voor de vrijlating van de Frans-Palestijnse Salah Hammouri, medewerker bij een mensenrechtenorganisatie. Aan de Chinese autoriteiten voor vrijlating van de mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong. Daarnaast is er verkoop van fair trade artikelen uit de Wereldwinkel. U vindt ons in de hal van de kerk voor en na de dienst.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Gebedsgroep
De gebedsgroep komt bij elkaar op dinsdag 8 mei en 22 mei van 19.15 tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunnen worden doorgegeven aan Jenne de Haan ((015) 257 7645 of 06 2170 1198). Nieuwe mensen zijn van harte welkom.
Jenne de Haan

Jezus op het witte doek
Iedereen heeft in gedachten een eigen beeld bij wie Jezus is. Dat beeld is vaak gekleurd door plaatjes uit kinderbijbels of kunst. Ieder heeft zo een filmbeeld in zijn/haar hoofd.
Op donderdag 17 mei vanaf 20.00 uur kijken we tijdens het studiehuis naar fragmenten uit verschillende Jezus-films. Dan wordt ons beeld op de proef gesteld.
In 'Jezus op het witte doek' laat ik zien hoe de rol van Jezus is in de film. Er zijn verschillende soorten Jezus-films. Er zijn de historische verhalen, zoals “King of Kings” of “The Passion of the Christ”. In een andere categorie is het verhaal van Jezus het uitgangspunt, maar wordt het naar het heden verplaatst. Dit gebeurt in films als “Jesus de Montreal” of “Son of Man”. Dit biedt veel stof tot nadenken en gesprek, want er wordt en passant ook een kijk op mens, de wereld en/of Jezus meegegeven. Ik hoop u graag te zien! 
Fred van Helden

Collecte voor ZWO-project
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Daarom zetten de Hofkerk en Vierhovenkerk zich in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun (op zondag 20 mei) kunnen zij dit belangrijke werk voorzetten.
De ZWO-commissie

Sociëteit: Mozart en de kerkmuziek
Dinsdag 22 mei komt Arie Eikelboom spreken over het onderwerp ‘Mozart en kerkmuziek’.
Hij schrijft: “De eerste associaties bij composities van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) zijn opera, klavierconcerten en wellicht pianosonates”. Toch heeft hij zich ook met kerkmuziek bezig gehouden. Hij had daarmee echter veel minder succes. Dat had te maken met de in zijn tijd veranderende visie op muziek. Volgens de bisschoppen waarmee hij in Wenen te maken had, mocht muziek vooral niet te lang duren en niet de aandacht van de teksten afleiden. De meeste missen die Mozart schreef zijn dan ook Missa brevis, missen waar alleen het Kyrie en Gloria zijn gecomponeerd. Tijdens de lezing gaan we enkele van de kerk muzikale composities beluisteren en van toelichtingen voorzien.”
Ds. Marco Visser

‘Geloof in de publieke ruimte’
Dit boek waarin Rowan Williams spreekt over het christelijk denken en handelen in de moderne samenleving staat centraal op de cursus die ik op 22 en 23 mei volg op Hydepark te Doorn. Op de genoemde data ben ik afwezig. Collega David Knibbe vervangt mij.
Ds. Marco Visser


Zondag 13 mei
Deze zondag lezen we Exodus 19:1-11 en Johannes 17:14-26. Op adelaarsvleugels gedragen. Een mooier beeld kunnen we niet krijgen. Er is discussie of adelaars inderdaad wel zo hun jongen leren vliegen. Maar dat doet er niet toe. God doet het in ieder geval wel. Zo is Israël uit de woestijn bij de Sinaï beland. Ondanks zichzelf, met horten en stoten. Kwetsbaar stelt Israël zich op door in hun heilige Schrift dit onverbloemd neer te schrijven. In Johannes lezen wij dat God de leerlingen in de wereld bewaart. Hij zondert ze niet af, Hij beschermt tegen het kwade. Zo draagt Hij ook ons op adelaarsvleugels door het leven. Wat dit betekent, dat het kwaad een macht kan zijn en blijven, dat wij altijd weer vallen en toch ook weer opstaan, daarover zingen, bidden en horen wij in deze dienst, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. 
Ds. David Knibbe

Dinsdag 15 mei 
Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren op 15 mei om 10.30 uur is er een viering in Stefanna. Het koor van Sonja Nowee zingt mee en ondersteunt de samenzang. Allen van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Zondag 20 mei - Pinksteren 
Het verhaal uit Handelingen 2 blijft een wonderlijke geschiedenis. Mensen raken begeesterd en vertellen honderduit over de opstanding van Jezus. De beweging die op gang komt veroorzaakt geen revolutie. De keizer van Rome wordt erkend, maar niet als een goddelijke figuur. Rowan Williams noemt in zijn boek ‘Geloof in de publieke ruimte’ de ‘brief aan Diognetus’ (2e eeuw). De kerk wordt gezien als een onderscheiden gemeenschap met eigen morele perspectieven. Die kerk neemt deel aan het publieke leven. Williams verwijst daarbij naar Filippenzen 3:20, “maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.” Pinksteren is ‘geloof in de publieke ruimte’. 
Ds. Marco Visser

Meer dan genoeg! 'Duurzaamheid'
Ook in de Vierhovenkerk denken we na over duurzaamheid. De inrichting van de vitrinekast in de hal heeft dit thema. Op woensdag 16 mei vindt er een bijeenkomst plaats over duurzaamheid. Sjef Staps daagt ons uit om na te denken over een volgende stap op weg naar leven in harmonie met onze omgeving. Plaats: Vierhovenkerk, aanvang 20.00 uur. Ieder welkom! 
Henny Melis, Christa de Ruyter, Neely de Ronde

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
Om 6.30 uur vertrekken we vanaf de Vierhovenkerk voor het jaarlijkse dauwtrappen op Hemelvaartsdag (10 mei). Rond 8.00 uur zijn we terug. De koster verzorgt dan een ontbijt. Aansluitend is de viering. Thema is: Steeds! Hartelijk uitgenodigd om gezellig mee te wandelen! Opgeven kan bij Henny Melis (h.melis@kpnmail.nl) of bij Neely de Ronde (neelyderonde@yahoo.com).
Henny Melis, Neely de Ronde

Maaltijd in mei
In Delft is de maand mei de maand van de gastvrijheid. Op diverse plaatsen in Delft worden maaltijden aangeboden, waar ook de nieuwe Nederlanders hartelijk welkom zijn. Op 27 mei is er een vegetarische maaltijd in de Vierhovenkerk. Voor de kinderen zijn er pannenkoeken. We kunnen zo contacten leggen met onze nieuwe inwoners en horen hoe het met hen gaat. Inschrijven kan vanaf zondag 6 mei via de intekenlijsten in de kerk.
De diaconie

Ouder worden
Op dinsdag 8 mei van 14.00 tot 16.00 uur is Else Penning, een geriatrieverpleegkundige uit het Reinier de Graafgasthuis, onze gastspreker bij de sociëteit Vierhoven. Zij vertelt deze middag over veroudering, geriatrie en functiebehoud. 
Ouder worden kan veel vragen oproepen. Wat is normaal bij oud worden? Wat maakt iemand kwetsbaar? Kun je vitaal ouder worden? Is vallen te voorkomen? Het belooft een leerzame middag te worden. Iedereen is van harte welkom. Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. De deuren zijn open om 13.30 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de sociëteit.

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4-8
Van 19.00 tot 20.00 uur is er iedere maand op een donderdagavond ‘Plexat’ in de Vierhovenkerk. De komende avonden zijn op 17 mei en 14 juni. In april gingen kinderen en leiding naar de kerkzaal waar Christo Lelie ons naar binnen lokte met de grootse en meeslepende Toccata uit Toccata en Fuga in d, BWV 565 van J.S.Bach, het beroemdste van alle orgelcomposities. Later toverde hij een olifant en een klein zangvogeltje uit het orgel. Klassieke muziek en heel moderne filmmuziek het kon allemaal. Enkele kinderen mochten achter het klavier zitten. De kinderen weten nu hoe je gas moet geven of juist moet afremmen achter dat enorme instrument. Christo, bedankt voor deze demonstatie.
Wilt u als ouders informatie dan kunt u zich wenden tot de jeugdouderling Fokke van den Berg of dominee Marco Visser, (015) 257 7147. 
Het e-mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Zomerpreekserie “Dieren in de bijbel”
Wie vindt het leuk om een kleurwedstrijd te organiseren (voor de kinderen) in het kader van de zomerpreekserie? De kleurplaten kunnen gedurende de weken van de zomerserie ingeleverd worden en opgehangen worden in de kerk. De afsluiting is op de startzondag van 9 september. 
In de kerkzaal is ruimte voor foto’s, beeldjes, gedichten, korte verhaaltjes en tekeningen. De commissie Kunst en kerk nodigt u uit deze of andere kunstvormen in te leveren. Voor meer informatie kun u terecht bij de commissieleden of via het mailadres: com.kunstenkerk.vhk@gmail.com. De commissie is benieuwd naar de inzendingen. 
Karel Heitkamp, Marco Kuijper, Cees Nolten, Marco Visser en Ton Zandbergen

Crèche-leiding gezocht
Het is wenselijk dat er twee mensen dienst hebben tijdens de crèche. ‘Vele handen maken licht werk’ geldt ook voor deze activiteit. Het is mooi als er een crèche is op zondagmorgen en ouders van kleine kinderen de kerkdienst kunnen bezoeken. Voor informatie en opgave Annelies van Elderen, (06) 1537 6149, en ds. Marco Visser (015) 257 7147. 
Ds. Marco Visser

Uitproberen ander stoelenplan kerkzaal
Op de gemeenteavond in maart werd de vraag gesteld: ‘Wanneer worden de opstellingen uitgeprobeerd?’ We gaan dit binnenkort doen. In de maand juni proberen we de ellipsvorm. Zondag 24 juni na de dienst willen we die opstelling evalueren.
De eerste vier zondagen in juli proberen we het hoefijzermodel. Op 22 juli na de dienst evalueren we dit. We gaan dan terug naar de huidige opstelling. Op 19 augustus evalueren we de verschillende opties. Naast de drie evaluatiegesprekken kan men formulieren invullen, een mail sturen naar stoelenplan.vhk@gmail.com of elkaar aanspreken.
De commissie Herinrichting kerkzaal

Giften
Ontvangen van d.J. €200 en v.W. €30 voor de wijkdiaconie. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij
PKD 10 verschijnt op 26 mei (let op: dit is een nummer voor drie weken). Kopij kan tot dinsdag 15 mei 19.00 uur worden ingeleverd.
Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.